tümünü göster

Ders Notları

Çevre Hukuku Ders Notu - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre

Devamını oku

Miras Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Miras bırakanın, ölümü ile sona ermeyen ve mirasçılarına intikal etmeye elverişli hakları, borçları, diğer hukuki ilişkileri mirasın konusunu oluşturur.

İnsan Hakları Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Küresel ölçekte bir insan hakları mahkemesinin kurulmasının önündeki engellerden birisi, küresel fikir birliğine varmanın güçlüğüdür.

İş Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

İşin görüldüğü yere iş yeri denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretme amacıyla maddi olan veya olmayan unsurlarla birlikte işçinin örgütlendiği

Ticaret Hukuku 3. Sınıf - Trakya Üni. Hukuk Fak. - Vize öncesi notlar - 2015 0

Trakya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku vize öncesi ders notları. (Öğr. Gör. Pınar Akarçay notları). 

Yabancılar Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler.

tümünü göster

İdari Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımının Başlangıç Tarihi 0

İdari para cezalarında tahsil zamanaşımının tahakkuk tarihine göre başlayacağı tarih dikkate alınmalıdır. Mahkemece, prim, idari para cezası ve işsizlik primi borçlarının tüm dönemleri itibari ile

Devamını oku

Vekalet Ücretinin Yargılama Giderleri Kapsamında Olduğu, Bu Hakkın Asıl Davadan Bağımsız Olarak Dava Konusu Yapılamayacağı 0

Vekalet ücreti, yargılama giderleri kapsamında olup, bu hakkın asıl davadan bağımsız olarak dava konusu yapılamayacağı ancak ait olduğu davada hüküm altına alınması gereken ve ilgili

İşçi Alacağı - Fark Alacakları - işveren veya İşveren Sendikaları ile İşçi Sendikaları Arasında Yapılması Gereken Protokoller 0

Davacının kadroya geçirilmeden evvelki çalışmalarının çalışma süresine dahil edilmesi suretiyle derece ve kademesinin belirlenerek eğer var ise fark alacaklarının

Küçük Düşürücü Suç İşleme Sebebine Dayanılarak Açılan Boşanma Davası 0

Davalının, on iki yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu, suçu sabit görülerek bundan dolayı ceza aldığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır.

Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı 3 Aydan Fazla Hapis Cezası Alma - Erteleme 0

Daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezası alan kişi hakkındaki hapis cezasının ertelenemeyeceği gözetilmeden, sanık hakkında hükmolunan

Elektrik Kayıp Kaçak Bedelinin Abonelerden Tahsil Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı 0

ÖZET: Elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevi de bizzat enerjinin sahibi bulunan dağıtım şirketlerine aittir.

tümünü göster
tümünü göster

Son Makaleler

Franchise Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Sözleşme Sonrası Rekabet Yasağı Bağlamında Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi 0

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 19.1.2012 tarih ve 2011/13747 E., 2012/356 K. sayılı kararında, franchise sözleşmesinde yer alan rekabet yasağını geçersiz saymıştır. Kararda, rekabet yasağına ilişkin

Devamını oku

Klonlamanın (Kopyalama) Ceza Hukukundaki Yeri 0

Klonlama, yetişkin bir canlıdan alınan herhangi bir somatik hücrenin kullanılmasıyla, bu  canlının  genetik  ikizinin  oluşturulması  işlemidir.  Bu işlem,

Saklı Paylı Mirasçılara Yapılan Kazandırmalar ve Artık Terekenin Paylaşılması Sorunu 0

Artık tereke, mirasbırakanın net terekesinden ölüme bağlı tasarrufların tamamı yerine getirildikten sonra kalan miktarı ifade eder. Eğer ölüme bağlı kazandırma

Almanya'da Namus ve Töre Cinayetleri 0

2005  yılında  Hatun Sürücü'nün Berlin'de  öldürülmesinden sonra, namus cinayetleri sorunu Almanya'da da kamuoyunun dikkatini çekmeye

Hukuk Devleti ve Türk Ceza Hukuku 0

Anayasa , Türkiye Cumhuriyeti  Devletinin, bir hukuk devleti olduğunu kabul etmiştir ( m.2 ). Bu hüküm mutlaktır. Anayasa, ne bir şeyi haber vermekte, ne de bir dileği

Yargıda Etkinlik / Kemâlât Kriterleri 0

Şüphesiz ki dünyanın her yerinde halk /insanlar/kamuoyu; "İyi Eğitilmiş /Kalifiye Hâkimler” bekler,umar ve hakeder. İyi hâkimler mükemmelliği takip etmelidir.

tümünü göster