tümünü göster

Ders Notları

Çevre Hukuku Ders Notu - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre

Devamını oku

Miras Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Miras bırakanın, ölümü ile sona ermeyen ve mirasçılarına intikal etmeye elverişli hakları, borçları, diğer hukuki ilişkileri mirasın konusunu oluşturur.

İnsan Hakları Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Küresel ölçekte bir insan hakları mahkemesinin kurulmasının önündeki engellerden birisi, küresel fikir birliğine varmanın güçlüğüdür.

İş Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

İşin görüldüğü yere iş yeri denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretme amacıyla maddi olan veya olmayan unsurlarla birlikte işçinin örgütlendiği

Ticaret Hukuku 3. Sınıf - Trakya Üni. Hukuk Fak. - Vize öncesi notlar - 2015 0

Trakya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku vize öncesi ders notları. (Öğr. Gör. Pınar Akarçay notları). 

Yabancılar Hukuku Ders Notu - 2012 - İstanbul Üni. Hukuk Fak. 0

Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler.

tümünü göster

Boşanmada 'sadakat' kalktı! - KARARLARIN TAM METİNLERİ 0

Yargıtay, "Boşanma davası açıldıktan sonra sadakat yükümlülüğü kalmaz" dedi. Karara göre boşanma sırasında başkalarıyla ilişki yaşayan eşler artık tazminat ve nafaka ödemeyecek.

Devamını oku

Takibin İptali - Alacaklı Aleyhine Tazminat Talebinin Kabulünün Bozmayı Gerektirmesi 0

ÖZET: Mahkemece öncelikle alacaklının, kambiyo senetlerine mahsus yol ile takip hakkının bulunmadığı nedeniyle kanun maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerektiğinden ve bu

Kaçak Elektrik Bedelinin Değerlendirilmesi - 3 Kişilik Bilirkişi Heyeti 0

ÖZET: Mahkemece; öncelikle; dosyanın elektrik tüketim hesabı konusunda uzman üç kişilik bilirkişi kuruluna verilerek, davalı kurumun davacı taraftan isteyebileceği

'Daha Önceki Kasti Suçlarının Varlığı' Biçimindeki Gerekçe Bozmayı Gerektirir. 0

Sanığın adli sicil kaydında yer alan hükümlülüklerinin silinme şartlarının oluşması ve “sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki

Yurtdışı Çalışması - Hizmet Borçlanması - 5510 Sayılı Kanun 0

ÖZET:  Borçlanılan  çalışma   sürelerinin  4(1)-B kapsamında olduğu kabul edilmelidir. Davacının 4-1/a  çalışması varsa

Dava Dilekçesinin Yorumlanması - Davacının Talebinin Açıklattırılması 0

ÖZET: Dava  dilekçesinde; davacının vefat  eden eşinden dolayı ölüm aylığı istediği kabul edilerek, mahkemece bu yönde irdeleme yapılarak davanın reddine karar

tümünü göster
tümünü göster

Son Makaleler

İmar Para Cezalarına Karşı Açılan Davalarda Görev Sorunu Ve Göreve İlişkin Hükümlerin Ölçülülüğü 0

İmar para cezaları Türk hukukunda birer idari işlem olarak kabul edildiklerinden, aksine özel bir düzenlemenin bulunmadığı hallerde bu cezalara karşı açılacak davalar idari yargı mercilerinin

Devamını oku

Toplumsal Olaylarda Biber Gazı Kullanımının Hukuki Standartları 0

Kolluğun toplumsal olaylara müdahale sırasında biber gazı kullanımına bağlı olarak son birkaç yıl içinde çok ciddi yaralanma vakaları yaşanmış, kimi olaylar Avrupa İnsan

Suriyelilere Toplu Olarak Türk Vatandaşlığı Verilebilir Mi? 0

28 Nisan 2011 tarihinden itibaren kitlesel akınla Türkiye’ye gelen Suriyelileri ifade etmek için “Suriyeli mülteciler”, “Suriyeli sığınmacılar”,

6502 Sayılı TKHK’da Bankacılık İşlemleri Nedeni İle Tüketiciden Alınabilecek Masraflar, Bddk Kararı, Kanuna Aykırı Uygulamalar Ve Çözüm Yolları 0

Tüketicinin taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşmenin karşı tarafı olan müteşebbis veya banka, yapılan sözleşme veya verdiği hizmet nedeniyle yaptığı masrafları, 6502 sayılı

Franchise Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Sözleşme Sonrası Rekabet Yasağı Bağlamında Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi 0

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 19.1.2012 tarih ve 2011/13747 E., 2012/356 K. sayılı kararında, franchise sözleşmesinde yer alan rekabet yasağını geçersiz saymıştır. Kararda, rekabet yasağına

Klonlamanın (Kopyalama) Ceza Hukukundaki Yeri 0

Klonlama, yetişkin bir canlıdan alınan herhangi bir somatik hücrenin kullanılmasıyla, bu  canlının  genetik  ikizinin  oluşturulması  işlemidir.  Bu işlem,

tümünü göster