Jump to content

About this blog

Kira hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Temerrüt nedeniyle tahliye davası, kiralanan şeyin niteliğine göre belirlenen en az 10 veya 30 gün olarak belirlenebilecek sürelerin bitimini müteakip açılmalıdır. Belirtilen süreler dolmadıkça temerrütten bahsedilemeyeceğinden dava hakkı da doğmaz. Kiracının temerrüdü Borçlar Kanunu’nun 315. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren, kiracıya yazılı olarak bir süre veri

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

×
×
  • Create New...