Jump to content

About this blog

Medeni usul hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Yargıtay Kararları Işığında Usûlsüz Tebligat ve Sonuçları

Davada tebligatın büyük önemi vardır. Tarafların yaptıkları usul işlemlerinin tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için ekseriyetle tebliğ edilmiş olması gerekir. Tebligat; hukuki bir işlemin, ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamların yasa ve yöntemine uygun bir biçimde yazı ile veya ilanla yaptığı bildirim işlemidir.1 Tebligat dava ile ilgili olabileceği gibi idari işlemlerle de ilgili olabilir. Davada tebligatın büyük önemi vardır. Tarafların yap

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Yargılama Giderleri

HMK'nın 323. maddesi 1 fıkra ve 10 bentten oluşmuştur. Bu 10 bendin 9 tanesinde yasa koyucu nelerin yargılama giderli olduğunu tek tek saymıştır. Ancak yasa koyucu tek tek saymanın bir çözüm oluşturmayacağını da düşünerek, 10. Bentte "yargılama sırasında yapılan diğer giderler" hükmünü getirerek uygulamacıya doğabilecek teknik gelişmelere uyum açısından takdir hakkı bırakmıştır. HMK'nın karşılığı olan HUMK 423. Maddesine baktığımızda, HUMK 423. maddesinin uygulamacıya takdir hakkı bı

ankahukuk

ankahukuk in Makale

HMK ile HMUK Arasındaki Farklar

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) arasında farklar belirlenirken ve bu çalışma hazırlanırken kanun hükümlerinin dışında TBMM'nin resmi internet adresi olan tbmm.gov.tr'dan yararlanılmıştır. 6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) arasında farklar belirlenirken ve bu çalışma hazırlanırken kanun hükümlerinin dışında TBMM'nin resmi internet adresi olan tbmm.gov.tr'dan yararlanılmıştır. Söz konusu internet adresinde Adalet Komi

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Yargıcın Tarafsızlığı

Yargıcın tarafsızlığı; yargıca duyulması gereken güvenin olmazsa olmaz koşuludur. Yargıcın tarafsızlığı ilkesi; yargılama sanatı icra edilirken içinde bulunulan psikolojik durumlar ya da herhangi bir davada yargıcın taraflara ve vakalara yaklaşım tarzına bakılarak değerlendirilir. Çoğul ve demokratik ülkelerde tarafsızlık subjektif ve objektif tarafsızlık olarak kendini göstermektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da istikrarlı bir şekilde yargıcın tarafsızlığı subjektif ve ob

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Adli Araverme

Adli araverme (adli tatil) ülke ve yargı gündemini bir çok yönden meşgul etmektedir. Yargıdaki artan iş yüküne kalıcı çözüm bulunamaması nedeniyle, adli araverme süresi ülkemizde hep göze battı. Bu sürenin kısaltılması, çözüm yolunda bir adım olarak değerlendirildi. Çağdaş demokratik yönetim modelini esas alan ülkelerde yasama, yürütme ve yargı üç güç, üç kuvvet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu güçler arasında ise dengeli bir ilişki esastır. Ülkemizde yasama organı yani TBMM, Anayasa g

ankahukuk

ankahukuk in Makale

×
×
  • Create New...