Jump to content

About this blog

Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Basamak Yükseltme Hakkı ve Basamak Yükseltme Primlerinin Hesaplanması

Basamak yükseltme olanağı sağlayan yasa ile konuya ilişkin uygulamayı biçimlendiren diğer düzenlemeler, primlerinin sosyal güvenlik kuruluşu tarafından sigortalılık süreci içerisinde tahsil edilip nemalandırılması ve aktüeryal dengeyi bozmayacak biçimde sigorta yardımlarına yansıtılması gerekleri gözetilerek oluşturulmuş; prim borcunun, basamakta bekleme süresini tamamlayacak olan ayların primleri ile basamak yükseltme farkı da gözetilerek, sigortalının talepte bulunduğu tarihte yürürlükte olan

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Türkiye'de Sigorta Başlangıcı Kabul Edilebilmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nedeniyle davacının Alman Rant Sigortasına giriş tarihinin Türkiye'deki sigortalılığın başlangıcı kabul edilebilmesi için borçlanma işleminin yapılmasına gerek olmadığının kabulü gerekir. T.C YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu  Esas: 2015 / 10-1824 - Karar: 2015 / 2903  Karar Tarihi: 09.12.2015 ÖZET: Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti

ankahukuk

ankahukuk in Karar

×
×
  • Create New...