Jump to content

About this blog

Tüketici hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Tüketici Hakem Heyetlerine ve Başvurularına İlişkin Kısa Bilgiler

Tüketici hakem heyetleri, Kanun koyucu tarafından tüketici işleminin tarafları olan tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların tüketiciler açısından masrafsız ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla başvurulması zorunlu yargı dışı bir çözüm merciidir. Tüketici hakem heyetlerinin görevi nedir? Tüketici hakem heyetleri kimlerden oluşur? Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemle

ankahukuk

ankahukuk in Tüketici Rehberi

Bankaların Bireysel Müşterilerine Yönelik Ücretlerine İlişkin Sık Sorulan Sorular

Bireysel müşterilerinin kredi kartı, krediler ve diğer bankacılık işlemler dolayısıyla ödedikleri ücretlere ilişkin merak edilen sorular ve cevapları Bankalar kredi kartından yıllık üyelik ücreti alabilir mi? 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bankalar, kredi kartına ilişkin imzaladığınız sözleşmede yıllık üyelik ücreti alınabileceğinin belirtilmesi ve söz

ankahukuk

ankahukuk in Tüketici Rehberi

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Ayıplı Mal Davaları

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Ayıplı Mal Davaları, Araştırılması Gereken Hususlar ve İspat Vasıtaları, Uygulamada Sıkça Hataya Düşülen ve Bozma Nedeni Yapılan Konular a.       Araştırılması Gereken Hususlar ve İspat Vasıtaları Bu davalarda; Garanti süresinin dolup dolmadığı, Ayıbın gizli mi yoksa açık ayıp mı olduğu, Ayıbın basit bir muayene ile anlaşılıp anlaşılmadığı, Ayıp ihbarının yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise süresinde olup olmadığı, Davanın
×
×
  • Create New...