Jump to content

About this blog

Sosyoloji boyutuyla hukuk eksenli içeriklerin yer aldığı bölümümüz. Bu bölümümüzde. hukukun kural ve ide boyutları dışında kalan toplumsal yönünü göstermek; hukukun toplumsal yaşamdan nasıl doğup geliştiğini, etkilendiğini ve bunun yanı sıra toplumsal yaşamı nasıl etkilediğini sunabilmek ve hukuk ile toplumsal yaşam arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi sürekli gözönünde tutmak, kuralların gerisinde kaynaşan türlü toplumsal, ekonomik, kültürel ilişkilerin, çıkar dengelerinin varlığını göstermek öncelikli amacımız.

Entries in this blog

Haberde ve Hukukta Dil

Gazetecilik, her şeyden önce, deneyim aktarımı ile ilerleyen bir usta-çırak mesleği. Alanda çalışan gazeteciler mesleğin nasıl yapılacağını daha kıdemli meslektaşlarından öğrenir. Ancak özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler, Türkiye medyasındaki el değiştirmeler, kıdemli gazetecilerin hızlı bir biçimde işsizleştirilmesi ve haber merkezi kadrolarının da aynı hızda küçülmesi bu deneyim aktarımını neredeyse olanaksız kıldı. Medya mahallesinde durum böyleyken, yargıda ise işler örneği

ankahukuk

ankahukuk in Blog Yazısı

Avrupa Düşüncesinin Tali Unsurları: Kölelik ve Sömürgecilik

Tarih, belirli bir öznenin etrafında, yani belirli bir failin yapıp-ettikleri olarak anlatıldığı müddetçe birtakım yerler, zamanlar ve insanlar, hikâyenin dipnotu olarak kalmaya mahkûm kalırlar. Varlıkları yoklukları ana hikâyeye etki etmez. Daha doğrusu, aynı hikâye bu diğer coğrafya ve insanlar olmasa da aynı şekilde anlatılabilir. ÖZET Bu yazıda, Avrupamerkezli tarih anlatılarının nasıl bir susturma, yok sayma mekanizması olduğunu anlatılıyor. Fransız Devrimi’nde

ankahukuk

ankahukuk in Blog Yazısı

“Hınç” ve Onarıcı Adalet Üzerine

Roger Fisher ve Daniel Shapiro, -oldukça soğuk bir başlığa sahip olsa da- İkna Teknikleri kitabında, müzakere içeren her görüşmede tüm taraflar için geçerli olan ve müzakerenin sağlıklı yürümesi için kilit önemdeki temel kaygılara odaklanmaya işaret ediyor. Fisher ve Shapiro bu kaygıları “takdir, birliktelik, özerklik, statü ve rol” şeklinde özetliyor ve bu kaygıların tatmin edilmemesi durumunda duyguların devreye girip düşmanca bir tutuma yol açabileceğinden söz ediyor.[2] Améry'nin “öç alma du

ankahukuk

ankahukuk in Blog Yazısı

×
×
  • Create New...