Jump to content

About this blog

Entries in this blog

İnanç Sözleşmelerinden Doğan Tapu İptal ve Tescil Davaları

İnançlı işlemler, inananın teminat oluşturmak veya yönetilmek üzere mal varlığı kapsamındaki bir mal veya hakkını, inanılana devretmesi ve inanılanın da inanç anlaşmasındaki koşullara uygun olarak inanç konusu şeyi kullanmasını, amaç gerçekleştiğinde ise belirlenen şekilde inanana iade etmesini içeren sözleşmelerdir. a. Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller Bu davalarda; ·         Tapu kaydı, ·         Yazılı delil, ·         Yazılı del

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

Maluliyete İlişkin Alınacak Raporlarda Dikkate Alınacak Düzenleme

Maluliyete İlişkin Alınacak Raporlarda Dikkate Alınacak Düzenleme ve Yargıtay kararı Maluliyet raporlarına itiraz için ... Maluliyete ilişkin alınacak raporlar: * 11.10.2008 tarihinden önce Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, * 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, * 01.09.2013 tarihinden sonra da Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine uygun

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

Baz İstasyonunun Kaldırılmasına İlişkin Davalar

Bu davalarda mahkemece ortaya konulması gereken en önemli konu baz istasyonunun sağlık yönünden zararının açıkça ortaya konulmasıdır. Bunun içinde yasayla belirlenen frekans değerlerin sınırında veya altında yayın yapıyor olması gerekeceğinden yapılacak keşifte frekans değerlerinin ölçülmesi gerekecektir. a. Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller Bu davalarda; Tapu kaydı, Güvenlik sertifikası, Kira sözleşmesi, Keşif, Uzman bilirkişi raporu, Mu

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

×
×
  • Create New...