Jump to content

About this blog

Entries in this blog

Kültür dünyamızda çığır açtı: İBRAHİM MÜTEFERRİKA

Türk kültür tarihinin önemli kişiliklerinden biri olduğu artık tartış­masız kabul edilen İbrahim Müteferrika’nın hayatı ve eserlerinin aydınlatılmasına ışık tutacağını umduğum bu çalışma, esas itibarıyla, Avrupa’da icat edildiği tarih­ten 274 yıllık bir gecikmeyle de olsa Türkiye’ye getirilmiş olan matbaanın, Türk Dü­şünce Dünyası’nda meydana getirdiği değişimlerin, farklı bir bakış açısıyla ele alınma­sından oluşmaktadır. Matbaanın ülkemize ge­tirilmesinde, benimsenme­sinde ve kulla

ankahukuk

ankahukuk in Makale

×
×
  • Create New...