Jump to content

About this blog

Entries in this blog

Terekeye İlişkin Davalarda Taraf Teşkili

Mahkemece, davacı vekiline, davaya muvafakati sağlanmayan Ö. F. E.'ın muvafakatini sağlaması yahut muvafakatinin sağlanamaması halinde terekeye temsilci atanması için dava açmak üzere mehil verilerek, bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, usulünce taraf teşkili sağlanmadan davanın esası hakkında karar verilmesi doğru değildir. T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 12421 Karar: 2014 / 13720 Karar Tarihi: 10.12.2014 Dava ve Karar:

ankahukuk

ankahukuk in Karar

×
×
  • Create New...