Jump to content

About this blog

Ceza hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Darbeye Teşebbüs Suçuna Genel Bir Bakış

Bu çalışmamızda Yasama Organına karşı suçun 765 sayılı Eski TCK ile 5237 sayılı Yeni TCK açısından karşılaştırmalı genel değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmamızda bu konuda çok önemli bilimsel eserlere imza atan Sayın Hocam Prof. Dr. Çetin ÖZEK'in görüşlerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Av. Zeki AKSOY* (*) Yeditepe Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi GİRİŞ Bu çalışmamızda Yasama Organına karşı suçun 765 sayılı Eski TCK ile 5237 sayılı Yeni TCK açısından karşılaşt

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Hakaret Davaları - Tazminat ve Cezai Boyutu

Hakaret eylemi yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi sözle veya görsel olarak da meydana getirilebilen bir eylemdir. Günümüzde sosyal medyanın gelişmesiyle ve iletişimde en önemli faktör haline gelmesiyle birlikte, hakaret eyleminin elektronik aletlerde işlenmesi de yaygın hale gelmiştir. GİRİŞ Hakeret, bir kişiyi rendice edecek biçimde, onun kişisel haklarını, ihlal etmek anlamına gelir. Bu ihlal küçültücü, aşağılayıcı,onuru kırıcı bir davranış şeklinde olabili

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Saadet Zinciri ve Dolandırıcık Suçu

SAADET ZİNCİRİ NEDİR VE DOLANDIRICILIK SUÇUNA GİRER Mİ ? Saadet zinciri, 1990'lı yıllarda ortaya çıkmış bir para kazanma sistemi olan piramit sisteminin halk arasındaki adıdır. Tamamen para ile para kazanma metodu üzerine kurulmuştur. Bu sistemlerde mutlaka bir katılım ücreti bulunmaktadır. Bu katılım ücretleri belli bir havuzda birikerek daha sonra hak sahiplerine bulundukları pozisyonlara göre dağıtılır. Üçgen şeklinde oluşturulan bu sisteme, üçgenin alt sağ veya sol köşesinden giriş yapı

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Türk Ceza Hukuku Yönünden Af

Af; esas olarak yasama organı ve bazı özel hallerde de yürütme organınca tek taraflı alınan kararla uygulanan, mutlak af söz konusu ise yargı kararına ihtiyaç duyulmayan, ancak afla birlikte başka müesseseler de uygulanıyorsa, yargı kararlarının da etkili olduğu bir kurumdur. Af, genel olarak anayasalarda düzenlenmekle birlikte, sonuçlarını Ceza Hukuku alanında doğuran bir yapıya sahiptir. Gerçekten anayasalarda affa ilişkin genel çerçevenin çizilerek, düzenlemelerin ana hatlarının ka

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Müteselsil Suç

Türk Ceza Kanununun 80. maddesinde düzenlenmiş olan ve suçların içtimaı kuralının bir istisnası niteliğinde olan müteselsil suç müessesi, doktrinde ve uygulamada oldukça tartışmalı bir konudur. Daha en başında kanunun düzenlenmesindeki eksiklik bu tartışmaların başlangıç noktasıdır. Kanun maddesinde kullanılan tabirler uygulamada ve doktrinde farklı anlamlandırılmış ve tereddütlere neden olmuştur. Bunun yanında bu müessesenin taşımış olduğu bazı şartların tespitinde de bir takım güçlükler bulunm

Avsavas

Avsavas in Makale

×
×
  • Create New...