Jump to content

About this blog

Ceza Usul hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

İnfaz rejimine ilişkin kanunlarda derhal uygulama ilkesinin istisnaları

İnfaz rejimine ilişkin kanunlarda derhal uygulama ilkesinin istisnaları nelerdir? İnfaz rejimine ilişkin kanunlarda derhal uygulama ilkesi kabul edilmiş olup bu tür düzenlemeler yürürlüğe girdiği andan itibaren sadece ileriye doğru uygulanacaktır. Ancak, hürriyeti bağlayıcı ceza niteliği gösteren yaptırımlar ile bu tür cezaların süresine ilişkin düzenlemeler, tedbir veya infaz hükmü niteliğinde olsalar dahi, geriye yürüme yasağı ve lehe uygulama ilkesine tabidirler. TCK’dak

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Türk Ceza Kanunu'nda Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar MADDE - SUÇ 11/2 - Bir Türk vatandaşı tarafından yabancı ülkede işlenen ve aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlar 12 - 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçun bir yabancı tarafından yabancı ülkede bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kiş

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilemez.

5271 sayılı CMK'nun 223. maddesinin 9. fıkrası bu hükmü düzenlemiştir. 5271 sayılı CMK'nun 223. maddesinin 9. fıkrası bu hükmü düzenlemiştir. Fiilin suç oluşturmaması veya yeni bir yasal düzenleme ile suç olmaktan çıkarılması gibi herhangi bir araştırmayı gerektirmeyen hâllerde derhâl beraat kararı verilmesi gerekir.

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

×
×
  • Create New...