Jump to content

About this blog

İcra-iflas hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Haczedilmezlik Şikayetinin Süresi

Haczedilmezlik şikâyetinin ileri sürülebileceği süre hakkında yasada özel bir hüküm bulunmadığından, bu konuda şikâyet süresine ilişkin genel hükümler uygulanır. Bu nedenle kural olarak haczedilmezlik iddiasının, yedi günlük şikâyet süresi içinde ileri sürülmesi gerekir. Haczedilmezlik şikâyetinin ileri sürülebileceği süre hakkında yasada özel bir hüküm bulunmadığından, bu konuda şikâyet süresine ilişkin genel hükümler uygulanır. Bu nedenle kural olarak haczedilmezlik iddiasının, yedi günlü

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Çocuk Teslimine (İİK. madde 25) ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına (İİK. madde 25) İlişkin İlamlı Takipler

Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamlı Takipler § A. ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER (İİK. mad. 25*) I- "Çocuk teslimine" ilişkin çeşitli ilam türleri vardır. Gerçekten; çocuk teslimine ilişkin hüküm, boşanma ilamında (MK. mad. 182), ayrılık ilamında (MK. mad. 182), velayetin kaldırılması (nez`i) yoluyla vasi tayinine ilişkin ilamda (MK. mad. 348), çocuğun bir aile yanına yerleştirilmesine ilişkin ilamda (MK. mad. 347), çocuğun bir kuruma yer

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiralar hakkında özel hükümlerden biri olan bu konu İcra İflas Kanunun 269 ve 276. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Uygulamada çok fazla karşımıza çıkabilecek olması nedeniyle, detaylı bir şekilde olmasa da genel anlamda kiralanan taşınmazların icra yoluyla tahliyesine ilişkin bilgilerimizi... Kiralar hakkında özel hükümlerden biri olan bu konu İcra İflas Kanunun 269 ve 276. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Uygulamada çok fazla karşımıza çıkabilecek olması nedeniyle, detaylı bir ş

ankahukuk

ankahukuk in Makale

×
×
  • Create New...