Jump to content


Chp’nin İş Bankası Hisselerinin Hazineye Devrine İlişkin Bir Kanunun Fonksiyon Gaspıyla Yok Hükümünde Olması ve Tespiti


ankahukuk

467 views

 Share

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, üçüncü kez[1], Atatürk’ün vasiyetnamesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne bıraktığı İş Bankası hisselerinin bir kanunla Hazineye devredileceğini söylemiştir[2]. İktidarın belirtilen kanunu çıkarmaya çalışması, ülkedeki Anayasa dışı, siyasi amacına ulaşmak için Anayasayı ayak bağı gören keyfi uygulamalardan birisidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İş Bankası hisseleri, önce de 6195 sayılı Kanunla Hazineye devredilmiştir. Bu Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin 11.10.1963 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, kararında, yasama organının yargıya ait yetkiyi kullandığını ve Anayasa dışı bir tasarrufta bulunduğunu açıklamıştır.

Yasamanın, yargının alanına giren bir konuda kanun çıkarması, fonksiyon gaspıdır ve yoklukla sakattır. Anayasa Mahkemesi, anılan kararında, yasama organının Anayasa’dan kaynaklanmayan bir yetki kullandığı tespitine karşın, kanunun yokluğunun tespitine değil iptaline karar vermiştir.

Hukuki işlemlerde yokluk ve iptal edilebilirlik, nitelik ve sonuçlarıyla farklıdır. Bir kanunun iptalinde, yasama organının Anayasa’dan kaynaklanan yetkisi bulunduğu, ancak, işlemin kurucu olmayan unsurlarında hukuka aykırılık olduğunun kabulü söz konusudur. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi’nin, tespit hükmüne aykırı iptal kararı, hukukun genel ilkelerine ve Anayasa’ya aykırıdır. Bu incelemede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İş Bankası hisselerinin kanunla Hazineye devrinin geçerliliği ve sonuçları, yukarıda belirtilen fonksiyon gaspı ve sonuçları temelinde ele alınacaktır.

Bülent Hayri ACAR - Avukat Dr.

MAKALENİN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ !

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...