Jump to content


İstinaf Kanun Yolunda Süreler (Hukuk)


ankahukuk

262 views

 Share

İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetiminin yapıldığı bir kanun yoludur.


İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetiminin yapıldığı bir kanun yoludur. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda ceza davası veya hukuk dava dosyası üst dereceli İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından ikinci kere incelenerek yerel mahkemenin kararı denetlenir.(Kaynak)

Bazı kararlara karşı istinaftan sonra temyiz yoluna, Yargıtay’a başvurulamamaktır. Temyiz yoluna başvurulamayan kararlar istinaf kanun yolundan sonra şekli anlamda kesinleşmektedir. Buna karşılık temyiz yolu açık olan bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı Yargıtay’a temyiz yoluna başvurulabilmektedir.

İstinaf Kanun Yolunda Süreler (Hukuk)

 • Kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmiş olan istinaf dilekçesi, bu mahkemece birinci fıkraya göre işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durumun mahkemesine bildirilme süresi - DERHAL ( 6100 S. K. m. 343 )
 • İstinaf yoluna başvurma tarihi - Davanın açılmış sayılacağı tarih -
  Dava Dilekçesinin Kaydedildiği Tarihte
  ( 6100 S. K. m. 343 - 6100 S. K. m. 118 )
 • İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderlerinin hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğunun sonradan anlaşılması durumunda tamamlanması için verilecek süre - Kararı Veren Mahkeme Tarafından Verilecek Bir Haftalık Kesin Süre İçinde ( 6100 S. K. m. 344 )
 • İstinaf yoluna başvuru süresi - İki Hafta ( 6100 S. K. m. 345 )
 • İstinaf yoluna başvuru süresinin ne zaman işlemeye başlayacağı (İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.) - İlamın Usulen Taraflardan Her Birine Tebliğiyle ( 6100 S. K. m. 345 )
 • İstinaf dilekçesinin ret kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilme süresi - Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Hafta İçinde ( 6100 S. K. m. 346 )
 • Karşı tarafın cevap dilekçesini kararı veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebileceği süre - Tebliğden İtibaren İki Hafta İçinde ( 6100 S. K. m. 347 )
 • Kararı veren mahkemenin dosyayı dizi listesine bağlı olarak ilgili bölge adliye mahkemesine göndereceği süre - Dilekçeler Verildikten Veya Bunun İçin Belli Süreler Geçtikten Sonra ( 6100 S. K. m. 347 )
 • Katılma yolu ile istinafa başvurmaya karşı İstinaf yoluna asıl başvuran tarafın cevap verebileceği süre - İki Hafta İçinde ( 6100 S. K. m. 348 )
 • Tarafların, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemeyecekleri süre - İlamın Kendilerine Tebliğinden Önce ( 6100 S. K. m. 348 )
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır. ( 7036 S. K. m. 7 )
 • (İcra Mahkemelerince Verilen Kararlarda) İstinaf yoluna başvuru süresi - Tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gün ( 2004 S. K. m. 363 )

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...