Jump to content
  • Bilim

About this blog

Entries in this blog

Chatbot ve Yapay Zekalı Asistanlara Hukuksal Yaklaşım

Yapay zekalı cihaza varolma, öğrenme, kendini geliştirme, temsilen hukuki işlem yapabilme gibi yeni haklar tanınmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki: yapay zekalı cihaz, algoritmik olarak insan ile eşdeğer olsa dahi, doğal/ biyolojik olarak insana eşdeğer değildir. Yapay zekanın yaratıcısı insandır. Dolayısıyla yapay zekanın temel yapıtaşı olan algoritma ve kodların oluşturulması sırasında benimsenecek en önemli amaç “insanlığa hizmet etmek” olmalıdır. Bu da yapay zekalı cihazlara tanınacak hukuki

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Klonlamanın (Kopyalama) Ceza Hukukundaki Yeri

Klonlama, yetişkin bir canlıdan alınan herhangi bir somatik hücrenin kullanılmasıyla, bu  canlının  genetik  ikizinin  oluşturulması  işlemidir.  Bu işlem, yumurtanın daha sonra ana rahmine transferi şeklinde meydana gelmektedir. Yumurta  hücresi  kimden alınmış  ise onun aynısı olarak dünyaya gelmesi nedeniyle kopyalama olarak da adlandırılmaktadır. Klonlama, her iki canlının (hücre alınan ve yumurta) onuru, doğal dengenin bozulması, soy bağına etki, klonlananın yeni ve kendisi olarak mı yoksa

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Robot Hukuku ve Robot Yargıçlar

Yapay zekalı robotların yaygınlaşması ile birlikte robot Hakimlerin kürsüdeki yerini alacağı şüphesizdir. Burada en önemli sorunlardan biri güven olgusudur. 2009 yılında yazdığım bir yazıda “Hukuk bilimi, yapay zekalı bilgisayarlara hazırlık yapmalımı?” sorusunu tartışmıştım. Bilgisayar ve robotların düşünce gücü ile çalışması, zihinde kayıtlı görüntülerin aktarılması, beyine giden kan miktarlarının analiz edilerek modelleme yapılması ve veritabanı çalışmaları devam ederek yapay zeka konusu

ankahukuk

ankahukuk in Blog Yazısı

Adli tıp uzmanları da hata yapar

Ünlü dedektif karakteri Sherlock Holmes’un temel önermesi şudur: “Ufak şeyler en önemli şeylerdir.” Kendine özgü tersinden mantık yürütme yöntemiyle ve çoğunlukla fark edilemeyecek kadar küçük ayrıntılarda gizli delilleri açığa çıkararak çözülemeyen kriminal vakaları çözer Holmes. Günümüz adli tıbbının kurucuları açısından da Sherlock Holmes esin kaynağı olmuştur. Onyıllar geçip de adli tıbbın başvurduğu yöntemler geliştikçe bu disiplinin mutlak doğruluğuna dair inanç da ar

ankahukuk

ankahukuk in Blog Yazısı

×
×
  • Create New...