Jump to content

About this blog

Kategorideki hukuk dallarına ait olmayan makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de

Çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 30 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yayımı ile birlikte 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oldu. Çevre Y

ankahukuk

ankahukuk in Haber

Askeralma Kanunu Yürürlükte. Kanunda Neler Düzenleniyor?

Resmi Gazete'nin 26.06.2019 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 7179 Sayılı Askeralma Kanunu ile askerlik yükümlülüğünün genel esaslarının belirlenmesi; askerlik hizmetinin yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilmesi; muvazzaf askerlik süresinin erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak belirlenmesi; erbaş ve erlerden istekli olanların, gerekli şartları taşımaları halinde 6 ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetlerine

ankahukuk

ankahukuk in Haber

Mülteci, Göçmen, Sığınmacı Arasındaki Farklar?

Türkiye’ye yurtdışından gelenlere ne denmesi gerektiği bazen kafa karıştırabiliyor. Bu da Türkiye’deki hukuk sisteminden kaynaklanıyor. Uluslararası hukukta mülteci (refugee), sığınmacı (asylumseeker), göçmen (immigrant) terimleri kullanılıyor. Türkiye’de ise Avrupa dışından gelenlere mültecilik hakkı verilmiyor ve sığınmacı terimi hukuk sisteminde yer almıyor. Mülteci kime denir? Uluslararası hukukta “mülteci” kavramı, vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve "ırkı, dini, tab

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Tutuklu ve Hükümlülerin Cezaevinde Süreli Yayınlara Erişimi Konusunda Anayasa Mahkemesi Kararı

Tutuklu ve hükümlüler, Anayasa  ve Avrupa İnsan  Hakları Sözleşmesi'nin (Sözleşme) ortak alan kapsamında kalan temel hak ve hürriyetlerin tamamına kural olarak sahiptir. Bu bağlamda tutuklu ve hükümlülerin ifade özgürlüğü de Anayasa ve Sözleşme kapsamında koruma altındadır. Tutuklu ve hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlara ulaşabilmesi de bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğünün somut yansıması olarak ifade özgürlüğünün koruması altındadır. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/3/2019

ankahukuk

ankahukuk in Karar

İnternet Servis Sağlayıcıların Telif Hakkı İhlallerinden Kaynaklanan Sorumluluğu

Bilgi ve teknoloji çağı olarak da adlandırılan günümüz dünyasında internet, her geçen gün daha da yaygınlaşarak hayatımıza yön vermektedir. Bu kapsamda internet, bireysel iletişim ve ticaretin odak noktasına haline gelmiş bulunmaktadır. ÖZET Bilgi ve teknoloji çağı olarak da adlandırılan günümüz dünyasında internet, her geçen gün daha da yaygınlaşarak hayatımıza yön vermektedir. Bu kapsamda internet, bireysel iletişim ve ticaretin odak noktasına haline gelmiş bulunmaktadır.

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Markanın Tescilinde Kötüniyet

556 Sayılı Markanın Korunması Hakkındaki KHK hükümlerinde markanın re' sen ve itiraz üzerine hükümsüzlüğüne karar verilecek mutlak ve nisbi ret sebepleri düzenlenmiştir. Fakat marka hakkının kötüye kullanılması kavramı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'da markanın kötü niyetle tescilini ve kötü niyetle kullanımını kapsar bir şekilde düzenlenmiş değildir. Halbuki gerek ülkemizde gerekse dünyada yaygın olarak rastladığımız en önemli hükümsüzlük sebeplerinden birisi kötüniyetli tescildi

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Yoğun Ülke Gündeminde Sessiz Sedasız Meclis Genel Kurulu'nda Kabul Edilen Yasa: Sınai Mülkiyet Kanunu

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlayan altısı geçici olmak üzere, toplam 199 maddeden oluşan Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, üç gün süren görüşmelerin ardından, 22.12.2016 tarihli Genel Kurul oturumunda kabul edilerek yasalaştı. Sınai mülkiyet haklarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemeler, TBMM 

ankahukuk

ankahukuk in Haber

×
×
  • Create New...