Jump to content

About this blog

Ders Notları, Sınav soruları, kur-pratik çalışmaları

Bu bölümümüzdeki içeriklerimiz (Alfabetik Sıralama)

Ders Notları  | Sınavlar - Test Soruları | Kur-Pratik Çalışmalar 

 

Entries in this blog

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 08.05.2020

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET (KIYMETLİ EVRAK) HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI TİCARET HUKUKU (1-2. EĞİTİM) (HUK3003) KIYMETLİ EVRAK HUKUKU II (1-2. EĞİTİM) (HUK402) UZAKTAN EĞİTİM-12. HAFTA (4-8 MAYIS 2020) 8 MAYIS 2020 Cuma - 16:00 (youtube canlı yayın) OLAY Tekstil sektöründe faaliyet gösteren (D) Anonim Şirketi’nin müdürü Kaya Bey, kumaş alımı karşılığında 20.000 TL bedelli bir çek düzenleyerek 1.7.2020 tarihinde (L)’ye vermeyi düşünmektedir. Ekonomik kriz

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 19.05.2020

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU II (1-2. EĞİTİM) (HUK308) PRATİK ÇALIŞMASI  (youtube canlı yayın - 19.05.2020 Salı 14.00) (A) AŞ, İzmir’de bir otel işletmek üzere 10.01.2014 tarihinde (B) ve (C) tarafından kurulmuştur. Şirketin 13.02.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine yeniden (B), (D) ve (E)’nin seçilmelerine; ayrıca seçilen bu yöneticilerin 2015 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibra edilmelerine karar v

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 12.05.2020

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU (1-2. EĞİTİM) (HUK.3003) KIYMETLİ EVRAK HUKUKU II (1-2. EĞİTİM) (HUK.402) 12. HAFTA (4-8 MAYIS 2020) PRATİK ÇALIŞMASI 12 MAYIS 2020 15.00 - YOUTUBE CANLI YAYIN OLAY: (D), 15.12.2019 tarihinde, düzenleme yeri Kadıköy/İstanbul muhatabı (B) Bankası, 10.000.-TL bedelli bir çeki (L)’ye teslim etmiştir. (L), çeki (H)’ye ciro etmiştir. (H) ibraz süresinin son günü bu senet ile (B) Bankasına başvurmuş, (B) bankası karekodun da

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 01.05.2020

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU (1-2. EĞİTİM) (HUK3003) TİCARET HUKUKU II (1-2. EĞİTİM) (HUK308) 11. HAFTA (27 NİSAN -1 MAYIS) 1 MAYIS 2020 - 16.00 (YOUTUBE CANLI YAYINI) PRATİK ÇALIŞMASI Payları borsaya kote olmayan Tekstil Üretim ve Satış AŞ’nin esas sözleşmesi uyarınca şirkete sadece tekstil mühendisleri ortak olabilmektedir. Şirket paylarına ilişkin olarak, A grubu hamiline ve B grubu nama yazılı hisse senetleri basılmıştır. Şirketten ayrılma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 08.11.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YILLIK SİSTEM ÖĞRENCİLERİ İÇİN TİCARET HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI (2. EĞİTİM) 8.11.2019 - 11.45 OLAY 1 Tacir A, M’nin taşınmazında faaliyet gösterdiği ticari işletmesini 1.1.2019 tarihinde B’ye devretmiştir. Yapılan devir sözleşmesinde A’nın bir başka tacir olan C’ye karşı 200.000 TL tutarında borcu devrin kapsamı dışında tutulmuştur. Bu sözleşme yazılı olarak akdedilmiş ve ticaret siciline A tarafından tescil edilmiştir. Ne var ki A’nın tüm

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

İdari Yargılama Hukuku Pratik-Kur Çalışmaları - AÜHF - 2013-2014

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku Uygulamalı Dersleri ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ UYGULAMALI DERSLERİ  PRATİK ÇALIŞMALAR - 1 SORU I : Aşağıda yer verilen dava ve uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli ve yetkili mercileri belirleyiniz.  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, hâkimlik mesleğinin şeref ve onurunu bozacak nitelikte  fiilleri bulunduğu gerekçesiyle, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi (H)’ye, 2802 sayıl

İdare Hukuku Pratik-Kur Çalışmaları - AÜHF - Kasım 2013

İdare Hukuku Pratik-Kur Çalışması - AÜHF - Kasım 2013 PRATİK 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMALARI – I Ekim–Kasım 2013 Aşağıda belirtilen işlemlerin her birinin hukuksal niteliğini, “devlet fonksiyonları” yönünden irdeleyiniz ve tartışınız. 1. (Ü) Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi (Ö)’nün İdare Hukuku dersi final sınavı notunun 35 olarak açıklanması ve (Ö)’nün adı geçen dersten başarısız sayılması. 2. İzmir İdare Mahkemesinin, (Ü) Ünive

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Anayasa Hukuku Pratik Çalışması - İstanbul Üni. Hukuk F. - 27.11.2013

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tek numaralı öğrencilere yönelik Anayasa Hukuku Pratik Çalışması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA- Tek Numaralı Öğrenciler 27.11.2013 I. Dar ve geniş anlamda cumhuriyet kavramlarını tanımlayarak 1982 Anayasası’nın aşağıda yer alan maddelerini bu bağlamda değerlendiriniz. 1982 Anayasası madde 1 (Devletin Şekli): Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 1982 Anayasası madde 75: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seç

İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışma – 2 - Ankara Üni. Hukuk Fak. – 2019

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku 2018-2019 Eğitim dönemi pratik olay ve çözümü çalışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMA II VE ÇÖZÜMLERİ(A ŞUBESİ) Oğuzhan GÜZEL(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi) OLAY I Deprem sonucu Kocaeli ilindeki kalıcı konutlarda hak sahipliği kabul edilen ve İstanbul’da ikametgahı bulunan (A)’nın hak sahipliği sonradan y

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 02.01.2020

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU  (İKİNCİ EĞİTİM) – PRATİK ÇALIŞMA 03.01.2020 – 14:00 OLAY: İstanbul’da tekstil fabrikası sahibi Adem Koloğlu “(A)”, esnaf (B)’ye bir kısım tekstil ürünleri satıp teslim etmiş, bu satıştan doğan 5.000.-TL alacağını içeren ve üst kısmını imzalayarak düzenlediği faturayı (B)’ye göndermiştir. Aradan iki ay geçmesine rağmen (B)’den herhangi bir cevap çıkmamıştır. (A) fabrikasının girişine “Koloğlu Tekstil” ibaresini

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 27.12.2019

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku 2. Eğitim Pratik Çalışması (27.12.2019) OLAY I Tacir A, kardeşi T’yi kendi adına işletmenin amacına giren her türlü işlemi yapmaya temsille yetkili kılmıştır. Ancak iki yıl sonra A, bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. A’nın ölümünden kısa bir süre sonra S şirketi T ile söz konusu işletmenin devri hususunda anlaşmışlardır. Bunu öğrenen A’nın diğer mirasçıları B ile C, S şirketinin kendilerine karşı açm

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 20.12.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KIYMETLİ EVRAK HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI (2. EĞİTİM) 20.12.2019-11.45 OLAY İşleri son derece kötü giden (A), piyasadaki borcunu kapatabilmek için bir miktar nakit arayışındadır. Durumu arkadaşı (B)’ye anlatan (A), (B)’nin haftasonu Kıbrıs’a giderek bahis oynama teklifini kabul eder. Parasını artırmak umuduyla cebindeki tüm para ile bahis oynayan (A) kumarhane sahiplerine yüklü miktarda borçlanır. Kumarhane sahibi (K),

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 06.12.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI TİCARET HUKUKU (KIYMETLİ EVRAK HUKUKU) PRATİK ÇALIŞMASI (6.12.2019 - 11.45) OLAY (A)’dan satın aldığı mal karşılığı bir bono düzenleyen (D), düzenleme tarihini bilerek boş bıraktığı senedin fotokopisini aldıktan sonra (A)’ya 01.05.2019 tarihinde teslim etmiştir. (A), senedi (M)’ye vermiş o da  tahsil edilmesi için cirolayarak yerleşim yeri olan İstanbul (B) Bankasın

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 29.11.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI PRATİK ÇALIŞMASI[1] (29.11.2019 11.45) OLAY: Ali Koçyiğit, merkezi Ankara’da bulunan tekstil fabrikasından son yıllarda oldukça iyi gelir etmiş olmasından aldığı güçle, kendi ürettiği tekstil ürünlerinin satışını gerçekleştirmek için İstanbul’da 10.09.2019 tarihinde bir satış mağazası açmıştır. Bunu öğrenen İstanbul Ticaret Sicili Müdürü, Ali Koçyiğit’e bir yazı göndermek suretiyle işletmesini 30 g

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 15.11.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU (II. EĞİTİM) PRATİK ÇALIŞMASI (15.11.2019) OLAY I Üsküdar’da Spa ve Güzellik merkezi sahibi olan Ayşe Sağlam, 10.09.2019 tarihinde iş çıkışı ünlü Böcek Mobilya A.Ş.’nin Kadıköy’deki satış mağazasına uğramıştır. Mağazayı gezen Ayşe hanım, sahibi olduğu Spa merkezinin dinlenme odası için, etiket fiyatı 15.000 TL olan oturma odası takımını (koltuk takımı ve yemek masası) çok beğenmiş, ancak takımın içind

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma- 2019-AÜHF

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku dersi vize öncesi pratik çalışması İDARE HUKUKU 2/B VİZE SINAVI İÇİN PRATİK ÇALIŞMA Prof. Dr. Ali ULUSOY I. Danıştay’ın, Rekabet Kurulu için iki üye adayı belirlemesi II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın, TBMM Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği çıkarması III. Ankara Üniversitesi’nin, bir öğretim üyesi hakkında lüzum-u muhakeme kararı vermesi Yukarıdaki işlemlerden hangisi/han

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışma - Ankara Üni. Hukuk Fak. - 2019

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku 2018-2019 Eğitim dönemi pratik olay ve çözümü çalışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMA I ÇÖZÜMLERİ (A ŞUBESİ) Oğuzhan GÜZEL - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi OLAY I (M) Ankara-Konya karayolunda aracıyla seyir halindeyken yoldaki çukurun çökmesi sebebiyle kaza geçirmiştir. Kaza sonucu (M

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 24.05.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAFÜLTESİ TİCARET HUKUKU II (TICARI IŞLETME VE KIYMETLI EVRAK HUKUKU) PRATIK ÇALIŞMASI 24.05.2019 1-) Kenan ve Hulusi, turizm ve organizasyon alanlarında hizmet vermek üzere bir Kumbara Turizm Kollektif Şirket’ini kurmaya karar verirler. Bunun için noterde şirket sözleşmesi düzenletir ve faaliyetlerine başlarlar. Bir gün Eminönü’nden geçen Kenan, karşısında İTO binasını görünce, Hulusi’yi arayarak şirket sözleşmesi

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk -17.05.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI TARiH: 17.05.2019 OLAY 1 Bir milyon TL esas sermayeli “Kısmet Kumaş Dokuma AŞ”, 2005 yılından beri sektörde faaliyet göstermektedir. Kârını her geçen yıl artıran şirketin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, sektörün geniş çaplı bir krizin eşiğinde olduğu gerekçe gösterilerek pay sahiplerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile elde edilen kârın yedek akçeye ayrılması yönünde

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 10.05.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI TARiH: 10.05.2019 SAAT: 12:00 Olay Esas sermaye sistemini benimsemiş, hali hazirda 3.000.000 TL esas sermayesi olan Avrupa Çelik Kapı Üretim ve Pazarlama Anonim Ortaklığının 23.04.2019 tarihinde yapılan genel kurulunda, şirketin iş hacminin genişlemesi sebebiyle ihtiyac duyulan nakdin tedariki amacıyla dış kaynaklardan sermaye artırımı yapılmasına karar verilmişti

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 03.05.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI 03.05.2019 OLAY I Başarılı ve genç bir mühendis olan Adnan, üretim süreçlerinde enerji verimliliği sağlayan buluşunu patentlemiş ve yatırımcı Süha Bey ile bir anonim şirket kurmak üzere anlaşmıştır. Esas sözleşmeye göre kurulacak şirketin sermayesi her biri 100 TL değerinde 10.000 paydan oluşacak; ancak pay sahipleri pay başına 125 TL nakit ödeme yapacaklardır. Bankaya 25.000 TL depo

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 19.04.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI TARiH: 19.04.2019 SAAT: 12:00 Olay 1 Anadolu Tekstil A.Ş. genel kurulu, 10.05.2017 tarihinde sermayenin % 60'nı oluşturan pay sahiplerinin katılımıyla usulüne uygun bir şekilde toplanmıştır. Bu toplantıda, pay sahipleri tarafından şirkete getirilen nakit sermayenin, son zamanlarda artan enflasyon nedeniyle değer kaybettiği gerekçesiyle, her bir pay sahibine şirket

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 12.04.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI 12.04.2019 – 12:00 OLAY I: (Z) A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, 2016 yılı olağan genel kurul toplantısının 4 Nisan 2017 tarihinde yapılmasını kararlaştırmış ve yapılacak olan bu genel kurul toplantısını 28 Şubat 2017 tarihinde, esas sözleşmede öngörüldüğü üzere, hem Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, hem de İstanbul’da çıkan günlük iki gazetede yayınlattırmışlardır. İlanda; olağ

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) - İÜHF - 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel Pratik çalışması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMASI (Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 16.01.2015 OLAY: Ünlü bir şarkıcı olan (Ü) yaz boyunca sürecek sahne programı sebebiyle Bodrum’da aylık 10.000 TL kira bedeliyle üç ay için havuzlu müstakil bir ev kiralar. Eve yerleşen (Ü) kullanmak için havuzun doldurulmasını istediğinde tabanın çatlak o

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması - İÜHF - 20.11.2014

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması - İÜHF - 20.11.2014 20.11.2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMASI (Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) OLAY: Evi için bir LED televizyon almak isteyen (A) bunun için bir teknoloji mağazasına gider ancak ürünleri pahalı bulur. (A)’nın bu beyanı üzerine mağazada çalışan tezgahtar (T) arkadaşı (B)’nin elinde kutusu dahi açıl
×
×
  • Create New...