Jump to content

About this blog

Ders Notları, Sınav soruları, kur-pratik çalışmaları

Bu bölümümüzdeki içeriklerimiz (Alfabetik Sıralama)

Ders Notları  | Sınavlar - Test Soruları | Kur-Pratik Çalışmalar 

 

Entries in this blog

Genel Kamu Hukuku - İnsan Hakları Pratik Çalışması - 15.5.2009 - AÜHF

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku dersi, "İnsan Hakları" konulu pratik çalışması OLAY: Keçiören'de faaliyet gösteren "XYZ Derneği"nin genel sekreteri ve genel kurul üyesi olan "A", Dernek tarafından Ankara'da düzenlenen "Hak ve Özgürlükler" konulu toplantıya sunucu olarak katılmıştır. Sunucu olarak söz aldığı toplantıda, özellikle insan hakları ve özgürlükleri sorununu irdelediği konuşmasında 1980 yılında yapılan askeri darbeyi eleştirmiş; Türkiye'de esaslı bir

İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışma – 2 - Ankara Üni. Hukuk Fak. – 2019

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku 2018-2019 Eğitim dönemi pratik olay ve çözümü çalışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMA II VE ÇÖZÜMLERİ(A ŞUBESİ) Oğuzhan GÜZEL(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi) OLAY I Deprem sonucu Kocaeli ilindeki kalıcı konutlarda hak sahipliği kabul edilen ve İstanbul’da ikametgahı bulunan (A)’nın hak sahipliği sonradan y

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

İdare Hukuku Vize Sınavı İçin Pratik Çalışma- 2019-AÜHF

2018-2019 Öğretim Yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku dersi vize öncesi pratik çalışması İDARE HUKUKU 2/B VİZE SINAVI İÇİN PRATİK ÇALIŞMA Prof. Dr. Ali ULUSOY I. Danıştay’ın, Rekabet Kurulu için iki üye adayı belirlemesi II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın, TBMM Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği çıkarması III. Ankara Üniversitesi’nin, bir öğretim üyesi hakkında lüzum-u muhakeme kararı vermesi Yukarıdaki işlemlerden hangisi/han

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışma - Ankara Üni. Hukuk Fak. - 2019

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku 2018-2019 Eğitim dönemi pratik olay ve çözümü çalışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMA I ÇÖZÜMLERİ (A ŞUBESİ) Oğuzhan GÜZEL - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi OLAY I (M) Ankara-Konya karayolunda aracıyla seyir halindeyken yoldaki çukurun çökmesi sebebiyle kaza geçirmiştir. Kaza sonucu (M

Anayasa Hukuku Pratik Çalışması - İstanbul Üni. Hukuk F. - 27.11.2013

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tek numaralı öğrencilere yönelik Anayasa Hukuku Pratik Çalışması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA- Tek Numaralı Öğrenciler 27.11.2013 I. Dar ve geniş anlamda cumhuriyet kavramlarını tanımlayarak 1982 Anayasası’nın aşağıda yer alan maddelerini bu bağlamda değerlendiriniz. 1982 Anayasası madde 1 (Devletin Şekli): Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 1982 Anayasası madde 75: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seç

Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Soruları

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine ait Kur-Pratik Çalışması OLAY 1 Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olan İsmet Tunga 1.6.2005 tarihinde bir parti kongresinde şu konuşmayı yapar: "Bugün ülkede demokrasi isteyenler susturulmaya çalışılmaktadır. Kolluk kuvvetleri insanlık dışı rezil uygulamalarla insanları sindirmeye çalışmakta, savcılar ve mahkemeler adeta bir kıyım makinesi gibi çalışarak demokrasi talep edenleri boğmaktadır. Bunlar savcı değil, savcı;, hakim değil, taraflı hakem g

Kıymetli Evrak Hukuku Kur-Pratik Çalışması - 12.5.2009 - AÜHF

Kıymetli Evrak Hukuku Kur-Pratik Çalışması - 12.5.2009 - AÜHF I. Kasım Kabataş, yakın arkadaşı Lütfi Libasçı'nın isteği üzerine, 5.5.2009 tarihinde, bir bono düzenleyerek Lütfi Libasçı'ya vermiştir. Bono metninde, ödeme tarihine kadar % 15 faiz işleyeceği şartı konulmuş ancak, bononun vade kısmı ve bedel hanesi, tarafların anlaşmaları doğrultusunda, boş bırakılmıştır. HGO Bankası'ndan kredi almak isteyen Lütfi Libasçı, bononun bedel hanesini 100.000 TL olarak doldurduktan sonra,

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) - İÜHF - 16.01.2015

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Borçlar Hukuku kira konulu Özel Pratik çalışması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMASI (Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 16.01.2015 OLAY: Ünlü bir şarkıcı olan (Ü) yaz boyunca sürecek sahne programı sebebiyle Bodrum’da aylık 10.000 TL kira bedeliyle üç ay için havuzlu müstakil bir ev kiralar. Eve yerleşen (Ü) kullanmak için havuzun doldurulmasını istediğinde tabanın çatlak o

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

İdari Yargılama Usulü Hukuku Pratik Çalışması - 20.5.2009 - AÜHF

İdari Yargılama Usulü Hukuku Pratik Çalışması - 20.5.2009 - AÜHF OLAY I (A) Üniversitesi (X), (Y) ve (Z) Fakültelerinde oluşan öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla kadro talebi ile Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) başvuruda bulunmuştur. YÖK, (X) ve (Y) Fakülteleri için yapılan kadro taleplerinin tamamı ve (Z) Fakültesi için yapılan kadro taleplerinin bir kısmı için olumlu yanıt vermiş; (Z) Fakültesi için yapılan kadro taleplerinden üçünü ise reddetmiştir. İ

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması - İÜHF - 20.11.2014

Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması - İÜHF - 20.11.2014 20.11.2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMASI (Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) OLAY: Evi için bir LED televizyon almak isteyen (A) bunun için bir teknoloji mağazasına gider ancak ürünleri pahalı bulur. (A)’nın bu beyanı üzerine mağazada çalışan tezgahtar (T) arkadaşı (B)’nin elinde kutusu dahi açıl

Ceza Muhakemesi Hukuku - Hakimin Reddi - Pratik Çalışmalar - 2012-2013

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2013 öğretim yılı pratik çalışmaları 1. PRATİK Olay 1: Yağma suçundan sanık S hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan dava sırasında, suçtan zarar gören Z, davaya katılan olarak kabulünü talep eder. Katılma talebi kabul edildikten iki ay sonra, Z’nin kızı K’nin mahkeme heyeti üyelerinden H’nin oğlu O ile samimi fotoğrafları magazin basınında yer alır. Bunun üzerine sanık müdafii M, bir dilekçe ile mahkemeye b

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Uluslararası Özel Hukuk Pratik Çalışması - Atılım Üni. - 17.05.2010

ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI  OLAY I: Türk vatandaşı ve Müslüman olan bay (T) ile İran vatandaşı ve Müslüman olan bayan (İ), 2007 yılında, İran’da, dinî esaslara göre evlenmiştir. Bu evliliklerinden (C) ve (D) isimli iki kızları bulunmaktadır. Bay (T) ve bayan (İ), 2008 yılında Kanada’ya yerleşmiştir. Aynı yıl, bay (T), Türk vatandaşlığını muhafaza etmekle birlikte İran vatandaşlığını da kazanmıştır. 2009 yılında bayan (İ), İstanbul Ai

Medeni Hukuk Kur Pratik Çalışması - Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku - Atılım Üni. - 02.11.2010

2010-2011 GÜZ DÖNEMİ MEDENİ HUKUKA GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU KUR PRATİK ÇALIŞMASI 1- OLAY:  A ile B bir İBRA sözleşmesi yapmışlardır.. Bu sözleşme ile daha önceden A’ya borçlu olan B, bu borcundan tamamen kurtulacak, başka bir deyişle, borçtan karşılıksız olarak aklanacaktır.      SORU:  Taraflardan hangisinin sınırlı ehliyetsiz olması halinde dahi, İBRA  sözleşmesi, başkaca bir şarta ihtiyaç olmadan geçerli olur? Neden?(15p)    Not: İbra borç

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Borçlar Hukuku Genel Kur Pratik Çalışmaları - Atılım Üni. - 24.12.2010

2010-2011 GÜZ DÖNEMİ BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER KUR PRATİK ÇALIŞMALARI PRATİK ÇALIŞMA - 1        SORU I        OLAY X, M’ye temsil yetkisi vermiştir. Buna göre, M,X adına bir satım sözleşmesi yapacaktır.              Sorular Temsilcinin (M) 16 yaşında olması, onun 3. kişi ile, X adına yapacağı sözleşmenin geçerliliğini nasıl etkiler? Neden? X’in M’ye verdiği yetkiye geri almasından bir gün sonra yetkinin ge

Kıymetli Evrak Hukuku Kur Pratik Çalışmaları - Atılım Üni. - 18.05.2011

ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI KIYMETLİ EVRAK HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMALARI   SORU I:   (K), (L)’ye olan borcunu ödemek için, 10.000 TL bedelli bir bono düzenleyerek teslim etmiştir. Senedin keşide tarihi 10.5.2011, vadesi ise 1.8.2011’dir.  Buna göre, aşağıdaki soruları birbirinden bağımsız olarak yanıtlayınız.   (L)’nin senedi, bir borcu için C1’e ciro ve teslim ettiğini düşünelim. C1’e, senetteki alacağını tahsil etmesi için, ne zamana kad

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ceza Hukuku Özel Pratik-Kur Çalışmalar - İstanbul Ü.H.F - 2014

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014 yılı Ceza Hukuku Özel, pratik-kur çalışması ve yanıtları CEZA HUKUK ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMALARI PRATİK ÇALIŞMA - 1 1. A, evlenme vaadiyle ikna ettiği 16 yaşındaki B ile cinsel ilişkiye girmiş, daha sonra da evlenmekten vazgeçmi ştir. Yerel mahkeme 1 Haziran 2005 yılından önce ger çekle şen bu fiil dolayısıyla A’yı “evlenme vaadiyle kızlık bozm a” suçundan (765 sayılı TCK 423 1) mahkum eder. Yargıtay ise 5237 sayılı TCK’da bu suç un düzenlenme

İdare Hukuku Pratik-Kur Çalışmaları - AÜHF - Kasım 2013

İdare Hukuku Pratik-Kur Çalışması - AÜHF - Kasım 2013 PRATİK 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMALARI – I Ekim–Kasım 2013 Aşağıda belirtilen işlemlerin her birinin hukuksal niteliğini, “devlet fonksiyonları” yönünden irdeleyiniz ve tartışınız. 1. (Ü) Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi (Ö)’nün İdare Hukuku dersi final sınavı notunun 35 olarak açıklanması ve (Ö)’nün adı geçen dersten başarısız sayılması. 2. İzmir İdare Mahkemesinin, (Ü) Ünive

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

İdari Yargılama Hukuku Pratik-Kur Çalışmaları - AÜHF - 2013-2014

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku Uygulamalı Dersleri ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ UYGULAMALI DERSLERİ  PRATİK ÇALIŞMALAR - 1 SORU I : Aşağıda yer verilen dava ve uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli ve yetkili mercileri belirleyiniz.  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, hâkimlik mesleğinin şeref ve onurunu bozacak nitelikte  fiilleri bulunduğu gerekçesiyle, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi (H)’ye, 2802 sayıl

İdari Yargılama Hukuku Pratik-Kur Çalışması - AÜHF - 2013-2014

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Hukuku Uygulamalı Dersleri ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ UYGULAMALI DERSLERİ  PRATİK ÇALIŞMALAR - 1 SORU I : Aşağıda yer verilen dava ve uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli ve yetkili mercileri belirleyiniz.  1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, hâkimlik mesleğinin şeref ve onurunu bozacak nitelikte  fiilleri bulunduğu gerekçesiyle, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi (H)’ye

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 12.04.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI 12.04.2019 – 12:00 OLAY I: (Z) A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, 2016 yılı olağan genel kurul toplantısının 4 Nisan 2017 tarihinde yapılmasını kararlaştırmış ve yapılacak olan bu genel kurul toplantısını 28 Şubat 2017 tarihinde, esas sözleşmede öngörüldüğü üzere, hem Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, hem de İstanbul’da çıkan günlük iki gazetede yayınlattırmışlardır. İlanda; olağ

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 19.04.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI TARiH: 19.04.2019 SAAT: 12:00 Olay 1 Anadolu Tekstil A.Ş. genel kurulu, 10.05.2017 tarihinde sermayenin % 60'nı oluşturan pay sahiplerinin katılımıyla usulüne uygun bir şekilde toplanmıştır. Bu toplantıda, pay sahipleri tarafından şirkete getirilen nakit sermayenin, son zamanlarda artan enflasyon nedeniyle değer kaybettiği gerekçesiyle, her bir pay sahibine şirket

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Çalışma

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 03.05.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI 03.05.2019 OLAY I Başarılı ve genç bir mühendis olan Adnan, üretim süreçlerinde enerji verimliliği sağlayan buluşunu patentlemiş ve yatırımcı Süha Bey ile bir anonim şirket kurmak üzere anlaşmıştır. Esas sözleşmeye göre kurulacak şirketin sermayesi her biri 100 TL değerinde 10.000 paydan oluşacak; ancak pay sahipleri pay başına 125 TL nakit ödeme yapacaklardır. Bankaya 25.000 TL depo

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 10.05.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI TARiH: 10.05.2019 SAAT: 12:00 Olay Esas sermaye sistemini benimsemiş, hali hazirda 3.000.000 TL esas sermayesi olan Avrupa Çelik Kapı Üretim ve Pazarlama Anonim Ortaklığının 23.04.2019 tarihinde yapılan genel kurulunda, şirketin iş hacminin genişlemesi sebebiyle ihtiyac duyulan nakdin tedariki amacıyla dış kaynaklardan sermaye artırımı yapılmasına karar verilmişti

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk -17.05.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI TARiH: 17.05.2019 OLAY 1 Bir milyon TL esas sermayeli “Kısmet Kumaş Dokuma AŞ”, 2005 yılından beri sektörde faaliyet göstermektedir. Kârını her geçen yıl artıran şirketin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, sektörün geniş çaplı bir krizin eşiğinde olduğu gerekçe gösterilerek pay sahiplerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile elde edilen kârın yedek akçeye ayrılması yönünde

Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 24.05.2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAFÜLTESİ TİCARET HUKUKU II (TICARI IŞLETME VE KIYMETLI EVRAK HUKUKU) PRATIK ÇALIŞMASI 24.05.2019 1-) Kenan ve Hulusi, turizm ve organizasyon alanlarında hizmet vermek üzere bir Kumbara Turizm Kollektif Şirket’ini kurmaya karar verirler. Bunun için noterde şirket sözleşmesi düzenletir ve faaliyetlerine başlarlar. Bir gün Eminönü’nden geçen Kenan, karşısında İTO binasını görünce, Hulusi’yi arayarak şirket sözleşmesi
×
×
  • Create New...