Jump to content

About this blog

Kira hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Kiracının Zaruri Tamirat Halinde Tazminat Talebi

Zaruri tamirat halinde kiracının hakları korunmalıdır. Böyle bir durumda kiracının kiralananı kullanmasında bir azalma meydana geldiği için tazminat isteyebilir. Zaruri tamirat halinde kiracının hakları korunmalıdır. Böyle bir durumda kiracının kiralananı kullanmasında bir azalma meydana geldiği için tazminat isteyebilir. Eski BK. 251/1. Madde yer alan kiracının hakkına halel gelmemesi tabirinin amacıda zaruri tamirat nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların tazminini ve kiracının hakların

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

İki Haklı İhtar Sebebiyle Açılacak Tahliye Davası - Dava Açma Süresi - İhtarın Tebliğinden Sonra Ödeme

İki haklı ihtar sebebiyle açılacak tahliye davaları, dava açma süreleri ve diğer önemli hususlar * İki haklı ihtar sebebiyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur. * İki haklı ihtar sebebiyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

×
×
  • Create New...