Jump to content

About this blog

Medeni usul hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'nin 30.05.2019 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemeler

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Zamanaşımı İtirazının Süresi

Hem HUMK da hem de HMK da zamanaşımı itirazının hangi süre içinde kullanılacağı konusunda açıkça bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sorunu iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı kapsamında çözmek gerekecektir. Zamanaşımı itirazı ne HUMK ne de HMK da ilk itirazlardan sayılmamıştır. Bu nedenle cevap dilekçesi verme süresi içinde cevap dilekçesi ile verilmesi zorunlu değildir. Hem HUMK da hem de HMK da zamanaşımı itirazının hangi süre içinde kullanılacağı konusunda açıkça

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

2021 Yılı İçin Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı. Yayınlanan Tarife ile 2021 yılında uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücretleri belirlendi. Tarifeye göre, yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular, siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığı olarak verilecek. Arabuluculuk faaliyeti süresinc

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

2021 Yılı İçin Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2021 yılında yapılacak uygulamalarda uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen ve Adalet Bakanlığ'nca düzenlenen Tebliğ, Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2020 tarihli sayısında yayınlandı. Tebliğ, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. 26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEB

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Hukuk Yargılamasında Adli Yardım ve Sık Sorulan Sorular

Adli yardım, mali gücü yetersiz olanların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersiz kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir. 1 - Genel Bilgiler Hukuk Yargılamasında Adli Yardım Hukuk sistemimizde adli yardım terimi iki farklı anlama gelmektedir: 1- Mahkeme masraflarının kamu tarafından üstlenilmesi. Uygulamada bu türe, adl

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Dava açmadan önce bilinmesi gereken yararlı bilgiler

Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek “Türk Milleti adına” yargılama yaptıktan sonra hakkınızı size teslim edecektir. Dava Açmak Ne Demektir Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek “Türk Milleti adına” yargılama ya

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

2020 Yılı İçin Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı. Yayınlanan Tarife ile 2020 yılında uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücretleri belirlendi. 31 Aralık 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30995 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2020 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmaz

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

2020 Yılı İçin Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2020 yılında yapılacak uygulamalarda uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen ve Adalet Bakanlığı'nca düzenlenen Tebliğ, Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2019 tarihli sayısında yayınlandı. Tebliğ, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. 26 Aralık 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30990 TEBLİĞ Adalet

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

2019 Yılı İçin Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2019 yılında yapılacak uygulamalarda uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen ve Adalet Bakanlığ'nca düzenlenen Tebliğ, Resmi Gazete'nin 27 Aralık 2018 tarihli sayısında yayınlandı. Tebliğ, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. TEBLİĞ'İN TAM METNİ YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Yabancı ülkelerden tebliğ ve istina

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

İstinaf Kanun Yolunda Süreler (Hukuk)

İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetiminin yapıldığı bir kanun yoludur. İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetiminin yapıldığı bir kanun yoludur. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda ceza davası veya hukuk dava dosyası üst dereceli İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından ikinci kere incelenerek yerel mahkemenin kararı denetlenir.(Kaynak) Bazı kararlara kar

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

Tanıklık (Şahitlik) Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler

Şahitlik yapacak kişinin tarafsız olması ve doğruları anlatması beklenir. Duruşmayı izlediğiniz takdirde etkilenmeniz, olayları anlatan diğer kişileri dinleyip şaşırmanız ihtimali doğacağı için sıra size gelene kadar dışarıda beklemek zorundasınız. Tanık (Şahit) Ne Demektir? Tanık (şahit), dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olduğu bilinen; ancak davaya taraf olmayan kişilerdir. Tanıklık Zorunlu mudur? Evet. Tanık olarak gösterilen kimse Cumhuriyet

ankahukuk

ankahukuk in Pratik Bilgi

×
×
  • Create New...