Jump to content

About this blog

Medeni usul hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Yargıcın Tarafsızlığı

Yargıcın tarafsızlığı; yargıca duyulması gereken güvenin olmazsa olmaz koşuludur. Yargıcın tarafsızlığı ilkesi; yargılama sanatı icra edilirken içinde bulunulan psikolojik durumlar ya da herhangi bir davada yargıcın taraflara ve vakalara yaklaşım tarzına bakılarak değerlendirilir. Çoğul ve demokratik ülkelerde tarafsızlık subjektif ve objektif tarafsızlık olarak kendini göstermektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da istikrarlı bir şekilde yargıcın tarafsızlığı subjektif ve ob

ankahukuk

ankahukuk in Makale

Adli Araverme

Adli araverme (adli tatil) ülke ve yargı gündemini bir çok yönden meşgul etmektedir. Yargıdaki artan iş yüküne kalıcı çözüm bulunamaması nedeniyle, adli araverme süresi ülkemizde hep göze battı. Bu sürenin kısaltılması, çözüm yolunda bir adım olarak değerlendirildi. Çağdaş demokratik yönetim modelini esas alan ülkelerde yasama, yürütme ve yargı üç güç, üç kuvvet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu güçler arasında ise dengeli bir ilişki esastır. Ülkemizde yasama organı yani TBMM, Anayasa g

ankahukuk

ankahukuk in Makale

×
×
  • Create New...