Jump to content

About this blog

Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin makaleler, yazılar, kararlar, pratik bilgiler

Entries in this blog

Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem : Yasa Yürürlükte

Bireysel emekliliğe çalışanların otomatik katılımını öngören ve 26 Kasım 2016 günü Resmi Gazete'de yayınlanan yasa hükümleri, dün (1 Ocak 2017) itibariyle yürürlüğe girdi. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda değişiklik öngören, 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri, 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 45 yaş altındaki T.C vatandaşı tüm çal

ankahukuk

ankahukuk in Haber

Yabancılar İçin Genel Sağlık Sigortası Hakkında Sık Sorulan Sorular

Genel Sağlık Sigortasından yararlanacak yabancı uyruklular kimlerdir? Karşılıklılık esası dikkate alınmak şartıyla; • Oturma izni almış, • Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan, • Türkiye’deki yerleşim süresi kesintisiz bir yılı geçen ve bu tarihten itibaren talepte bulunan yabancı ülke vatandaşları genel sağlık sigortasından yararlanacaktır. Yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortasına başvur

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

Basamak Yükseltme Hakkı ve Basamak Yükseltme Primlerinin Hesaplanması

Basamak yükseltme olanağı sağlayan yasa ile konuya ilişkin uygulamayı biçimlendiren diğer düzenlemeler, primlerinin sosyal güvenlik kuruluşu tarafından sigortalılık süreci içerisinde tahsil edilip nemalandırılması ve aktüeryal dengeyi bozmayacak biçimde sigorta yardımlarına yansıtılması gerekleri gözetilerek oluşturulmuş; prim borcunun, basamakta bekleme süresini tamamlayacak olan ayların primleri ile basamak yükseltme farkı da gözetilerek, sigortalının talepte bulunduğu tarihte yürürlükte olan

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Türkiye'de Sigorta Başlangıcı Kabul Edilebilmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nedeniyle davacının Alman Rant Sigortasına giriş tarihinin Türkiye'deki sigortalılığın başlangıcı kabul edilebilmesi için borçlanma işleminin yapılmasına gerek olmadığının kabulü gerekir. T.C YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu  Esas: 2015 / 10-1824 - Karar: 2015 / 2903  Karar Tarihi: 09.12.2015 ÖZET: Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti

ankahukuk

ankahukuk in Karar

Sigortalılık Süresinin Tespiti Davası

Görev: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesine göre, sigortalılık süresinin tespitine ilişkin davaların, iş mahkemesinde (birden fazla iş mahkemesi bulunup, sosyal güvenlikle ilgili davalara bakmakla görevli olan varsa, bu konuda görevlendirilen iş mahkemesinde) iş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde, iş mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemelerinde açılıp görülmesi gerekir. Yetki: sigortalılık süresinin tespitine ilişkin davalarda, çalışmaların geçtiği yer veya davalılar

ankahukuk

ankahukuk in Hukuk Rehberi

×
×
  • Create New...