Jump to content


Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Gerekli Belgeler


ankahukuk

188 views

 Share

GEREKLİ BELGELER

1 - Kimlik Belgesi : Taraflara ve varsa temsilcilerine  ait

2 - Fotoğraf : 1'er adet

3 - İşlemde temsil  var ise temsile ilişkin belge : Vekaletname, yetki belgesi … vb

4 - Mimari Proje : Yapı    veya   yapıların   dış    cepheler  ve  iç taksimatı bağımsız  bölüm , eklenti,  ortak yerlerinin   ölçüleri ve  bağımsız  bölümlerin  konum  ve  büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve bağımsız  bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek  suretiyle,  proje   müellifi mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün  paydaşları tarafından  imzalanan, yetkili  kamu kurum  ve  kuruluşlarınca   onaylanan mimari  proje .

Bir  arsa  üzerine  birden  fazla  inşa  edilen  yapıların her  birinin  projede  ayrı  ayrı  gösterilmesi  ve  blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.

5 - Vaziyet Planı : Bir arsa üzerine yapılacak birden  fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki   konumunu , varsa  özel  yol,  yeşil  saha, spor  tesisleri  gibi  ortak yerlerin açıkça gösterilmesi  ve belediyece  tasdik edilmiş olması gerekir.

Genel  inşaat  projesinde,  vaziyet planı  mevcut  ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

6 - Yönetim  Planı : Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim  planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

7 - Yapı Kullanma İzin Belgesi : Tüm bağımsız bölümlere ait Belediye veya Valilikçe verilmiş olan belgedir.

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ

- Tapu Harcı

K at m ülkiyeti işlemi harç  ve vergiye tabi değild ir

- Döner Sermaye

Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlen en tarifeye göre ücret alınır.

AÇIKLAMA 

 Kat irtifakından kat mülkiyetine  geçecek  taşınmazlarda   kat irtifakı tesisinde alınmış belgeler yeniden istenmez. 

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...