Jump to content


Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 10.05.2019


ankahukuk

242 views

 Share

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TİCARET HUKUKU 2. EĞİTİM PRATİK ÇALIŞMASI

TARiH: 10.05.2019

SAAT: 12:00

Olay

Esas sermaye sistemini benimsemiş, hali hazirda 3.000.000 TL esas sermayesi olan Avrupa Çelik Kapı Üretim ve Pazarlama Anonim Ortaklığının 23.04.2019 tarihinde yapılan genel kurulunda, şirketin iş hacminin genişlemesi sebebiyle ihtiyac duyulan nakdin tedariki amacıyla dış kaynaklardan sermaye artırımı yapılmasına karar verilmiştir. Aynı genel kurulda pay sahiplerinin rüçhan haklarının (yeni pay alma haklarının) % 20 ile sınırlandırılması hususu tartışmaya açılmış ve ortaklıkta % 60 oranında sermaye payına sahip olan Mehmet İşinibilir’in olumlu oyu neticesinde rüçhan haklarının % 20 ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Ortaklıkta % 30 oranında sermaye payına sahip olan Ahmet Kendinibilir ise bu sınırlandırmanın kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu karara karşı çıkmıştır.

Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olan Mehmet İşinibilir, sermaye artırımı neticesinde edinecek olduğu paylara karşılık olarak sermayesinin % 90’ına sahip olduğu (X) LTD den olan 300.000 TL tutarındaki (vadesi gelmiş) alacağını taahhüt etmiştir. Söz konusu alacağının varlığına ilişkin olarak da (X) LTD nin muhasabe kayıtlarını sunmuştur. Bir diğer yönetim kurulu üyesi (Y2) ise, genel kurulun söz konusu dış kaynaklardan sermaye artırımı kararının uygulanamayacağını, çünkü pay sahibi Mehmet İşinibilir’in hali hazırda şirkete 3.000 TL’lik ödenmemiş nakit sermaye borcu olduğunu ve sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılabilmesi için mevcut sermayenin nakdi bedellerinin tamamının ödenmiş olması gerektiğini idda etmiştir. (Y2) nin bu iddasi dikkate alınmamış ve diğer yönetim kurulu üyeleri Mehmet İşinibilir ve (Y3) sermaye artırımı kararını ve hazırladıkları sermaye artırımı beyanını tescil ettirmek amacıyla ticaret sicili müdürlüğüne tevdi etmişlerdir. Aradan bir süre geçtikten sonra, pay sahibi Mehmet İşinibilir in sermaye artırımında edindiği yeni paylara karşılık olarak şirkete getirdiği belirtilen 300.000 TL’lik bir alacağının esasında var olmadığı ortaya çıkmıştır. Bundan zarar gördüğünü iddia eden Ahmet Kendinibilir ve alacaklı (A) sorumluluk davası açmak istemektedir.

Soru 1: Olayda pay sahibi Ahmet Kendinibilir in başvurabileceği hukuki bir yol var mıdır? Gerekçeleri neler olmalıdır?

Soru 2: (Y2) nin genel kurulun dış kaynaklardan sermaye artırımı kararının uygulanamayacağı yönündeki iddialarinin hukuka uygunlugunu degerlendiriniz.

Soru 3: Pay sahibi Ahmet Kendinibilir ve Alacaklı (A)’ya ne yapmalarını önerirsiniz.

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...