Jump to content


Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - Marmara Hukuk - 29.11.2019


ankahukuk

250 views

 Share

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI PRATİK ÇALIŞMASI[1]

(29.11.2019 11.45)

OLAY: Ali Koçyiğit, merkezi Ankara’da bulunan tekstil fabrikasından son yıllarda oldukça iyi gelir etmiş olmasından aldığı güçle, kendi ürettiği tekstil ürünlerinin satışını gerçekleştirmek için İstanbul’da 10.09.2019 tarihinde bir satış mağazası açmıştır. Bunu öğrenen İstanbul Ticaret Sicili Müdürü, Ali Koçyiğit’e bir yazı göndermek suretiyle işletmesini 30 gün içinde tescil ettirmesi için uyarmıştır. Bunun üzerine Ali Koçyiğit derhal sicil müdürlüğüne gitmiş ve ticari işletmesinin zaten Ankara Ticaret Odası’nda kayıtlı olduğu, dolayısıyla tescil ettirmesi gereken bir durum olmadığı şeklinde bir beyanda bulunmuştur.

Bu arada Uluşar Tekstil A.Ş. yetkili temsilcisi Ahmet Gelen, Ali Koçyiğit’in fabrikasına giderek tanesi 100 TL’den 500 adet beyaz tişört siparişi vermiştir. Aralarında yaptıkları sözleşmede, teslimatın 20.09.2019 tarihinde yapılacağı, 50.000 TL tutarındaki bedelin ise teslimatın yapıldığı günden itibaren 15 gün içinde ödeneceği belirtilmiştir. 20.09.2019 tarihinde Ali Koçyiğit’in çalışanları Uluşar Tekstil A.Ş.’ye 1 adet büyük koli teslim etmiş ve üzerinde tanesi 150 TL’den 500 adet beyaz tişörtün 75.000 TL bedel karşılığında satıldığını gösteren bir faturayı yetkili kişiye imza karşılığı vermişlerdir. Faturayı gören Ahmet Gelen, bunun bir yanlışlık sonucu meydana geldiğini düşünerek faturaya itirazda bulunmamıştır. Aradan 15 gün geçtikten sonra Ali Koçyiğit, Uluşar Tekstil A.Ş.’ye alacak davası açmış ve faturaya itiraz edilmemiş olması dolayısıyla sözleşme içeriğinin faturada belirtildiği şekilde değiştirilmiş sayılması gerektiği yönündeki gerekçe ile 75.000 TL talep etmiştir.

S.1) Ali Koçyiğit İstanbul’daki satış mağazasını tescil ettirmek zorunda mıdır? Sicil müdürünün izlemesi gereken prosedürü anlatınız.

S.2) Uluşar Tekstil A.Ş.’nin faturaya itiraz etmemiş olması, Ali Koçyiğit’in açtığı alacak davasında iddia ettiği üzere sözleşme şartlarının faturada belirtildiği şekilde değiştirilmiş olduğu anlamına gelir mi? Açıklayınız.

OLAY: Alacaklı (E) tarafından ticari işletmenin devri sonrasında kendisine başvurulan devralan (D), taraflar arasındaki sözleşmeye göre sadece işletmenin aktiflerini devraldığını işletmenin borçlarından sorumlu tutulamayacağını iddia etmektedir.

Ayrıca, devralan (D) devir anında işletmede bulunan, işletmeye tamir için getirilmiş makinelerin kendisine ait olduğunu ileri sürerken, makineleri tamir için işletmeye bırakan (Ü) bunların kendisine ait olduğunu ve iade edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

S.3) (D)’nin işletmenin borçlarına ilişkin iddiasını ve (Ü)’nün makinenin mülkiyetine ilişkin iddiasını değerlendiriniz?

OLAY: Elektronik eşya mağazaları işleten Armada Electronic Anonim Şirketi, mağazalarında kullanmış olduğu turuncu renk ile Türkiye çapında tanınmaktadır. “Mavi Tech” markasıyla elektronik eşya perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Mehmet Türk Ticaret ve Sanayi A.Ş. ise, reklam ve tanıtımlarında “Ucuz ve Kaliteli Teknolojinin Adresi” sloganını kullanmaktadır. Mehmet Pak Ticaret ve Sanayi A.Ş., ayrıca yeni reklamlarında, turuncu giyinen elektronik eşya tüketicilerinin mutsuz, mavi giyinen tüketicilerin ise mutlu olduğu ve “aradaki farkı bulun” sorusunun sorulduğu bir görsel kullanmıştır.

S.4) Olayda belirtilen ticaret unvanlarının hukuka uygun olup olmadığını değerlendiriniz. Ayrıca, Mehmet Pak Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından kullanılan slogan ile hazırlanan yeni

KARAR: “Taraflar arasındaki “rekabet yasağı sözleşmesine dayalı cezai şart alacağının tahsili istemli davadan dolayı yapılan yargılama sonunda; 4. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 21.09.2006 gün ve 2006/394-734 sayılı kararının incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 06.06.2007 gün ve 2006/31990 – 2007/18182 sayılı ilamı ile … Davacı banka tarafından davalı işçi hakkında açılan bu davada, taraflar arasında imzalanmış olan rekabet yasağı sözleşmesinden kaynaklanan cezai şartın ödetilmesi talep olunmuştur … Borçlar kanununun 348 ve devamı maddelerine dayalı olarak İş Kanunu kapsamında işçi sayılan kişinin, rekabet yasağı sözleşmesinin ihlali nedeniyle açılan cezai şartın tahsiline ilişkin davalarda iş mahkemelerinin görevli olduğu kabul edilerek … işin esasının incelenmesine ... karar verilmiştir.” (Yarg. HGK., T. 22.09.2008, E. 2008/9-517, K. 2008/566)

S.5) Yargıtay kararının isabetli olup olmadığını gerekçeli olarak değerlendiriniz. Olaydaki dava ticari kredi sözleşmesinden doğmuş olsaydı yanıtınız değişir miydi?

[1] 18.11.2019 tarihinde yapılan ticaret hukuku dönemlik vize sınavıdır.

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...