Jump to content


Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar


ankahukuk

659 views

 Share

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre Uzlaşma kapsamındaki suçlar

- 5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.

- Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur.

- Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.

- Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.

- Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmesi halinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR
(5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253)

MADDE  -  SUÇ
86 - Kasten yaralama (3. fıkra hariç)
89 - Taksirle yaralama
106/1 - Tehdit
106 - Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit
116 - Konut dokunulmazlığının ihlali
117/1 - İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
123 - Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
125 - Hakaret
130 - Kişinin hatırasına hakaret
132 - Haberleşmenin gizliliğini ihlal
133 - Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
134 - Özel hayatın gizliliğini ihlal
141 - Hırsızlık

 

Bu içeriğimiz ilginizi çekebilir:

5271 S.
K. m. 253/1-c - Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar

Kaynak

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...