Jump to content


 • Who's Online (See full list)

  • There are no registered users currently online
 • Member Statistics

  • Total Members
   26
  • Most Online
   102

  Newest Member
  Sevcan Gökalp İraz
  Joined

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?


 Share

Recommended Posts

 

Adli sicil kaydı nedir, nereden alınır, adli sicile hangi bilgiler işler, ne kadar sürede silinir gibi konuları ele alınacaktır. Bununla beraber adli sicil kaydı sildirme konusunda gerekli çalışmaların nasıl yürütüleceği hakkında bilgiler vereceğiz.

Adli Sicil, Sabıka Kaydı Nedir?

Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı, vatandaş tarafından işlenen suçların kayıtlarının, devlet tarafından tutulmasıdır. Bu kayıtlarda kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbiri hükümleri yer almaktadır. Kayıtlara bu şekilde veri girişiminin gerçekleşmesi için kişinin o suçu işlediğinin mahkeme kararı ile kesinleşmiş olması gerekir.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Adli sicil kaydı, adliyelerden, kaymakamlıklardan, yurt dışında büyükelçiliklerden ve e devlet üzerinden alınır.

Adli Sicile Hangi Bilgiler Kaydedilir?

Adli sicile kaydedilecek bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Kanun 4. maddede sayılmıştır. Buna göre:

a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;

 • Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,

 • Koşullu salıverilme kararı,

 • Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,

 • Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,

 • Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;

 • Denetim süresi,

 • Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,

 • Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;

 • Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,

 • Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

 • Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,

 • Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;

 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,

 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,

 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,

e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;

 • Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,

 • Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,

Yukarıda sayılan karar çeşitleri adli sicile kaydolunur.

Adli Sicile Hangi Bilgiler Kaydedilmez?

Adli sicil kanunu madde 5’e göre:
a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,
b)Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar, adli sicile kaydedilmez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı tüm şartların yerine getirilmesinden sonra adli sicil kaydına işlenmez. Kararın açıklanması ile şartların yerine getirilmesi  arasında geçecek süre zarfında ayrı bir kütüğe kaydedilir.

Uzlaştırmaya tabii suçlar, uzlaşmanın sağlanması üzerine yine adli sicil kaydına işlenmez.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydı, cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması, genel af ilan edilmesi veya ilgili kişinin ölmesi halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, adli sicil arşiv kaydına alınır. Adli sicil kaydı sildirme aşağıdaki şekillerde gerçekleştir.

Genel af halinde silme işlemi Genel Müdürlükçe kendiliğinden yapılarak kayıtlar arşive alınır.

Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü sayılan şartlar gerçekleştiği takdirde kendiliğinden kayıtları silmektedir fakat iş yoğunluğu ve sicil fazlalığından dolayı gözden kaçırma ya da zamansal olarak işlemin geç gerçekleşmesi durumları doğabilir. Bu durumda avukat yardımı ile dilekçenizi hazırlayarak, başvuruda bulunup sonuca hızlı bir şekilde ulaşmanız sağlanabilir. Yazılı başvuru üzerineAdli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından adli sicil kaydı silinerek arşiv kaydına alınır.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı birbirinden farklı kavramlardır. Mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına yazılır, daha sonra belli koşulların oluşması halinde, mahkumiyet hükmüne dair kayıtlar adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınır.

Adli sicil kaydında bulunan cezanın infaz edilmesiyle birlikte bu kaydın adli sicilden silinip tekrar tutulduğu yere “Arşiv Kaydı” denir. Adli sicil kaydı silindiğinde kayıtlar arşiv kaydına geçer.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Kişinin ölümü, Anayasa’nın 76. Maddesi ve Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren;

 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yılın geçmesiyle,

 • Diğer mahkumiyetler bakımından 30 yılın geçmesiyle,

 • Diğer mahkumiyetler için arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren 5 yılın geçmesiyle arşiv kaydı silinir.

Fiil suç olmaktan çıkarılırsa adli sicil kaydı ve arşiv kaydı talep aranmaksızın tamamen silinir.

Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

Adli Para Cezası Ödendikten Sonra Sicilden Silinir mi?

Adli para cezasının ödenmesi halinde adli sicil kaydı kendiliğinde silinmez. Adli sicil kaydının silinmesi için kuruma başvuru yapılmalıdır. Yazımızda, yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu başvurunun avukat yardımıyla bir dilekçe ile yapılması kişilerin yararına olacaktır. İlgili koşullar oluşmuşsa yapılan başvuru ile adli para cezası ile ilgili kayıt sicilden silinir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Sicile İşler mi?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararları CMK 231. maddesi uyarınca adli sicil ve adli sicil arşiv kaydına işlenmez. Özel bir sicilde tutulur ve ilgili hakim savcılar harici kimsenin görme yetkisi yoktur. Amacı dışında kullanılamaz. Şayet adli sicil kaydı ya da arşiv kaydınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yer alıyorsa kurum tarafından hukuka aykırı bir işlem tesis edilmiştir. Avukat aracılığıyla HAGB kararının silinmesini talep edebilirsiniz.

Gbt Ne Demektir?

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kolluk birimleri olan polis ve jandarma tarafından tutulan Genel Bilgi Toplama (GBT) olarak da adlandırılan bir sistemdir. Polis ve jandarma, kendi bölgelerinde hakkında yakalama, tutuklama ya da yurt dışına çıkma yasağı kararı çıkarılmış olan veya yakalanmış olsa da suç işlemiş olanlardan haklarında mahkemeler tarafından kovuşturma yürütülenlere ilişkin kayıtların girildiği bilgi sistemidir.

Sabıka Kaydının 5 Yıl Sonra Silinmesi Mümkün müdür?

Sabıka kaydı infaz edilmedikçe silinmeyecektir. Herhangi bir süre söz konusu değildir. Esas olan durum cezanın hükümlü tarafından çekilmesidir.

Adli Sicil Kaydı Ne Kadar Sürede Silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi için kuruma başvuru yapılmalıdır. Başvuruyu avukat yardımı ile yaptığınız takdirde şartları taşıyorsanız 30 günden kısa süre içinde adli sicil kaydı silinir. Fakat bireysel başvurmanız halinizde bu sürenin uzaması muhtemeldir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...