Jump to content • Who's Online (See full list)

  • There are no registered users currently online
 • Member Statistics

  • Total Members
   26
  • Most Online
   102

  Newest Member
  Sevcan Gökalp İraz
  Joined

Etimolojik Hukuk Sözlüğü


ankahukuk
 Share

Recommended Posts

Bölümdeki içerik, Öğr. Gör. Av.Erhan Kırmızı tarafından hazırlanmış ve sitemizde yayınlanmak üzere tarafımıza gönderilmiştir. 

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 494
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • ankahukuk

  495

ADAM

İbranice bir kelimedir. İlk anlamı genel anlamda insan demektir. Sonra dişi olmayan insan yani erkek anlamına gelir. Hukuki suje anlamında “kimse ve kişi” demektir. Ayrıca “iyi yetişmiş değerli kimse”,”insana yakışır tutum ve davranışı olan,güvenilir ve iyi huylu kimse” gibi anlamlara da gelir.[1]


[1] PÜSKÜLLÜOĞLU,Ali, Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü,s.20,Arkadaş Yayınevi,2004,Ankara

 
Link to comment
Share on other sites

ADEM-İ İFA

Borcu vermemek, ödememek, yapılması gereken işi yapmamak, kaçınılması gereken davranıştan kaçınmamak anlamlarına gelir.

Link to comment
Share on other sites

ADEM-İ VÜSUK

Vesikanın olmaması,belgenin olmaması,bir şeyin belge ile ispatlanamaması demektir.

Link to comment
Share on other sites

 • ankahukuk changed the title to Etimolojik Hukuk Sözlüğü

ADL (adalet)

Adl “doğru olmak, doğru davranmak, adaletle hükmetmek ,eşitlemek” vb manalara gelen bir masdardır. Ayrıca ”doğruluk, hakkaniyet ve adalet” anlamlarıyla isim olarak kullanıldığı gibi ”çok adil” anlamında sıfat olarak da kullanılmaktadır.[1]


[1] TOPALOĞLU,Bekir,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,1,s387,1988,İstanbul

 
Link to comment
Share on other sites

ADRES

Bir kimsenin arandığı zaman bulunabileceği,genellikle oturduğu yer,bir kuruluşun bulunduğu yer ve tanımlanabilecek yer anlamında Fransızca bir kelimedir.[1]

 

[1] PÜSKÜLLÜOĞLU,Ali, Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü,s.21,Arkadaş Yayınevi,2004,Ankara

Link to comment
Share on other sites

AFİŞ

Fransızca asıllı bir kelimedir. Bir şeyi tanıtmak,reklam amacıyla herkese duyurabilmek için asılımış ilanlardır.Genellikle kalabalıkların görebileceği yerlere asılır ve resimli olur.[1]

 

 

[1] PÜSKÜLLÜOĞLU,Ali, Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü,s.22,Arkadaş Yayınevi,2004,Ankara

Link to comment
Share on other sites

AGORA

Yunan klasik çağında bir sitenin yönetim,siyasi ve ticari işlerini görüşmek üzere yurttaşların toplandığı kent alanı demektir.[1]

 

[1] PÜSKÜLLÜOĞLU,Ali, Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü,s.24,Arkadaş Yayınevi,2004,Ankara

Link to comment
Share on other sites

AĞA

Türkçe bir kelime olup büyümek ve yaşlanmak anlamına gelen “ağmak” kökünde gelir. Sözlükte büyük,efendi,amir,reis,bey gibi anlamlara gelir.[1]

 

[1] Büyük Türk Sözlüğü,Hayat Yayınları,s.21

Link to comment
Share on other sites

AĞUSTOS

Latince "Augustus"tan (Roma imparatoru''nun adı) gelir. Bir söylentiye göre, Augustus''un dogdugu aya bu isim verilmis. Augustus''un adı da "augus- kutsal" sözcüğünden gelir.[1]

 

[1] http://www.becerikli.net/showthread.php?t=52901,17.07.2009

Link to comment
Share on other sites

AĞYAR

Arapça “gayr” kelimesinin çoğuludur.Gayr “başka,yabancı,el” anlamlarına gelir.[1] Hukukta menkul-gayrimenkul kelimelerinde kullanılır.Gayrimenkul menkul olmayan demektir.

 

[1] Dini Kavramlar Sözlüğü,s.10,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.2005-Ankara

Link to comment
Share on other sites

AHALİ

Ehl; yoldaş, aile, evlenmek, dost, yakın akraba, müte­hassıs, eş, bir yerde oturan anlamlarına gelir. "Ehl" kelimesinin çoğulu olan "ehâli-ahali" manasında "ehl-i kura"; Kur'an'da aynı şehir, ülke ve köyde oturanları belirtmek için kullanılır.[1]

 

[1] FİDAN,Yusuf,İslamda Azınlıklar Ve Yabancılar Hukuku,www.darülkitap.com

Link to comment
Share on other sites

AHAR

Arapça “aher” den gelir. Sözlükte başkası, diğer, gayrı, üçüncü kişi;  yabancı anlamlarına gelir.[1]


[1] YEĞİN,Abdullah,Osmanlıca-Türkçe Yeni Lügat,Hizmet Vakfı yayınları,s.10

 
Link to comment
Share on other sites

AHDE VEFA

Sözünde durma,verdiği sözlere bağlı kalm,özü sözü doğru olma anlamına gelmektedir.[1]

 

[1] Dini Kavramlar Sözlüğü,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,s.11,2005,Ankara

Link to comment
Share on other sites

AHFAD (Torunlar)

"Hafîd" kelimesinin çoğulu olan “hfad “torunlar” demektir.Bir kimsenin çocuklarının çocukları onlarında çocukları …..sonuna kadar olacak çocuklarını ifade eden bir kavramdır.[1]

 

[1] SAKALLI,Talat, Şamil İslam Ansiklopedisi,

Link to comment
Share on other sites

AHFAZ

Hıfzı daha üstün anlamına ism-i tafdildir.[1]

 

[1] UĞUR,Mücteba,Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,www.darülkitap.com

Link to comment
Share on other sites

AHİDNAME

Ahidname “vasiyet etmek,ısmarlamak,yemin edip söz vermek,eman vermek ve zimmetine almak” anlamındaki Arapça ahd ile Farsça name (mektur,kitap) kelimelerinden meydana gelen birleşik bir isimdir.

Hukuki olarak hükümdarların emriyle bazı devlet ,zümre ve şahıslara özel haklar tanımak üzere düzenlenen belge anlamına gelmektedir.[1]

Diğer bir deyişle kuvvet, kudret sahibi bir hükümdar tarafından diğer kabile, devlet veya devletlere bazı haklar tanımak ve karşılıklı hakları garanti altına almak için tek taraflı hazırlanan belgedir.[2]


[1] FAYDA,Mustafa, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,1,s.535,1988,İstanbul

[2] http://rehber.ihya.org/yenirehber/ahidname.html, erişim tarihi 19.06.2009

Link to comment
Share on other sites

AHİR

En son; sondaki; en sondaki anlamlarına gelir.[1]

 

[1] YEĞİN,Abdullah,Osmanlıca-Türkçe Yeni Lügat,Hizmet Vakfı yayınları,s.11

Link to comment
Share on other sites

AHKAM

Ahkam hüküm kelimesinin çoğulu olup “hükümler” demektir. Hüküm sözlükte men etmek,önlemek anlamlarına gelir.Hakimin davayı neticeye bağlamasına hüküm denmesi,taraflar arasındaki düşmanlığı önlediği içindir. Hüküm bir şeyi diğerine dayandırma,emir ve irade manasında da kullanılmıştır.[1]

 

[1] PUSMAZ,Durak,Şamil İslam Ansiklopedisi, http://samil.ihya.org/ansiklopedi/adalet.html, erişim  tarihi,15.06.2009

Link to comment
Share on other sites

AHKAM DEFTERİ

Osmanlı devletinde genellikle maliyeye ait hükümlerin toplandığı defter anlamına gelmektedir.[1]

 

[1] SAHİLLİOĞLU,Halil, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,1,s.551,1988,İstanbul

Link to comment
Share on other sites

AHKAM-I MAHSUSA

Sözlük anlamı “tahsis edilmiş hükümler” dir. Yani bazı hükümler her hukuki olay ve durumu kapsamaz. Mesela Ticaret Kanunu herkes, her durum ve olay için değil,tacir,ticari iş ve ticari işletme ile ilgili hükümlerdir.Ticaret Kanunu tacir,ticari iş ve ticari işletmeye tahsis edilmiş,onlara has kılınmış özel olarak onlar için sevkedilmiştir.Kısaca ahkamı mahsusa “özel hükümler” veya “özel kanun” demektir.

Link to comment
Share on other sites

AHKAM-I MÜTEFERİA

Teferruatlı (ayrıntılı) hükümler demektir. Tüzük ve yönetmelikler kanunların uygulanmasını gösterdiği için teferruatlı (ayrıntılı) hükümler içerirler.

Link to comment
Share on other sites

AHKAM-I MÜTEHALİFE

Birbiriyle ihtilaflı (aykırı-zıt) hükümler demektir.

Link to comment
Share on other sites

AHKEMÜL HAKEMİN

Hâkimler hâkimi, en büyük ve en üstün hâkim. En doğru hükmeden, hükümlerinde en üstün olan ve kendisinden başka hüküm koyanların hükmünü iptal eden anlamında Allaha has olarak kullanılan bir terkibdir.[1]

 

[1] Şamil İslam Ansiklopedisi

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
 • Create New...