Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Yesterday
 2. Anormal kişisel bozuklukları ifadelerine de yansımış seri katiller ve yakalandıktan sonra verdikleri ifadeleri 1. John Christie "Bana göre bir ceset, canlı bir bedenin taşıyamayacağı bir güzellik ve saygınlık taşır" Tam adı John Reginald Halliday Christie olan seri katil, İngiltere'de 1940 - 1950 yılları arasında karısı Ethel ve 13 aylık bir bebek de dahil 8 kişiyi öldürmüştü. Genelde kurbanlarını önce bayıltıyor, ardından boğuyordu. Polis tarafından yakalandı ve mahkemeye çıkarılarak idam cezasına çarptırıldı. 2. David Smith
 3. Salem cadı olayları; 1692 - 93 yılları arasında İngiliz sömürgelerinin yaşadığı Massachusetts'in (günümüzde ABD'nin kuzeydoğusunda eyalet) Salem Kasabası'nda yaşanmıştır. Barbados'tan getirilen Tituba adlı bir köle kadının anlattığı vudu öykülerinden etkilenen birkaç genç kız, içlerine şeytan girdiğini iddia ederler ve aralarında Tituba'nın da bulunduğu üç Salemli kadını cadılıkla suçlarlar. Onlar da, işkence altında başkalarını suçlar ve sonunda bir ihbarcılık histerisi tüm Massachusetts'i sarar. Bu histeri dalgası sırasında, üçte ikisi kadın olan 162 kişi yargılanıp 19'u asılma ve
 4. Her davada olduğu gibi hukuk davası da bir nihai kararla sona erer. Nihai kararda nelerin yer alması gerektiği ise 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nın 297’inci maddesinde “Hükmün Kapsamı” başlığı altında düzenlenmiştir. Konumuz açısından önem taşıyan anılan maddenin 2’nci bendi hükmü şöyledir: “Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.” Bu hükme göre
 5. Taraflar arasındaki ihtilafın konusu düğünde yapılan takı merasiminde damat ve geline takılan ziynet eşyalarının paylaşmına ilişkindir. Uyuşmazlıkta davacı düğünde takılan 18 adet bilezik, 1 adet küpe, 2 adet yüzük, 11 adet küçük altının davalı tarafından kendi rızası olmaksızın alınmış ve istemi olmasına rağmen ziynet eşyalarının kendisine iade edilmemiş olduğunu iddia etmiş ve bu eşyaların mümkün olması halinde aynen; olmaması halinde ise parasal karşılığının kendisine iade edilmesini talep etmiştir. Davalı ise düğünde beşi kendisine olmak üzere toplam 12 bilezik takılmış olduğunu ve bahse k
 6. Günümüzde take or pay kayıtlı sözleşmeler özellikle doğal gaz satım sözleşmeleri olmak üzere enerji satım sözleşmelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sözleşme kaydı, satıcılar için “sine qua non” niteliktedir. Bunun sebebi ise, enerji satım sözleşmelerinin devasa yatırımlar gerektirmesi ve uzun süreli sözleşmeler olması sebebiyle taraflar arasında bir nevi tekel oluşturması ve bu sebeple, standart satım sözleşmeleri hükümlerine göre satıcının içinde bulunduğu riskin dağıtılması isteğidir. Bu kayıt sayesinde satıcılar, teminat gösteremediği takdirde alamayacağı kredileri alarak, satış operas
 7. 1970’lerin petrol krizi, beraberinde getirdiği ekonomik çöküntü ve eş zamanlı gelişen bilişim teknolojileri endeksli 4. endüstri devrimi neticesinde; geleneksel endüstriyel üretim mekanizmaları ve bunların pazar alışkanlıklarını da tümüyle değiştirmiştir. Bilhassa 1990’lardan itibaren internet teknolojisinin kazandığı ivme ile sosyal iletişim siber alanlara taşınmış, haliyle ticari ilişkiler de fiziki mekâna bağımlı olmaktan kurtularak ağ tabanlı “kamusal alanlar” da kendisine yer bulmuştur. Ticari ilişkinin iki temel aktörü olan alıcı ve satıcının elektronik ortamda buluşarak ürün veya hizmet
 8. Last week
 9. Sitemizde paylaşılan kur-pratik çalışmaları : Anayasa Hukuku Pratik Çalışması - İstanbul Üni. Hukuk F. - 27.11.2013 Borçlar Hukuku Genel Kur Pratik Çalışmaları - Atılım Üni. - 24.12.2010 Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması (Kira) - İÜHF - 16.01.2015 Borçlar Hukuku Özel Pratik Çalışması - İÜHF - 20.11.2014 Borçlar Hukuku Özel Final Sınavı - AÜHF - 21.05.2008 Borçlar Hukuku Özel Final Sınavı - 28.05.2009 - AÜHF Borçlar Hukuku Özel Final Sınavı - 22.05.2010 - AÜHF Ceza Hukuku Özel Pratik-Kur Çalışmalar - İstanbul Ü.H.F - 2014 Ceza Muhakemesi Hukuku -
 10. Sitemizde paylaşılan ders notları alfabetik sıralama: Anayasa Yargısı Ders Notu Adli Travmatoloji - Adli Tıp Dersi Notu Ceza Hukuku Genel Hükümler Ders Notu Slaytları Ceza Hukuku (Genel-Özel) Ders Notu Ceza Kanunu'nda Evrensellik İlkesi Ders Notu-2 Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notları Devletler Genel Ders Notları Devletler Umumi (Genel) Hukuku - ÖZET Eşya Hukuku Ders Notu Eşya Hukuku - Tapu Sicili Hukuka Giriş Özet Ders Notu İdare Hukuku Ders Notu ve Deneme Sınavı İdare Hukuku - Kamu Hizmeti ders notu İdari Teşkilat Ders Notu - ÖZET - İstanbul Ün
 11. 12 EYLÜL DÖNEMİ SIKIYÖNETİM... 12 Eylül'de tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildi. 12 Eylül 1980 tarihinden önce, 26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş olayları nedeniyle 13 ilde (Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Şanlıurfa) sıkıyönetim ilan edilmişti. 13 ilden Sivas (26 Şubat 1980) ve Erzincan'da (20 Nisan 1980) sıkıyönetim daha sonra kaldırılmıştı. Ancak "yaygın şiddet olayları" nedeniyle 26 Nisan 1979 : Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt ve Tunceli, 20 Şubat 19
 12. 12 EYLÜL DÖNEMİ SIKIYÖNETİM... 12 Eylül'de tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildi. 12 Eylül 1980 tarihinden önce, 26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş olayları nedeniyle 13 ilde (Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Şanlıurfa) sıkıyönetim ilan edilmişti. 13 ilden Sivas (26 Şubat 1980) ve Erzincan'da (20 Nisan 1980) sıkıyönetim daha sonra kaldırılmıştı. Ancak "yaygın şiddet olayları" nedeniyle 26 Nisan 1979 : Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt ve Tunceli, 20 Şubat 19
 13. 12 EYLÜL DÖNEMİNİN İDAMLARI... 12 Eylül'den sonra kurulan sıkıyönetim mahkemeleri üst üste idam kararları vermeye başlarken, 1972’den beri fiilen uygulanmayan idam cezaları da hızla infaz edilmeye başlandı. Politik eylemleri nedeniyle hüküm alanların yanı sıra adi hükümlülerin infazları da gerçekleştirildi. 1980-84 yılları arasında 50 kişi idam edildi. Bunların 18’i sol, 8’i sağ görüşlü ve 23’ü de adli suçtan hükümlüydü. Ölüm cezası infaz edilenlerden biri ASALA adlı Ermeni terör örgütü mensubu Levon Ekmekçiyan idi. (Esenboğa Olayı 1982) Yönetim, idam cezalarının infazında ısra
 14. 12 EYLÜL DÖNEMİNİN İDAMLARI... 12 Eylül'den sonra kurulan sıkıyönetim mahkemeleri üst üste idam kararları vermeye başlarken, 1972’den beri fiilen uygulanmayan idam cezaları da hızla infaz edilmeye başlandı. Politik eylemleri nedeniyle hüküm alanların yanı sıra adi hükümlülerin infazları da gerçekleştirildi. 1980-84 yılları arasında 50 kişi idam edildi. Bunların 18’i sol, 8’i sağ görüşlü ve 23’ü de adli suçtan hükümlüydü. Ölüm cezası infaz edilenlerden biri ASALA adlı Ermeni terör örgütü mensubu Levon Ekmekçiyan idi. (Esenboğa Olayı 1982) Yönetim, idam cezalarının infazında ısra
 15. Earlier
 16. Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri muaf listesinde. Tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı. Koronavirüs vaka sayılarını düşürmeye yönelik alınan 17 günlük sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs saat 05.00'a kadar sürecek. Kısıtlama sürecinden işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağından muaf olanların çalışma belgesi alması gerekecek. Bu süre içerisinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması adına bakkal, market gibi yerler açık olac
 17. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına, bu tarihler dahil olmak üzere, isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek. Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. (7318 Sayılı Kanun Metnine BURADAN ulaşabilirsiniz) Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında metne iki yeni madde ihdas edildi. Bu
 18. BÜTÜN Bütün, sözcüğü de, büt sözünden gelir. “-ün” ektir.
 19. BÜTÇE "bütçe" kelimesinin bütün dillere İngilizce "budget" kelimesi ile girdiği ve Lâtince kökünün "bulga" olduğu belirtilebilir. "Budget" kelimesi İngilizceye çanta, torba anlamındaki "bouget" kelimesinin değişmesiyle girmiş ve bugünkü mânâsı ilk defâ 18. yüzyıl içinde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de "bütçe" kelimesi, Tanzimâttan sonra kullanılmaya başlanmış ve 1876 yılından başlamak üzere "Muvâzene Defteri" ve "Muvâzene-i Umûmiye" kelimeleri ile dilimizde yer almıştır. Terim olarak bütçe dar anlamıyla “devletin gelir ve gider dengesini gösteren belge” geniş anlamda “belirli b
 20. BÜROKRASİ Bürokrasi Latince “bura” ve Yunanca “kratos” kelimelerinden türetilmiştir. “Burra” masaları örtmede kullanılan koyu renkli kumaş,”kratos” ise “egemenlik,yönetim” anlamına gelmektedir.Buna göre bürokrasi masaların ya da “büroların egemenliği” demektir. Bu kavramın ortaya çıktığı dönemde memurların,hizmet yürüttükleri masaların üzeri koyu renkli bir kumaşla örtülmekteydi.Bu benzetme ile anlatılmak istenen memurları toplum üzerinde giderek artan etkinliği ve egemenliğidir.Bu anlamı ile bürokrasi “masa başında çalışanların egemenliği” anlamına gelir. Bürokrasinin bir çok terim
 21. BÜLUĞ Sözlükte ulaşmak anlamına gelen büluğ ,terim olarak çocuğun cinsi ve bünyevi ergenlik dönemine ulaşmasını ifade eder. Bu durumdaki kimseye de baliğ (ergin) denir.[1] Ayrıca büluğ bir şeye erişmek demek olup kapsamı genişletilerek son derece yaklaşmak anlamına da gelir.[2] [1] BARDAKOĞLU,Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,6,s.413,1992,İstanbul [2] YAZIR, M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili,
 22. BÜHTAN Ansızın atılıp insanı hayrette bırakan iftira demektir.[1] [1] YAZIR, M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili,
 23. BUTLAN Sözlükte “boşa gitme,heder ve heba olma “ anlamına gelir. Terim olarak ise,bir ibadetin veya hukuki işlemin temeldeki bir eksiklik veya bozukluk sebebiyle hükümsüz olması anlamına gelir.[1] Hukuki işlemin şartlarının (geçerlilik unsurlarının) eksik olması sonucu batıl olması durumudur. Yokluk zkadar ağır bir yaptırım değildir.Yoklukta hukuki işlemin varlığı kabul edilmemektedir. Butlanda ise varlığı kabul edilmekte ancak sonradan geçersiz sayılmaktadır [1] BARDAKOĞLU,Ali, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,6,s.476,1992,İstanbul
 24. BURJUVAZİ "Burjuvazi" teriminin kökü "bourg" (şehir) ke­limesinden gelmekte olup şehir ve kasabalar­da oturan ve geçimini zanaat veya ticaretten sağlayan kişilere "burgensis" denmiştir. Za­manla kent ve kasabalarda yaşayan ve geçimi­ni ticaret ve zanaatle sağlayan bağımsız top­lumsal gruplar "burjuvazi" terimi ile ifade edil­meye başlanmıştır.[1] [1] DURSUN,Davut,Sosyal Bilimler Ansiklopedisi,
 25. BURHAN Sözlükte “kesin olan delil” demek­tir. Mantık terimi olarak mukaddimat-ı yakiniyyeden (Kesin öncüllerden,doğruluğu tartışılmayan,ispatsız kabul edilen önermeler,aksiyom gibi) oluşmuş, şartlarını cami olan mantıki bir kıyasdır ki, netice hakkında kesin bilgi ifade eder. Benzer anlama gelen kelimeleri mukayese açısından şöyle belirtebiliriz; Hüccet: Kesin olsun, olmasın 'mutlak ol­arak delil anlamındadır. Beyyine: Şahid ve bir da'vayı isbatlamak için gösterilen hüccet, vesika anlamına gelir.[1] BURHAN (BİLİMSEL BİLGİ) Kesinlik arzeden yakini (yakiniyyat)muka
 26. BUNAK Zekanın,zihnin ve aklın görevini yapmaması sonucu hastalığa yakalanan kimse demektir. Arapça matuh kelimesiyle ifade edilir. Sinir hücrelerinin yıpranması sonucu bu hastalar bazen deli,bazen akıllı gibi hereket ederler. Unutma olayı artar,yeni bilgiler zihne zor yerleşir.Bunama ehliyeti daraltan sebepler arasında yer alır.[1] Bunun günümüz hukukundaki karşılığı akıl zayıflığıdır. [1] Şamil İslam Ansiklopedisi, http://samil.ihya.org/ansiklopedi/bunak.html, erişim tarihi,15.06.2009
 27. BUĞZ Sevmemek,kin gütmek,hoşlanmamak demektir.[1] [1] Dini Kavramlar Sözlüğü,s.73,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.2005-Ankara
 28. BULDANİYYE Kelime olarak bir beldeye mensup olanlar anlamına ismi mensuptur.[1] [1] UĞUR,Mücteba,Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,www.darülkitap.com
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...