Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Last week
 2. Aile ve Boşanma Hukuku

  Aile hukuku; aileye ilişkin her türlü konuyu düzenleyen, Türk Medeni Kanununda yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukuku özet olarak evlilik hukuku olarak da tanımlanabilir. Toplum içindeki düzen ve aile birliğinin korunmasını amaçlamaktadır. Ofisimiz konusunda uzmanlaşmış, deneyimli Ankara boşanma avukatı olarak her zaman yanınızdadır.

  Boşanma, aile hukukunun ana konularından biridir. Boşanma davaları hangi sebeple olursa olsun aile mahkemelerinde görülür. Boşanma gerekçeleri de Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. İyi bir Ankara boşanma avukatı ile çalışmak bu zorlu süreci kolaylaştırarak haklarınızın korunmasını sağlar.

  Aile Hukukuna İlişkin Davalar

  • Nişanlanma

  • Evlenme

  • Boşanma

  • Mal Paylaşımı

  • Aile Konutu

  • Evlat Edinme

  • Nafaka

  • Yardım Nafakası

  • İştirak Nafakası

  • Yoksulluk Nafakası

  • Velayet

  • Vesayet

  • Kayyımlık

  • Soybağı

  Yukarıda sayılan alanların hepsi aile hukuku içerisinde değerlendirilir.

  Boşanma Davaları

  Boşanma evlilik birliğini sona erdiren, çiftler arasında maddi ve manevi olarak zorluklar oluşturan bir süreçtir. Alanında uzman Ankara boşanma avukatı sayesinde, stresli ve takibi son derece önemli bu dönemde daha sağlıklı bir süreç işletilebilmesi için ofisimizin avukatları sürecin her aşamasında yanınızda olacaktır.

  Boşanma Avukatı Ankara

  Ofisimiz Ankara merkezli olarak tüm illerde boşanma davasına bakan tecrübeli ve uzman avukat kadrosuyla yardım etmeye hazırdır. Bu süreçte müvekkillerin özel hayatının gizliliğine önem verilmekteyiz. Boşanma davaları ve boşanmanın devamı niteliğindeki davaları dikkatli bir şekilde takip etmekte ve en hızlı şekilde sonuçlandırmaya çalışmaktayız.

  Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Boşanma davaları çekişmeli veya anlaşmalı olarak açılabilir. Son yıllarda boşanma davalarının sayısında ciddi oranda artışlar görülmektedir. Özellikle pandemi dönemi boşanma dava sayısını yükseltmiştir. Boşanma davalarında tarafların sürecin hızlı ve kolay yürütülmesi ve hak kaybına uğramadan sonuçlandırılması için uzman bir Ankara boşanma avukatı ile çalışmaları lehine olmaktadır.

  Aslan & Duran  Hukuk ve Danışmanlık Ofisinde boşanma davaları uzman ve tecrübeli avukatlar eliyle takip edilmektedir.

  Anlaşmalı Boşanma Davası

  Tarafların en az 1 yıldır evli olması ve eşlerin birlikte başvurması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gereklidir. Anlaşmalı boşanma kolay gibi gözüktüğü için taraflar genelde kendi aralarında protokol hazırlayarak boşanmayı tercih etmektedirler. Ancak Anlaşmalı boşanma davasının tecrübeli Ankara boşanma avukatı tarafından takibi çok önemlidir. Zira Anlaşmalı boşanma protokolü hatalı ve eksik hazırlanırsa boşanma sonrası nafaka artırımı veya malvarlığı paylaşımı gibi başka davalarla uğraşmak zorunda kalmaktadırlar.

  Çekişmeli Boşanma Davası

  Türk Medeni Kanununda çekişmeli boşanma davası açabilmek için nedenler özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri şeklinde iki ana bölüm halinde düzenlenmiştir.

  Özel Boşanma Nedenleri:

  • Zina

  • Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

  • Terk

  • Akıl Hastalığı

  • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

  Genel Boşanma Nedenleri:

  • Geçimsizlik

  • Hakaret

  • Şiddet

  • Güven sarsıcı davranış

  • Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi çok sayıda genel boşanma nedeni mevcuttur.

  Bir evlilikte özel boşanma sebebi varsa davacı, karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamak zorunda değildir. Yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlamak yeterlidir. Genel boşanma sebepleri olduğu takdirde boşanma kararı verilebilmesi için hem davacı hem de davalı birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır.

  Yine aile hukukunun alt dalları olan, velayet, nafaka, mal paylaşımı, aile konutları, nişanlanma, vesayet, kayyımlık gibi alanlar da bir Ankara boşanma avukatı yardımı ile takip edilmesi gereken, hassas süreçler içeren alanlardır.

  Boşanma Avukatı Olarak Baktığımız Davalar Ve İşler

  Ankara boşanma avukatı olarak, müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda boşanma ve boşanmaya bağlı davalarda tecrübeli kadromuzla yardımcı olmaktayız.

  • Anlaşmalı Boşanma Davası

  • Çekişmeli Boşanma Davası

  • Boşanma Davası

  • Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması

  • Evliliğin İptali Davası

  • Boşanma Nedeniyle Nafaka, Velayet, Maddi ve Manevi Tazminat Davası

  • Boşanma Sonucu Mal Paylaşımı, Menkul ve Gayrimenkullerin Kazanımı, Tescili Davaları

  • Mal Paylaşımına İlişkin Katılma ve Katkı Payı Alacağı Davası

  • Nafaka, Tazminat ve Tedbir Talepli Boşanma Davaları

  • Nafaka Artırım ve İndirim Davası

  • Yoksulluk ve İştirak Nafakası Davaları

  • Velayet Davaları

  • Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Davaları

  • Evlilik Sözleşmeleri ve Mal Rejimi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi

  • Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Tedbir Talepli Davalar

  • Uzaklaştırma Kararı Alınması

  • İddet ( Bekleme) Süresinin Kaldırılması

  • Babalık Davası

  • Soybağı Davası

  • Yabancı Ülke Mahkemelerince Verilmiş Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi Davası

 3. Earlier
 4. Vesayet davası ve vasi tayinine ilişkin hükümler 4721 sayılı Medeni Kanunun 396 ve devamı maddelerinde tanımlanmıştır. Bu yazımızda bu kanun kapsamında vesayeti gerektiren durumlar nelerdir, yetkili mahkeme neresidir, vesayet davasını açmaya yetkili olan kişiler kimlerdir, vesayetin sona ermesi, kararlara itiraz gibi konular sorular ve kısa cevaplar ile ele alınacaktır. Vesayet Davası Nedir? Velayet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlama altında bulunan ve kendi haklarını koruma kabiliyetinden yoksun kişilerin haklarını korumak amacıyla açılan davalara vesayet davası denir. Hangi Durumlarda Vasi Tayin Edilir? Yaş küçüklüğü, kişinin hakkında kısıtlanma kararı bulunması, vasi hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ve isteğe bağlı olarak vasi tayinine gidilebilir. Vesayet Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir? Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemelerine aittir. Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinin izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Hükümlülük nedeniyle vesayet davasında yetkili mahkemenin belirlenmesinde, hükümlünün cezaevine girmeden önceki son yerleşim yeri adresi esas alınır. Vesayet Davasını Kimler Açabilir? Görevleri esnasında vesayet gerektiren bir halin varlığını öğrenen; nüfus memurları, idari makamlar, noterler, mahkemeler durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadır. Kimler Vasi Olabilir? İlgili mahkeme yetişkin ve görevini yapabilecek, vasiliğe engel bir durumu bulunmayan, kişiyi vasi olarak atar. Özel bir durum yoksa kişinin eşi, çocuklardan biri ya da yakın akrabalarından birisi vasi olarak tayin edilir. Bazen birden çok vaside atanabilir. Vasilerin buna rıza göstermesi gerekir. Kimler Vasi Olmaktan Kaçınabilir? Altmış yaşını doldurmuş olanlar, Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olanlar, Dörtten çok çocuğun velisi olanlar, Üzerinde vasilik görevi olanlar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, hâkimlik ve savcılık mesleği mensupları. Kimler Vasi Olamaz? Kısıtlılar (yani zaten vesayet altında olanlar), Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler, Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar, İlgili vesayet daireleri hâkimleri vasi olamazlar. Vasilik Kararına İtiraz Türk Medeni Kanununun 422–424. Maddelerinde vasilik görevine itiraz ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Buna göre; vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak on gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir. Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar; yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına yani Asliye Hukuk Mahkemesine bildirir. Vasiliğe atanan kimse, vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz edilmiş olsa bile, yerine bir başkası atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Vasi ve Vesayet Davası ile ilgili bu makalenin geniş ve detaylı örneğine https://www.pilc.law/tr/vesayet-davasi-ve-vasi-tayini/ adresinden ulaşabilirsiniz.
 5. Turkish citizenship by investment has been a matter of discussion in Turkey over the years. This article will shed light on gaining Turkish citizenship by the decision of the President in Turkey within the context of Article 20 of the Regulation on the Implementation of the Law on Turkish Citizenship (No:5901). Other types of later acquisition after birth do not fall within the scope of this paper. What Are The Main Types of the Acquisition of Turkish Citizenship by Investment According to the Regulation On the Implementation of the Law on Turkish Citizenship? In the case of Article 20 of the Regulation on the Implementation of the Law on Turkish Citizenship (No:5901), there are seven main ways of obtaining Turkish citizenship through investment. 1. Through A Capital Investment Under the said Regulation, foreign capital investors may be eligible for Turkish citizenship in following exceptional states. In this context, making a minimum of fixed capital investment of USD 500.000 or equivalent foreign currency or Turkish lira, as attested by the Ministry of Industry and Technology may provide alien investors with citizenship in Turkey. 2. Through A Property Purchase In the recent decade, the economic downturn has been a matter of concern facing the international community all over the world. As a response to economic hardships, new amendments are designed for attracting direct foreign investments. Granting citizenship owing to any kind of property purchase is a leading method. In terms of real estate buyers, four main steps may be taken as follows: making an agreement on a Turkish property, the determination and confirmation of the relevant estate’s value, the examination and approval of the relevant national institutions, the proof of a title deed restriction on the resale of property for at least three years. The New Amendment on the Acquisition of Turkish Citizenship By Investment It should be kept in mind that the Turkish government took a new decision increasing the minimum real estate investment to qualify for citizenship, from the previous USD 250.000 to USD 400.000. The said decision enters into force following the Official Gazette publication in May 2022. 3. Through the Provision of Employment Opportunities Aliens creating jobs for at least 50 people may be granted Turkish citizenship. It should be attested by the Ministry of Family, Labor and Social Services. 4. Through the Deposit of A Certain Amount of Money When a foreigner deposits at least USD 500.000 or equivalent foreign currency or Turkish lira in banks operating in Turkey with the condition not to withdraw the same amount for at least three years, an additional condition lays ahead. This investment must be attested by the Banking Regulation and Supervision Agency. Finally, they will be eligible for Turkish citizenship. 5. Through A Certain Amount of Money Buying at least USD 500.000 or equivalent foreign currency or Turkish lira worth of real estate investment fund share or venture capital investment fund share is another way. The main condition is that they are not sold for at least three years, as attested by the Ministry of Treasury and Finance. 6. Through A Real Investment Fund Share Buying at least USD 500.000 or equivalent foreign currency or Turkish lira worth of real estate investment fund share or venture capital investment fund share may open Turkish citizenship certificate. Aliens should meet the condition that they are not sold for at least three years. Besides this procedure should be attested by the Capital Markets Board of Turkey. 7. Through Private Pension Funds Owing to a legislative change on Article 20 of the Regulation on the Implementation of the Law on Turkish Citizenship (No:5901), a new acquisition type of Turkish citizenship enters into force. When foreigners deposit at least USD 500.000 or equivalent foreign currency or Turkish lira in the private pension system with the condition of holding this fund for three years, as attested by Insurance and Private Pension Regulation and Supervision Agency, they may gain Turkish citizenship. Conclusion This article essentially analyzes the question of how the acquisition of Turkish citizenship by investment is possible. Bearing in mind the aforementioned evaluations, it becomes clear that there are six main methods for exceptional Turkish citizenship, as provided in Article 20 of the concerned Regulation. Every single method looks very simple and clear. However, that is not the case. There are very complex proceedings connected to each other. Substantial acts and actions should be carried out by different national authorities. Besides, there may be additional criterias that must be met by foreign investors for each. The initiation of the citizenship process through a certain investment does not guarantee an automatic ownership of citizenship. There will be various additional legal requirements for any genuine achievement. A comprehensive legal guidance and consultation is, therefore, needed for avoiding waste of time and substantial unnecessary expenses. Pi Legal Consultancy is an international law firm based in Ankara (Turkey) that offers legal consultancy and advocacy. We deliver legal services in key legal areas, among others, healthcare, real estate, citizenship, corporate governance, banking and finance, energy and mining, mergers and acquisitions.
 6. Ceza hukuku, bir insan davranışının hangi koşullarda suç oluşturacağı ve bunun karşılığında ne gibi ceza veya güvenlik yaptırımı uygulanacağını düzenleyen hukuk kurallarını içerir. Kişilerin hayatının söz konusu olduğu kritik durumları ihtiva eden bu alanda Ankara ceza avukatı süreci takip etmek kişilerin yararına olacaktır. Büromuz avukatları ceza hukuku ile ilgili olarak pek çok dava takip etmektedir. Ceza Hukuku Ceza hukukunun temel işlevi; toplumsal yaşam bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlâlini suç olarak tanımlamak ve bunlar karşılığında uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir. Devlet, toplumsal düzeni koruma görevini, ceza hukuku kuralları olmaksızın etkin bir şekilde yerine getiremez. Ceza hukuku yaptırımları ağır olan, kişiler için sonrasında dönülmesi zorluk oluşturacak durumlara sebep olabilecek nitelikte zorlu bir alandır. Bu nedenle bir hak kaybına uğramamak adına bir Ankara ceza avukatı ile görüşmek önemlidir. Ceza yargılaması, soruşturma ve kovuşturma aşamaları olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Yargılamada ilk aşama soruşturma evresidir. Ardından soruşturma evresinde elde edilen bilgilere göre kovuşturma evresine geçilir. Soruşturma Evresi Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma denir. Savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. Savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler. Kovuşturma Evresi Cumhuriyet savcısının iddianame düzenlemesinden sonra başlayan evredir. Savcılık ise dava açmak için “yeterli şüphe” oluşmadığı kanaatine vardığı takdirde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Bu gibi durumlarda ise dava açılmaması nedeni ile kovuşturma evresine de geçilmez. Sanık haklarına uyularak aleni bir yargılamanın gerçeğe ulaşılması için kovuşturma önemli bir yargılama evresi olarak bilinir. Özellikle ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi kovuşturma yapmaya genel görevli ceza mahkemeleri olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, icra ceza mahkemesi, fikri ve sınai ceza mahkemesi kovuşturma yapmaya yetkili bazı özel ceza mahkemeleri olarak bilinmektedir. İddianamenin kabul edilmesi ile kovuşturma süreci de başlar. Bu mahkemelerde deliller tartışılırken tarafların iddiaları ve savunmaları dikkate alınır. Davalar Ankara ceza avukatı eşliğinde takip edildiği takdirde istenmeyen sonuçların önlenme olasılığı artacaktır. Bu karışık ve zorlu sürecin her aşamasında takip edilmesiyle birlikte yargılama sürecini huzur içerisinde götürülecektir. Ceza Hukukunda Görülen Bazı Dava Türleri Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara İtiraz Kasten Yaralama Trafik Kazası Nedeniyle Yaralama Trafik Kazası Nedeniyle Ölüme Neden Olma Uyuşturucu Kullanma Uyuşturucu Ticareti Yapmak Sosyal Medya Üzerinden Hakaret İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret İçerikli Yazıların Yayından Kaldırılması Şantaj Mala Zarar Verme Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Kişisel Verileri Kaydetmek Hırsızlık Konut Dokunulmazlığını Bozmak Yağma Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Resmi Evrakta Sahtecilik Mühür Bozma İhaleye Fesat Karıştırmak Tefecilik Zimmet İrtikap Haksız Gözaltı ve Tutuklama nedeniyle tazminat davaları Rüşvet Suçu Bildirmeme İftira Yalan Tanıklık İmar Kirliliğine Neden Olmak Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Görevi Kötüye Kullanma Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak Erişimin Engellenmesi Mağdur ve müşteki vekilliği İstinaf, Temyiz ve Kararın Düzeltilmesi Başvuruları Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru İnfaz Hukuku ve Cezaevi Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunlara Dair Başvuru ve Her Türlü Dava Bilişim suçlarına ilişkin davalar
 7. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ev satın almak, denizaşırı yatırım yapmanın zor yollarından biri olarak görünmektedir. Bu yazı, esas olarak vatandaşlık ile mülkiyet hakkının kullanılması arasındaki güçlü ilişkinin vurgulanmasını ve ayrıca Amerikada ev almak ile ilgilenen yabancılar için ulusal yasal gereklilikleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Mülkiyet Hakkı neden önemlidir? Mülkiyet hakkı, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi de dâhil olmak üzere önde gelen uluslararası belgelerle güvence altına alınmıştır. Sözleşme’ye ek 1 No’lu Protokol’ün 1’nci maddesine göre, herkesin ‘mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır’. Benzer şekilde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 17’nci maddesi de, mülk sahibi olma hakkını düzenlemektedir. Bu haliyle, mülkiyetin korunması hakkının, uluslararası garanti altına alınmış bir haktır. Yabancı ülkelere yapılacak gayrimenkul yatırımları neden çok önemli görülüyor? Küresel mali piyasalarda büyük bir ekonomik gerileme ve kargaşa yaşanmaktadır. Bu türden bir finansal çöküşe rağmen önde gelen para birimlerinin sınırsız gücü her geçen gün artmaktadır. Böylesi bir ortamda, insanların ulusal sınırların ötesinde uygun yatırımlar yapmaya çok hevesli olduğunu görmek gayet normal karşılanmalıdır. Bu nedenle, gayrimenkul yatırımları, özellikle ticari işletmelerin bu yöndeki talebinin karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu şartlar altında, yabancı yatırımcının, doğru ülke ile birlikte doğru araziyi veya kuruluşu bulması gerektiği açıktır. Gayrimenkul yatırım uyuşmazlıkları neden çok karmaşıktır? Gayrimenkul hukuku, vergi hukuku, vatandaşlık hukuku ve idare hukuku dâhil olmak üzere çeşitli hukuk dallarının uygulanmasıyla doğrudan ilintili olan bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, gayrimenkulden kaynaklanan davalar, diğerlerine göre göreceli olarak çok karmaşıktır ve her halde uzun zaman almaktadır. Her bir anlaşmazlık, uygun bir çözüme varılabilmesi için kapsamlı bir çalışmayı gerektirir. Vatandaşlık süresi ile mülkiyet hakkı arasındaki ilişki nedir? Uluslararası kabul görmüş ilkelere göre, vatandaşlık doğumda veya doğumdan sonra vatandaşlığa kabul yoluyla kazanılabilir. Bu bağlamda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu da benzer hükümlere sahiptir. Gayrimenkul hukuku, genel olarak, herhangi bir taşınmaz eşyanın kalıcı olarak mülkiyetini, kontrolünü ve kullanımını içerir. Mülkiyet hakkı da dâhil olmak üzere medeni, ekonomik ve sosyal hakların kullanılması ise esas olarak ulusal mevzuata göre vatandaşlıktan yararlanılmasına bağlıdır. Ayrıca yabancı yatırımcı sayısındaki artış, dünyadaki birçok ülke tarafından endişe konusu olarak görülmektedir. Ulusal hükümetler, ulusal ürün ve markaların korunması kaygısıyla yabancı kişilere veya yabancı şirketlere ciddi yasal koşullar getirebilir. Bununla birlikte, çok az devlet, bir gayrimenkule sahip olunabilmesi için vatandaşlık aramamaktadır. Dahası, vatandaşlığın kazanılması, ilgili ülkede bir gayrimenkulün mülkiyetinin edinilmesi gibi bazı yasal gerekliliklere bağlanmıştır. Ev sahibi olmak, o devletlerde yabancılar tarafından, vatandaşlık alınmasının pürüzsüz bir yolu olarak görülmektedir. Örneğin Türkiye’de 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki bir taşınmazın, tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulması şartıyla satın alınması halinde Türk vatandaşlığı yolu açılmaktadır. Ne var ki, gayrimenkul ediniminin yabancılara doğrudan ABD vatandaşlığı kazanma şansı vermediğini belirtmek gerekir. Ancak, ABD’de ticari bir işletme kurmak üzere ABD’de yatırım yapmanın bir aracı olarak satın alınan gayrimenkul, “kalıcı oturma izni” veya “yatırımcı vizesi” başvurusu için kapı aranabilmesini sağlayabilecektir. Bu nedenle, ev sahipliğinin, uzun vadede bir şekilde ABD oturma iznini daha kolay hale getirebilmesi her halde mümkündür. ABD’de yabancıların gayrimenkul sahibi olması çok mu zor? Bir ev satın almak için gereken yasal koşullar, esasen vatandaş veya vatandaş olunmamasına göre ülkeden ülkeye değişebilir. ABD için de durum böyledir. Bununla birlikte, ev satın almanın ABD’de vatandaşlık belgesine veya oturum iznine bağlı olmadığının altını çizmek gerekir. Ulusal yasal rejim, ABD’deki herhangi bir yatırım için yabancı şirketlere veya gerçek kişilere belirli yasal zorunluluklar getirir. İlgili gereklilikler, vergisel yükümlülükler (tax payment) ve kayıt yükümlülüğünden (registration obligation) ibarettir. Bu tür düzenlemeler, dış yatırımlar için “prosedürler” veya bir dereceye kadar “yasaklamalardan ziyade “sınırlamalar” olarak kabul edilebilir. Böylece, ABD vatandaşı olmayanlara, söz konusu ihtiyaçları karşılamaları koşuluyla bir işletme satın alma fırsatı verilmektedir. Gayrimenkul yasal çerçevesine göre doğru yasal işlem yapılırsa gayrimenkul alımı düşünüldüğünden daha kolaydır. Yukarıda bahsedilen açıklamaların ışığında, ABD’de vatandaşlığın, ev satın almak için gerekli bir ön-şart olmadığını vurgulamak kolaydır; ancak ev satın almak, ABD oturma izni için gerekecek potansiyel bir kapıdır.
 8. Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku aynı zamanda Anayasa hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Özel Hukuku gibi diğer hukuk dalları ile de ilişki halindedir. Bu nedenle kişiler vergi borçları nedeniyle bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. Karışık ve takip etmesi zorunlu olan bu alanda, vergi hukukunda uzman bir Ankara vergi avukatı yardımı sürecin işleyişinin kolaylaşması ve başarılı olması açısından etkili olacaktır. Vergi Hukukunun Temeli Anayasamızın 73. maddesinde “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” cümlesi yer alır. Devamında “Vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” cümlesi ile vergilerin ancak kanunla konulabileceği, değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Bu durum vergi hukukunun anayasal bir düzen olduğunu, mükelleflerin bu konuda devlete karşı sorumlu olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bazı özel durumlarda vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar söz konusu olur. Bu durumda uzman bir Ankara vergi avukatı desteği almanız yararınıza olacaktır. Ofisimiz Vergi hukuku konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Vergi Mükellefi Mükellef ve vergi sorumlusu kavramları Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzelkişi şeklinde tanımlamıştır. Dolayısıyla mükellefin kim olduğunu anlamak için yapılması gereken şey vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişileri tespit etmek olmaktadır. Vergi Sorumlusu Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi sorumluluğunda, başkasına ilişkin vergisel yükümlülükler nedeniyle oluşan maddi ve / veya şekli vergisel ödevlerin, kendi adına yerine getirilmesi söz konusudur. Vergi hukuku diğer hukuk dalları ile ilişki halinde olması nedeniyle oluşan ihtilaflarda hukuki yardım almak gerekebilir. Bu durumda uzman bir Ankara vergi avukatı ile süreci takip etmek işlerinizi kolaylaştıracaktır. Vergi Hukuku Alanında Takip Ettiğimiz Davalar Düzeltme Şikayet Başvuruları E-Haciz Davaları Emlak Vergisi Davaları Gümrük Kanunu Harcamalara Katılma Payı İhtiyati Haciz Davaları İlan Ve Reklam Vergisi Kdv Davaları Kod (Özel Esaslar) Davaları Kurumlar Vergisi Davaları (Kayıt Dışı Hasılat) Ödeme Emri Davaları (6183) Ötv Davaları Suç (Özel Usulsüzlük Cezaları) Ücretlilere İlişkin Vergi Davaları Vergi İadesi Mahsup Davaları Vergi Ziyaı Cezaları (Sahte Fatura Düzenleme) Vergi Ziyaı Cezaları (Sahte Fatura Kullanma)
 9. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 7145 sayılı Kanunun 26. maddesi ile Geçici 35. Madde eklenmiş olup, “… Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen… personeli İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu yazımızda 375 sayılı khk ile kamu görevinden çıkarılan personelin atabileceği adımlar ele alınacak olup, emsal kararlara da yer verilecektir. 375 Sayılı KHK Yukarıda anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen; 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır. 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personelden Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır. 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi personelden Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır. 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personelden Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır. Milli Savunma Bakanına bağlı personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır. Anılan maddeye göre kamu görevinden çıkarma yaptırımının uygulanması için ilgilinin anılan yapı veya örgütlerle iltisak yahut irtibatının olduğunun değerlendirilmesinin yeterli gerekli olduğu açık ise de, bu değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına, hangi olay ve olgulara dayanılacağına dair bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada genellikle; Ankesörlü telefonlardan aranma, Tanık beyanları, Çocuğunu örgüte müzahir okullara gönderme, Sendika üyeliği, Bylock, Daha önce örgüte müzahir okullarda çalışmış olmak, Bank Asya’ya para yatırmış olma, gibi gerekçeler irtibat veya iltisak olarak değerlendirilerek kişilerin kamu görevinden çıkarılmasına karar verilmektedir. Bu kriterler değerlendirilirken, kişilerin bu kriterlerden yargılanıp beraat almış olması ya da yine bu kriterlerin varlığından dolayı başlatılmış bir ceza soruşturması neticesinde Kovuşturmaya Yer Olmadığı kararı verilmiş olması göz önünde bulundurulmamaktadır. 375 Sayılı KHK İle Kamu Görevinden Çıkarılma İşlemine Karşı İptal Davası Sözü geçen kanun maddesine dayanarak çok sayıda asker, polis ve çeşitli kamu görevlilerinin herhangi bir mahkeme kararına gerek duyulmadan görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Görevden uzaklaştırılmasına karar verilen kişiler bir daha kamu görevinde çalışamayacakları gibi rütbe ve memuriyetleri tamamen geri alınır, silah ruhsatları iptal edilir ve özel güvenlik şirketlerinde çalışmalarına müsaade edilmez. Bunların yanında ihraç edilen kişilerin pasaportları da iptal edilebilir. Görüldüğü üzere dava konusu ihraç kararı, sonuçları bakımından en ağır idari yaptırım niteliğindedir. Böylesi ağır sonuçları olan bir işlemin tesisinden önce disiplin hukukunun en temel ve vazgeçilmez ilkesi olan savunma hakkının usulen değil gerçek anlamda tanınması zorunludur. Nitekim, Anayasamızın 129. maddesinin ikinci fıkrasında, memurlar ve diğer kamu görevlilerine savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği açık biçimde düzenlenmiştir. İlgili kanuni düzenleme ile bir kamu görevlisinin, hakkında herhangi bir soruşturma açılmasına veya yargılanmasına gerek görülmeden, terör örgütüne üye olduğu kabul edilip en ağır yaptırımlara tabi tutulmasına imkân tanımıştır. Kesinleşmiş yargı kararı aranmadan bir kişinin suçlu ilan edilmesine imkân tanıyan bu düzenleme, masumiyet karinesinin ihlali niteliğindedir. Normal prosedüre göre bir devlet memuru suç ithamı altında kalırsa önce disiplin hükümlerine göre soruşturulur, suç işlediği kanaati ağırlık kazanırsa adli mercilere haber verilir. Adli merciler isnadı ciddi bulursa bir yandan da hakkında ceza soruşturması başlatılır. Disiplin soruşturması ve ceza yargılaması süresince hakkında ayrı ayrı deliller toplanır, savunması alınır, hukuki yardımdan istifade eder, bilirkişi talep edebilir, suçluluğu yargısal makamlar katında ispat edileceği ana kadar suçsuzluk karinesinden yararlanır. Kişi hakkında hem yargısal, hem de idari açıdan cezalar verilmesi halinde; müeyyide kesinleşinceye kadar memuriyetten çıkarılması Anayasa ve yasalara aykırıdır. 375 Sayılı KHK İle Kamu Görevinden Çıkarılma İşlemine Karşı İptal Davası Açma Usulü İhraç kararının kişiye tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine iptal davası açmak gerekir. Dava ihraç edilen kişinin son görev yeri idare mahkemesinde açılır. 375 Sayılı KHK İle Kamu Görevinden Çıkarılma Emsal Kararlar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen 15 Aralık 2020 tarihli 33399/18 başvuru numaralı Pişkin v. Turkey kararında başvurucunun üye, irtibatlı ve iltisaklı denilerek hiç bir usulü güvence sağlanmadan işine son verilmesine ilişkin davada adil yargılanma ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği hükme bağlanmış ve devletimizin başvurucuya tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Emsal Yürütmenin Durdurulması Kararı Muğla 2. İdare Mahkemesi vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararında: ”375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin amacı dikkate alındığında alınan tedbirler vasıtasıyla başta FETÖ/PYD olmak üzere terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı , oluşum veya gruplara üyeliği , mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılarak Anayasa ile kurulan demokrasi düzeninin korunmak istendiği anlaşılmaktadır. Anılan maddeye göre kamu görevinden çıkarma yaptırımının uygulanması için ilgilinin anılan yapı veya örgütlerle iltisak yahut irtibatının olduğunun değerlendirilmesinin yeterli gerekli olduğu açık ise de, bu değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına, hangi olay ve olgulara dayanılacağına dair bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte idare hukukunun yerleşik ilkelerine göre bir idari işlemin sebep unsuru yönünden hukuken geçerli sayılabilmesi için dayandığı maddi ve hukuksal olay ve olguların maddi dünyada gerçekleşmiş olması ve bunların hukuki tavsifinin doğru yapılması şarttır. Ayrıca, kişiler aleyhine yaptırım öngören kuralların tatbikinde takdir öğesine mümkün olan en az seviyede yer verilmesi de hukuki güvenlik ilkesinin doğal bir sonucudur. Buna göre, kanun metninde yer verilen değerlendirmenin tatbikinin keyfi veya takdiri nitelik arz etmediği, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak kuşku götürmez bir tespite, bilgi veya belgeye dayandırılmasının zorunlu olduğu aşikar olup, bu bağlamda yapılacak yargısal denetimde de maddi gerçeklik ve hukuki tavsife bakılacağı tabiidir. Bu durumda yukarıda aktarılan hususlar birlikte göz önüne alındığında, irtibat yahut iltisakın varlığına ilişkin değerlendirmenin yeterli tespit, bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından dava konusu işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.” demek suretiyle yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Kararda da belirtildiği gibi idareye bu kadar geniş bir takdir yetkisi tanınması hukuki güvenlik ilkesinin ihlali sonucunu doğurmaktadır. Yine kanun metninde yer verilen değerlendirmenin hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak kuşku götürmez bir tespite, bilgi veya belgeye dayandırılması zorunlu olduğu belirtilmiştir.
 10. Tapu İptal davası; kanuna aykırı, usulsüz bir şekilde düzenlendiği idda edile tapu kaydının hukuk önünde uygun hale getirilmesi için açılan davadır. Tapu iptal davası hangi durumlarda açılır? Açılma nedenleri nelerdir? Hangi mahkemeler bakar ve bu konudaki örnek Yargıtay kararları nasıldır? gibi soruların cevabını makalemizde okuyabilirsiniz. Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Durumlarda Açılır? Genel olarak aşağıdaki nedenlerden bir tanesinin varlığı halinde tapu iptal davası açılır. Bu nedenler Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescili davası, Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, Vekâlet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası, Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası, Olarak sıralanabilir. Şimdi tek tek bu başlıkları ele alalım. Hukuki Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası Ehliyetsizlik, kişinin eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme, değerlendirebilme ve ayırt edebilme yeteneğinin bulunmamasıdır. Tapu iptali ve tescili davasının açılmasına neden oluşturacak olan durumlardan birisi de ehliyetsizlik halidir. Taşınmaz devri yapan kişinin, işlem yapıldığı sırada temyiz kudretine ve fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Kişi ehliyetsiz olursa yapılan işlem yok hükmünde olur yani aslında ortaya doğmuş bir işlem çıkmaz. Kişinin devir işlemi sırasında akli dengesinin yerinde olmaması, bilincini etkileyecek faktörler içerisinde olması, 18 yaşının altında olması gibi durumlar sonucunda yapılan işlem geçersiz olacaktır. Bu nedenle fiil ehliyeti olmadan tapuda yapılan işlemin açığa kavuşması için, usulsüz ve yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının, hukuka uygun hale getirilmesi için tapu iptali ve tescili davası açılır. Bu durumda, ehliyete ilişkin duruma itiraz edecek olan kişiler, yapılan işleme konu taşınmazın önceki kayıt malikleridirler. Tapu iptal ve tescil talebine ilişkin açılacak davada eğer ki ehliyetsizlik hali davacı, önceki kayıt malikinden kaynaklanmış ise hukuki işlemdeki sakatlığının giderilmesi için bu kez ehliyetsiz olduğu iddia edilen gerçek hak sahibine vasi tayin edilmesi ve vasinin de vesayet makamından izin almak suretiyle hukuki işlemlerde onu temsil etmesi suretiyle dava açılmalıdır. Ehliyetsizlik nedeniyle açılacak olan tapu iptali ve tescili davasında davalı taraf, tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak görünen kişiye karşı açılır. Kayıt malikin ölmüş olduğu bir durumda ise, dava malikin mirasçılarına yönlendirilmelidir. Davaya konu taşınmaz üzerinde üçüncü kişiler lehine tesis edilen ayni veya şahsi hakların da terkini talep ediliyorsa, bu kişiler aleyhine de dava açılmalıdır. Olağanüstü zamanaşımı nedeniyle açılacak tapu tescil davaları, ilgili tüzel kişilik ve hazine aleyhine birlikte açılmalıdır. Tapu iptali ve tescili davasında hukuki ehliyetsizlik iddiasının ispatı, Yargıtay Kararlarına göre şu şekildedir: “Ehliyetsiz olduğu iddia edilen kişiye ilişkin tüm tıbbi belgeler dava dosyasına getirilerek incelenir. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen kişiye ait doktor raporları, hasta gözlem (müşahede) kağıtları, reçeteler, film grafiklerinin tamamı getirtilmelidir.” “Ehliyetsizlik ve temyiz kudretinin yokluğu; yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi salt biyolojik nedenlere değil, aynı zamanda bilinç, idrak, irade gibi psikolojik unsurlara da bağlı olduğundan, akıl hastalığı, akıl zayıflığı gibi biyolojik ve buna bağlı psikolojik nedenlerin belirlenmesi, hakimlik mesleğinin dışında özel ve teknik bilgi gerektirir. Bu nedenle, kişinin işlem yapmaya ehliyetli olup olmadığına dair bilimsel tıbbi bir rapor alınmalıdır. Özellikle Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi kişinin ehliyet durumuna ilişkin tıbbi rapor hazırlama konusunda uzmandır.” Ehliyetsizliğe ilişkin davalarda zamanaşımı ya da hak düşürücü süre yoktur. Dava hak sahibi kişilerce her zaman açılabilir. Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle açılacak olan tapu iptali ve tescili davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi de kesin yetkilidir. Dava harcı ise nispidir. Gayrimenkul değeri üzerinden harç hesaplaması yapılacaktır. Muris Muvazaası (mirastan mal kaçırma) Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Muris muvazaası, yani kısaca mirastan mal kaçırma adıyla bilinir. Bazı durumlarda miras bırakanlar, mirasçıların yasal hakkı olan miras paylarından faydalanmalarını önlemek için mirasçılar arasında kanuna aykırılık oluşturacak nitelikte paylaşım yapabilmekte, mirasçılardan birine, hayatta bulunduğu sürede satış yapıyormuş gibi göstererek bağışta bulunabilmektedir. Muvazaanın gerçekleşmiş olması için tarafların gerçek iradeleri ile görünürde yapılan işlem arasında uyuşmazlık olmalı, üçüncü kişileri kandırma amacı olmalı, taraflar muvazaalı bir işlem yaptığına dair kendi arasında anlaşmış olmalıdır. Yargılaya göre; saklı pay sahibi olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen bütün mirasçılar muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil talepli dava açabilirler. Ancak bu davayı mirası reddeden, mirasçılıktan çıkarılan, miras hakkından feragat eden kişiler açamayacaktır. Yapılan muvazaasının ardından taşınmaz bir üçüncü kişiye satılırsa, bu durumda üçüncü kişilerin iyi niyetinin tespitinin yapılması gerekir. Eğer, taşınmaz için öncesinde muvazaalı işlem yapıldığını biliyor ya da bilebilecek konumda bulunuyorlarsa tapu iptali davası açılır. Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları için herhangi bir zamanaşımı süresi ya da hak düşürücü süre yoktur. Muris muvazaasına dayalı davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davalarında, harçlar iptali istenen taşınmazın değerine göre belirlendiğinden, yani nispi nitelikli davalar olduğundan dava masrafları da buna göre değişecektir. Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Kendisine vekalet görevi atfedilen vekil, başkası adına ve o kişinin yararına uygun hareket etmek zorundadır. Vekil, vekâlet verecek olan kişiye zarar verecek nitelikte eylemlerden kaçınmalıdır. Vekil, vekil edenin talimatına uymakla yükümlüdür. Günümüzde, vekâlet yetkisinde verilen sınır aşılarak, malikin istemlerinin zıttı yönde hareket ederek, istenmeyen sonuçlar doğurabilen vekiller karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun önlenmesi adına, bir taşınmazda yapılacak olan yetkiyi aşan ya da yetki dışı işlemler yapan vekillerin varlığı halinde tapu iptali davası açmak güçlü bir seçenektir. Taşınmazlara ilişkin işlemlerde vekil, vekâlet görevini kötüye kullandığı takdirde tapu iptali ve tescili davası açılabilir. Vekâlet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle açılacak olan tapu iptal ve tescil davalarında herhangi bir hak düşürücü süre ya da zamanaşımı süresi yoktur. Vekâlet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle açılacak olan tapu iptal ve tescil davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi, yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescili Davası İmar uygulamaları belediyeler kanalıyla yapılmaktadır. İmar uygulamalarından dolayı taşınmaz malikleri zarar görebilmektedirler. Yeni bir imar planı sonucunda oluşan yeni tapu kayıtlarının ve tescil işlemlerinin hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle dava açılabilir. Bu davaların sıklığının nedeni ise taşınmaz sahiplerinden habersiz işlemlerin yapılması ve bunun sonucunda taşınmaz sahiplerinin yapılan imar uygulamalarını geç öğrenmesi etkilidir. Dava sürecinden önce davaya konu olan taşınmaz üzerinde imar uygulaması sonucu bir bina yapıldıysa bu süreçte bu bina yapanın hakları da korunacaktır. Bahsi geçen davaya konu olan taşınmazın üstüne imar uygulaması sonucunda bina yapan kişi iyi niyetli ise mahkeme bu kişi/kişilere masrafları oranında bir tazminat kararı verebilir. Davanın sonucunda imar uygulaması iptali gerçekleşmişse geri dönüşüm işlemleri yapılır ve iptal edilen parsellerin geri dönüşümü yapılır. Bu hususta alınan karar uygulamayı gerçekleştiren idareyi bağlar. Bu davanın sonucunda kesin karar çıktıktan sonra değişiklik kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde itiraz yapılmalıdır. İmar uygulaması davaları, uygulamadan menfaati zarar gören taşınmaz sahipleri (gerçek ve tüzel kişiler olabilir) imar uygulamasını gerçekleştiren kuruma karşı İdare Mahkemesi’nde dava açabilir. Davacı olan taşınmazın sahibi kişi/kişiler imar uygulamasının iptalini ve kadastral parselin ihyası için tapu iptal ve tescil davası açabilir. Burada taşınmazın sahibi olan kişi/kişiler olan davacı taşınmazının imar uygulamasından öncesi duruma dönmesini istemektedir. Davanın açılması için taşınmazın bulunduğu bölgedeki mahkemeye başvurabilirler. Süre olarak ise taşınmaza ilişkin yeni tapu kaydının açılması ile başlar. Ülkemizde genelde bu davalar imar planlarını belli dönemlerde yeniden düzenleyen Belediyelere karşı açılmaktadır. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir kişinin ölene kadar bakılması karşılığında bakım yapan kişiye belirli menfaatlerin sağlandığı bir sözleşme türüdür. Buradaki sözleşmenin gerçekleşmesi için bakıcının kim olduğu önemli değildir. Bakılan kişinin çocuğu, hemşire ya da bir şirket personeli olabilir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ancak Sulh Hâkimi önünde Noterde veya Tapu Müdürlüğünde yapılabilecektir. Bu sözleme yapıldığı esnada da iki tanık bulundurulması zorunludur. Ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası açılabilmesi için, bakım borçlusunun yani ölünceye kadar bakmakla yükümlü olan kişinin üzerine düşen tüm bakım ve gözetme yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen, bakım alacaklısı tarafından kendisine devredilmesi gereken malvarlığı veya malvarlığı değerinin devredilmemiş olması gerekir. Eğer bakım alacaklısı sağ ise, bu durumda bakım borçlusu veya bakım borçlusunun külli halefleri tarafından, sözleşme konusu taşınmazın tapudaki malikine karşı tapu iptal ve tescil davası açılacaktır. Eğer bakım alacaklısı vefat etmiş ise, bu durumda açılacak olan tapu iptal ve tescil davası murisin mirası reddetmeyen, mirastan çıkarılmamış olan mirasçılarına karşı açılacaktır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davasında, kendisine husumet yöneltilen davalı/davalılar sözleşmenin geçersiz olduğuna dair iddialarda bulunacaklarsa söz konusu geçersizliği ispatla yükümlü olan taraf kendileri olacaktır. Tapu iptal ve tescil davalarında dava konusu bir ayni hakka dayandığından zamanaşımı söz konusu olmaz. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi ise yetkilidir. Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Aile konutu, Medeni Kanunda yer alan düzenleme ile ailenin yaşamını devam ettirip barınma ihtiyacını karşıladığı yer olmakla birlikte, aile açısından koruduğu manevi değer de düşünülerek kanun hükmü ile koruma altına alınmıştır. TMK 194. madde hükmüne göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Aile konutu şerhi ile ilgili düzenleme yalnızca malik olunan taşınmaz hakkında değil kira sözleşmesi ile kiralanan taşınmazın aile konutu olarak kullanılması halinde de sınırlı bir koruma sağlamaktadır. Kira sözleşmesine taraf olmayan eşin açık rızası olmadıkça, sözleşmenin tarafı olan eş kira sözleşmesini feshedemeyecektir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilin sorumlu olur. Malik eşin, malik olmayan eşin rızası olmadan taşınmaz üzerinde yapacağı bir satış işlemi neticesinde tapu iptali ve tescili davası açılacaktır. Aile konutu niteliğindeki taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne aile şerhi konulmasını, Tapu Müdürlüğünden talep edebilecektir. Taşınmazın devrinde rızası olmayan eş,Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası’nın davacı tarafı olacaktır. Davalı taraf ise malik olup devir işlemini yapan eş ve taşınmazı devralan kişi olacaktır. Aile konutuna dayalı açılacak tapu iptal ve tescil davasında Aile Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Açılacak olan Tapu iptal ve tescil davası için belirlenmiş bir zamanaşımı süresi yoktur. Fakat aile konutunu satın alan iyi niyetli üçüncü kişiler; tapu sicilinde kesintisiz ve herhangi bir davaya konu olmadan geçireceği 10 yılsonunda o taşınmazın maliki olmaktadır. Bu nedenden dolayı 10 yılsonunda tapu iptali ve tescili davası açılamaz. Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Nedeniyle Tapu Tescil Davası Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir gayrimenkulü davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, gayrimenkule ait mülkiyet hakkının kendi adına tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir (TMK md.713/1). Tapuda kayıtlı bir gayrimenkulün veya payın kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik yoluyla mülk edinilmesi kural olarak mümkün değildir. Ancak, tapu kaydından taşınmazın mülk sahibinin kim olduğu anlaşılamıyorsa veya 20 yıl önce hakkında gaiplik kararı verilen bir kimseye ait ise, taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik yoluyla edinilmesi mümkündür. Yani, malik sıfatıyla zilyet için zilyetliğin başladığı tarihten itibaren 20 yıllık bir kazandırıcı zamanaşımı süresi söz konusudur. Gerekli her türlü dikkat ve özen gösterilerek tapu kütüğü incelenmesine rağmen mülkiyet hakkı sahibi anlaşılamaması, Tapu kütüğünde malik kısmının boş olması, silinmesi ve yeniden yazılmaması hali, Taşınmazın adına mevcut olmayan, hayali kişi yazılması, Malik adının belirsiz, yetersiz ve soyut gösterilmesi hallerinde malikin kim olduğunun belli olmadığı kabul edilir. Hangi Durumlarda Tapu İptal ve Tescil Davası Açılamaz? Tapu Tescil işlemi gerçekleştikten sonraki 10 sene boyunca, elindeki taşınmazın tapusunu herhangi özel veya tüzel bir kişiye devretmeden kesintisiz olarak elinde bulunduran kişi aleyhine; tescil işleminde usulsüzlük tespit edilse dahi iptal davası açılamaz.
 11. Turkish Citizenship by Investment Program was newly introduced on 12.01.2017 and amended on 18.09.2018. Owing to the new system, foreigners are granted to acquire Turkish citizenship through property purchase worth at least $400.000 or making $500.000 capital investment. This article intends to clarify the new system in a detailed manner with regard to the first one, namely the acquisition of Turkish citizenship by property purchase. What is the link between citizenship law and real estate law? There is an increasing correlation between the exercise of the right to property and the word of citizenship. Real estate law regimes generally involve the constant possession, control, and the use of ownership for any entity. The exercise of the right to property basically depends on the enjoyment of citizenship according to domestic legal systems. However, only a few states including Turkey and the United States do not ask citizenship for a real property purchase. For more detailed information regarding the USA real estate system, see our article on “Home Purchase in the USA”. Even more, pursuant to a number of real estate law systems, the acquisition of citizenship requires a number of legal necessities, such as the ownership of a real property in the country concerned. In that context, home purchase is considered as an easy and secure way of the provision of citizenship by foreigners in those states. How is the acquisition of Turkish citizenship through a real estate investment In accordance with Article 66 of Turkish Constitution, ‘everyone bound to the Turkish State through the bond of citizenship is a Turk. The child of a Turkish father or a Turkish mother is a Turk. Citizenship can be acquired under the conditions stipulated by law, and shall be forfeited only in cases determined by law’.[1] According to internationally established principles, citizenship may be acquired at birth or through naturalization subsequent to birth. Likewise, Article 5 of the Law on Turkish Citizenship (No:5901) has a similar provision, approving the same principle. Indeed, the acquisition of Turkish citizenship after birth is another possibility based on the decision of competent national authority under Article 9. Nevertheless, a complex and detailed legal procedure is needed. The Law in question is available online here (in Turkish). In recent years, economic downturn and turmoil has been a matter of concern facing the international community. Therefore, granting citizenship to foreigners has been used as a tool to attract foreign investments. Keeping in mind such economic developments, the Turkish government took steps for the facilitation of the acquisition of Turkish citizenship. Consequently, the term of“exceptional Turkish citizenship” is widened through new legal amendments. Pursuant to Article 46 of the Law on Turkish Citizenship (No:5901), new regulation was issued and later amended by the President on January 6 and May 13 2022. According to Article 20 of the said regulation, by purchasing a property of valued minimum $400.000 USD in any part of Turkey a foreign person will be able to acquire Turkish Citizenship. The main condition is to hold the ownership of the involved property for at least 3 years. Moreover, the involved purchase should be examined and confirmed by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change. Conclusion In the final analysis, it is worth reiterating that a property purchase is one of the easiest way of exceptional acquisition of Turkish citizenship. As discussed above, buying a property in Turkey is the first, albeit not the last step to finalize all administrative procedures for the acquisition of citizenship. Indeed, it involves a number of follow-up legal steps without delay. The full process requires comprehensive legal support and consultation for a successful outcome.
 12. Adli sicil kaydı nedir, nereden alınır, adli sicile hangi bilgiler işler, ne kadar sürede silinir gibi konuları ele alınacaktır. Bununla beraber adli sicil kaydı sildirme konusunda gerekli çalışmaların nasıl yürütüleceği hakkında bilgiler vereceğiz. Adli Sicil, Sabıka Kaydı Nedir? Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı, vatandaş tarafından işlenen suçların kayıtlarının, devlet tarafından tutulmasıdır. Bu kayıtlarda kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbiri hükümleri yer almaktadır. Kayıtlara bu şekilde veri girişiminin gerçekleşmesi için kişinin o suçu işlediğinin mahkeme kararı ile kesinleşmiş olması gerekir. Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır? Adli sicil kaydı, adliyelerden, kaymakamlıklardan, yurt dışında büyükelçiliklerden ve e devlet üzerinden alınır. Adli Sicile Hangi Bilgiler Kaydedilir? Adli sicile kaydedilecek bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Kanun 4. maddede sayılmıştır. Buna göre: a) Hapis cezaları ile ilgili olarak; Hapis cezasına mahkûmiyet kararı, Koşullu salıverilme kararı, Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar, Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu, b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde; Denetim süresi, Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu, Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar, c) Adlî para cezası ile ilgili olarak; Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü, Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu, Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde; Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü, Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar, Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar, e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak; Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar, Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar, Yukarıda sayılan karar çeşitleri adli sicile kaydolunur. Adli Sicile Hangi Bilgiler Kaydedilmez? Adli sicil kanunu madde 5’e göre: a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, b)Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar, adli sicile kaydedilmez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı tüm şartların yerine getirilmesinden sonra adli sicil kaydına işlenmez. Kararın açıklanması ile şartların yerine getirilmesi arasında geçecek süre zarfında ayrı bir kütüğe kaydedilir. Uzlaştırmaya tabii suçlar, uzlaşmanın sağlanması üzerine yine adli sicil kaydına işlenmez. Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir? Adli sicil kaydı, cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması, genel af ilan edilmesi veya ilgili kişinin ölmesi halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, adli sicil arşiv kaydına alınır. Adli sicil kaydı sildirme aşağıdaki şekillerde gerçekleştir. Genel af halinde silme işlemi Genel Müdürlükçe kendiliğinden yapılarak kayıtlar arşive alınır. Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü sayılan şartlar gerçekleştiği takdirde kendiliğinden kayıtları silmektedir fakat iş yoğunluğu ve sicil fazlalığından dolayı gözden kaçırma ya da zamansal olarak işlemin geç gerçekleşmesi durumları doğabilir. Bu durumda avukat yardımı ile dilekçenizi hazırlayarak, başvuruda bulunup sonuca hızlı bir şekilde ulaşmanız sağlanabilir. Yazılı başvuru üzerineAdli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından adli sicil kaydı silinerek arşiv kaydına alınır. Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir? Adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı birbirinden farklı kavramlardır. Mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına yazılır, daha sonra belli koşulların oluşması halinde, mahkumiyet hükmüne dair kayıtlar adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınır. Adli sicil kaydında bulunan cezanın infaz edilmesiyle birlikte bu kaydın adli sicilden silinip tekrar tutulduğu yere “Arşiv Kaydı” denir. Adli sicil kaydı silindiğinde kayıtlar arşiv kaydına geçer. Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir? Kişinin ölümü, Anayasa’nın 76. Maddesi ve Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren; Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yılın geçmesiyle, Diğer mahkumiyetler bakımından 30 yılın geçmesiyle, Diğer mahkumiyetler için arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren 5 yılın geçmesiyle arşiv kaydı silinir. Fiil suç olmaktan çıkarılırsa adli sicil kaydı ve arşiv kaydı talep aranmaksızın tamamen silinir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir. Adli Para Cezası Ödendikten Sonra Sicilden Silinir mi? Adli para cezasının ödenmesi halinde adli sicil kaydı kendiliğinde silinmez. Adli sicil kaydının silinmesi için kuruma başvuru yapılmalıdır. Yazımızda, yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu başvurunun avukat yardımıyla bir dilekçe ile yapılması kişilerin yararına olacaktır. İlgili koşullar oluşmuşsa yapılan başvuru ile adli para cezası ile ilgili kayıt sicilden silinir. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Sicile İşler mi? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararları CMK 231. maddesi uyarınca adli sicil ve adli sicil arşiv kaydına işlenmez. Özel bir sicilde tutulur ve ilgili hakim savcılar harici kimsenin görme yetkisi yoktur. Amacı dışında kullanılamaz. Şayet adli sicil kaydı ya da arşiv kaydınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yer alıyorsa kurum tarafından hukuka aykırı bir işlem tesis edilmiştir. Avukat aracılığıyla HAGB kararının silinmesini talep edebilirsiniz. Gbt Ne Demektir? İçişleri Bakanlığı ve bağlı kolluk birimleri olan polis ve jandarma tarafından tutulan Genel Bilgi Toplama (GBT) olarak da adlandırılan bir sistemdir. Polis ve jandarma, kendi bölgelerinde hakkında yakalama, tutuklama ya da yurt dışına çıkma yasağı kararı çıkarılmış olan veya yakalanmış olsa da suç işlemiş olanlardan haklarında mahkemeler tarafından kovuşturma yürütülenlere ilişkin kayıtların girildiği bilgi sistemidir. Sabıka Kaydının 5 Yıl Sonra Silinmesi Mümkün müdür? Sabıka kaydı infaz edilmedikçe silinmeyecektir. Herhangi bir süre söz konusu değildir. Esas olan durum cezanın hükümlü tarafından çekilmesidir. Adli Sicil Kaydı Ne Kadar Sürede Silinir? Adli sicil kaydının silinmesi için kuruma başvuru yapılmalıdır. Başvuruyu avukat yardımı ile yaptığınız takdirde şartları taşıyorsanız 30 günden kısa süre içinde adli sicil kaydı silinir. Fakat bireysel başvurmanız halinizde bu sürenin uzaması muhtemeldir.
 13. 1. Introduction The Turquoise Card in Turkey and its acquisition procedures will be observed in this article. Turkish citizenship by investment has been a matter of discussion over the years. For more detailed information regarding this matter, see our article on “Turkish Citizenship By Investment”. The Card holders have several privileges, as analyzed below in this paper. 2. What is the Turquoise Card? The Turquoise Card project is developed as a response to a growing demand for work permits by foreigners in Turkey. Pursuant to the Law on International Workforce (No:6735), the Turquoise Card in Turkey is designed as a “work permit” for the foreigners involved. Besides the Turquoise Card is also a “residence permit” for their spouses and dependent children. The Law on International Workforce (No:6735) is available online here (in Turkish). 3. Who can get the Turquoise Card? According to the Regulation on Turquoise Card, the Card may be granted to foreigners who are; a) assessed as qualified workforce due to their educational level, wage, professional experience, contribution to science and technology and similar qualifications, b) assessed as qualified investor due to their contribution to science and technology, their level of investment or export value, volume of employment they provide and such like qualifications, c) scientists and researcher who have internationally recognized studies in the academic area, and those distinguished in science, industry and technology, areas of which deemed strategic from the point of the Republic of Turkey, d) internationally reputed for their successes in cultural, artistic or sports activities, e) contributing the recognition or publicity of Turkey or its culture internationally, acting in favor of matters concerning Turkey’s national interests. The Regulation on Turquoise Card in question is available online here (in Turkish). 4. What are the main advantages of the Turquoise Card? There are several benefits of the Turquoise Card. First privilege of the Turquoise Card is to gain a work permit for the relevant alien. Second one is a residence permit for his/her family members. Consequently, Turquoise Card owners are granted the right to work and the right to permanent residence. Thirdly, after the observation of a specialist on the Card Holders’ commitments and activities during three years, the Turquoise Card may become permanent. Consequently, the aforementioned advantages should be regarded as long-term opportunities rather than short-term. For more detailed information regarding short-term residence permit, see our article on “Short-Term Residence Permit in Turkey”. Fourtly, under Article 12 of the Law on Turkish Citizenship (No:5901), the Turquoise card holders and their family members have an additional priority in acquiring Turkish citizenship. No additional legal requirement or documentation is needed. The Law on Turkish Citizenship (No:5901) is available online here (in Turkish). 5. What are the rights and obligations of the Turquoise Card holder? Turquoise Cards holders enjoy the same rights provided by permanent work permit. In this context, processes related to residence, travelling, investment, commercial activities, inheritance, acquisition of movable and immovable properties will be carried out in accordance with current legislations applied to Turkish citizens. Owners of the Turquoise Card exercise educational rights and take advantage of healthcare services in Turkey. They do not have a right to elect and be elected or to enter into public service. However, the Card holders do not have any obligation of compulsory military service. 6. How is the application procedure of the Turquoise Card? Applications may be brought through the Ministry of Labor and Social Security. Applicants also have an opportunity to institute an application from their home country or country of residence through the Turkish Embassies or Turkish Consulate Generals in the foreigner’s country of citizenship or legal stay. In that situation, the application concerned will be sent electronically to the Turkish Ministry of Labor for consideration and evaluation. 7. What are necessary documents? The applicants are needed to submit documents including: -application form, -copy of passport or the documents that substitute passport, -certificate of conformity, -additional documents, enumerated for workforce, investors, researchers and scientists. 8. Conclusion In the final analysis, it is worth reiterating that foreign researchers, artists, investors, athletes and intellectuals may be found eligible for the Turquoise Card in Turkey. There is no time constraint after the 3 years transition period. Accordingly, extensive legal support and guidance is needed for successful outcomes regarding applications for Turquoise Card. The aforementioned benefits of the Card are worth such effort. Every single legal step should be taken carefully for tangible results.
 14. İdare hukuku temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Ofisimiz Ankara idare avukatı olarak uzman kadrosu ile her zaman yanınızdadır. Ankara İdare Avukatı Kamu hukukunun bir alt dalı olan idare hukuku, genel ve geniş anlamda idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kurallarının bütününe denir. Bu kurallar, kamu hukuku kurallarından ibaret olabileceği gibi özel hukuk kuralları da içerebilir. İdari hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir. İdarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir. Bu anlamda haklarınızın korunması ve gözetilmesi hususunda Ankara idare avukatı ile çalışmanız her zaman yararınıza olacaktır. İptal Davası Nedir? İdari bir işlemden menfaatleri ihlal edilmiş bulunan kişiler idari yargı merci önünde bir idari işlemin ortadan kaldırılmasını iptal davası yoluyla isteyebilirler. İptal davasında genel süre, işlemlerde kural olarak işlemin yazılı bildirimini izleyen günden itibaren; düzenleyici işlemlerde ise düzenleyici işlemin yayımını izleyen günden itibaren altmış gündür. İptal davalarında, konusunda uzman, Ankara idare avukatı ile birlikte yol almanız haklarınızın korunması adına önemlidir. Tam Yargı Davası Nedir? Tam yargı davası; idarenin kendi eylem ve işlemleri sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmini için açılan bir davadır. Burada bir kişinin maddi veya manevi bir zarara uğramasından bahsediyoruz. Tam yargı davaları için devlet aleyhine açılan tazminat davası da denilebilir. Ankara İdare Avukatı Olarak Baktığımız Davalar İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı iptal davalarının takibi Kamulaştırma davaları takibi İdari sözleşmelerden kaynaklanan davaların takibi İhalelere ilişkin dava takibi İdari para cezalarına itiraz ve iptal davası takibi Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının takibi Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının takibi İdarenin sorumluluğu ve tazminat davalarının takibi Karayolları Trafik davaları takibi İmar davalarının takibi Pasaport iptaline ilişkin idari davalar Meslekten ihraç Atama ve atamama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar Manevi tazminat davaları Kamulaştırma davaları Aslan & Duran Hukuk Bürosu Hukuk Büromuz Ankara idare avukatı olarak yukarıda saydığımız davalarda, uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. İdari davalar yönünden gerekli süreyi ve davaları yakından takip etme adına gerekli başvuruları yaparak haklarınızın korunması adına çalışır. İdari davalar yönünden idare hukukunda uzman bir avukat ile birlikte yol almanız her zaman yararınıza olacaktır. Makalelerimiz Ankara idare avukatı olarak konu hakkında yazdığımız bazı makaleler aşağıdadır. Polis ve Jandarma Disiplin Cezalarına İtiraz ve İptal Davası Yürütmenin Durdurulması Talebi ve İdari İşlemin İptali Davası Memurlar Hakkında Verilen Disiplin Cezaları ve İptali Memurlar Hakkında Kınama Cezası ve İptali Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır Memurlar Hakkındaki Uyarma Cezası ve İptali İmar Planları, Yapılaşma, İmar Planlarının İptali Davaları İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası ve Tazminat Pasaport Tahdit Kaldırma Görevden Uzaklaştırma ve Hak Arama Yolları Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat İptal Davası ve İtiraz Pomem Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İptal Davası Mülakat İptal Davası
 15. Ceza soruşturmasına konu bir suçun mağduru veya faili olmak her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği ve ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Böyle bir olaya maruz kaldığınızda hukuki bir yardım almanız gerekmektedir. Bu nedenle; Ankara ceza avukatı olarak soruşturma aşamasından başlamak üzere tüm süreç boyunca her türlü desteği sağlamak üzere yanınızdayız. Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz Herhangi bir ceza soruşturmasına maruz kalındığında paniğe kapılmadan ve tedirgin olmadan öncelikle hukuki bir yardım almak gerekir. Yanlış yapılacak hukuki yardımlar sizi bir cezai müeyyide ile karşı karşıya getirebilir. Tarafımızca, ceza soruşturmasına konu suçun soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar gerçekleşen her süreç titizlikle takip edilerek müvekkilin her zaman yanında bulunuruz. Bu nedenle; tecrübeli, her sorunuza cevap verebilecek, mevzuata hakim, süreci çok ince detaylarına kadar takip edebilen uzman ceza avukatı ile yanınızdayız. Avukatlarımız ceza hukuku konusunda Ankara ceza avukatı tavsiye listesinde bulunan avukatlardandır. Bu konu hakkında detaylı bilgiye işletmemiz hakkında yapılan yorumlardan ulaşabilirsiniz. Hangi Ceza Davalarında Hizmet Veriyoruz? Öncelikle müvekkil ile vekalet ilişkisi kurarak, tüm soruşturma ve kovuşturma aşamasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Or Hukuk ve Danışanlık için müvekkilin, suçun sanığı veya mağduru olması konusunda bir ayrım yapmaksızın hukuki yardımda bulunuruz. Soruşturmanın başlatılması amacı ile gerekli ihbar ve şikayetleri gerçekleştirir ve tüm ifadeler sırasında hazır bulunuruz. Bu anlamda; Haksız Gözaltı ve Tutuklama nedeniyle tazminat davaları Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara İtiraz Kasten Yaralama Trafik Kazası Nedeniyle Yaralama Trafik Kazası Nedeniyle Ölüme Neden Olma Uyuşturucu Kullanma Uyuşturucu Ticareti Yapmak Sosyal Medya Üzerinden Hakaret İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret İçerikli Yazıların Yayından Kaldırılması Şantaj Mala Zarar Verme Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Kişisel Verileri Kaydetmek Hırsızlık Konut Dokunulmazlığını Bozmak Yağma Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Resmi Evrakta Sahtecilik Mühür Bozma İhaleye Fesat Karıştırmak Tefecilik Zimmet İrtikap Rüşvet Suçu Bildirmeme İftira Yalan Tanıklık İmar Kirliliğine Neden Olmak Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Bileşim Sistemine Girme Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Görevi Kötüye Kullanma Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak Suçları başta olmak üzere birçok suç ile ilgili olarak temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmelidir? Bir ceza kovuşturmasında atılan hatalı bir adımın telafisi mümkün değildir. Bir ceza avukatı söz konusu suçu doğru yorumlamalı ve hangi adımları atacağını çok iyi bilmelidir. Suçun sadece ispata yönelik bölümü ile ilgilenen değil, suçun yapısını doğru tahlil edebilmiş, bu tahlillerini somut olaya uygulayarak lehe olan sonucu alabilecek ve istenen neticeyi alabilecek uzmanlığa ve tecrübeye sahip bir avukat ile çalışmak çok önemlidir. Bir ceza avukatına temsil yetkisi verilmeden önce avukatın bu konudaki tecrübelerinin gözlemlenmesi ve ne tür davalara baktığının incelenmesi gereklidir. Avukatın ihtisas alanının ceza davaları olması çok önemlidir.
 16. Pi Legal Consultancy is an international law firm based in Turkey that offers legal consultancy and advocacy. Our firm consists of qualified experts, experienced lawyers and solicitors having very high level of knowledge and skills on legal matters and their cutting-edge solutions. With our dynamic and multilingual team of lawyers and experts holding advanced degrees and extensive experience in their areas of expertise, we are committed to providing reliable and to-the-point guidance as well as practical solutions in today’s volatile political and economic landscape and fast changing regulatory environment. Our clients value our multidisciplinary approach, innovative methods, in-depth knowledge and fresh thinking, and we aim for the best results for them. Trust is of essence in our relations with our clients. We always try to do the right thing, to be honest, plain speaking and steadfast in our core values: integrity, diversity, excellence and client focus. In this context, we deliver legal services in key areas, including corporate governance, banking and finance, administrative and commercial cases, mergers&acquisitions, energy and mining. You can click “Practice Areas” in order to access all our fields of work. Our lawyers provide the best possible advice to clients from various business and financing sectors to achieve their commercial aims. We also provide guidance and professional support in the creation and execution of the legal infrastructure of large-scale foreign investment projects. In addition to our English, French and German speaking lawyers, we have recently added to our team of experts Spanish, Arabic, Persian and Russian speakers who can prepare all required communication, correspondence and documentation in all these languages.
 17. Ankara ili Çankaya İlçesinde faaliyet gösteren hukuki danışmanlık ofisimiz, Avukat Elif Nurbanu OR tarafından, bireysel ve kurumsal müvekkillerine, ceza davaları, gayrimenkul davaları, idare hukuku, aile ve boşanma davaları, vergi hukuku ve vergi davaları, tazminat davaları, trafik kazası davaları, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında danışmanlık, kamu ihale davaları, ticaret davaları, iş davaları, icra takipleri gibi alanlarda danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede ofisimizde alanında uzman avukatlar, güçlü iş ve çözüm ortakları ile müvekkillerimizin yararına olacak şekilde evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde öncü, örnek ve referans gösterilen çalışmalar yapılmaktadır. Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisinde avukatlık mesleği akıl, bilim ve bilgi ışığında, değişen zaman koşullarına göre güncellenen hukuk normlarının takibi ile etkin şekilde yapılmaktadır. Ankara avukat büroları içerisinde saygın bir yere sahip olan ofisimiz, güncel gelişmeleri yakından takip etmekte ve yayınlamış olduğu makaleler ile bunları paylaşmaktadır. Müvekkil odaklı çalışan ofisimizde hizmetin kalitesini arttırmak ve en üst düzeye çıkartmak temel amacımızdır. Bu bağlamda mevzuat değişiklikleri ve yüksek mahkeme kararları dikkatle takip edilir. Referans alınabilecek çalışmalar internet sitesinden kullanıcıların erişimine açılır. Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisinde avukatlık mesleği akıl, bilim ve bilgi ışığında, değişen zaman koşullarına göre güncellenen hukuk normlarının takibi ile etkin şekilde yapılmaktadır. Ofisimizde alanında uzman avukatlar, güçlü iş ve çözüm ortakları ile müvekkillerimizin yararına olacak şekilde evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde öncü, örnek ve referans gösterilen çalışmalar yapılmaktadır. Genel olarak hukukun her dalında, uzman avukatlarımızca faaliyetler yürütmemizin yanında genel başlıklar halinde aşağıdaki şekilde uzmanlıklarımızı sıralayabiliriz. Aile ve boşanma davaları İdare hukuku Ceza hukuku Vergi Hukuku Gayrimenkul Hukuku Marka Hukuku Tazminat Hukuku KVKK Danışmanlık Trafik Kazalarına ilişkin uyuşmazlıklar olarak genel başlıklar halinde sunabiliriz.
 18. Aile, toplumun en küçük yapı taşıdır. Toplum içerisindeki düzeni sağlamak ise toplumun yapı taşı olan aile kavramından geçmektedir. Bu sebeple aile kavramına ve evlilik müessesine hukuk sistemimiz büyük önem vermektedir. Aynı şekilde boşanma avukatı olarak faaliyetlerine konusunda uzman kadrosu ile devam eden ofisimiz, sadece bu konuda uzman avukatlar ile hizmet vermektedir. Aile hukuku, medeni hukuk içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır. Bu alan ise nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Dolayısıyla aile hukukun odak noktası adında da geçtiği üzere aile kavramı olup bu birliği oluşturmak için yapılan evlilik müessesidir. Boşanma Nedenleri Bir aile oluşturmak isteyen kişiler, hukuk sisteminin belirlediği şekli ve maddi şartlar altında evlenerek aile kavramını oluşturmaktadır. Ancak taraflar kimi zaman evliliği devam ettirmeme kararı alıp boşanmak istemektedirler. Boşanmanın birçok sebebi olabilmektedir. Bu çoğu zaman eşlerin evlilik birliği içerisindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanmakla birlikte başka özel sebepler de olabilmektedir. Alınan boşanma kararı ile birlikte çiftlerin ve varsa müşterek çocukların birtakım hakları gündeme gelmektedir. Velayet, nafaka, mal rejimi gibi birçok konuda kişilerin haklarını gözetmesi gerekmektedir. Günümüzde boşanma oranlarında her geçen gün artış yaşanmaktadır. Dolayısıyla boşanmalardaki artış ile orantılı olarak aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlık davalarına bakan boşanma avukatlarının sayısında da artış olmaktadır. Boşanma Avukatı Neden Önemlidir? Boşanma davalarındaki artış oranı özellikle nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde daha çok olmaktadır. Türkiye geneline bakıldığında ise büyükşehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya gibi nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde hem boşanma dava sayısı hem de boşanma avukatı oldukça çoktur. Bu nedenle kişiler yeterli bilgi ve donanıma sahip, boşanma davalarında uzman bir avukat ile süreci takip etme arayışı içerisindedir. Ancak bunu yaparken tarafların araştırma yaparak haklarını en iyi şekilde gözetecek biriyle çalışmaları lehlerine olacaktır. Bu süreç içerisinde avukatınız sizin için en iyi hukuki yolu seçecektir. Boşanma avukatı olan ofisimiz bu konuda uzman kadrosu ile yanınızdadır. Evlilik birliği içerisinde yaşamış olduğunuz sorunları tespit edecek ve bunu hukuki olarak temellendirecektir. Akabinde ise davanızı hak ve menfaatleriniz doğrultusunda takip edecektir. Dolayısıyla hukuka uygun delillerin dosyaya kazandırılması, hukuki dille ifade edilmesi ve sürelerin kaçırılmaması adına bir avukat ile sürecin yönetilmesi tavsiye edilmektedir.
 19. ARCA Hukuk Bürosu olarak amacımız müvekkillerin dava, icra ve diğer hukuki meselelerini daha etkin, çabuk ve istenilen biçimde çözülmesini sağlamaktır. Tüm ekibimiz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Gizlilik ilkeleri ve meslek kuralları çerçevesinde, davalar titizlik içerisinde takip edilmektedir. Ofis ekibi olarak mesai saati kavramımız yoktur. Büromuz genç, etkin ve alanında uzman bir ekiple çözüm odaklı çalışmalar yaparak müvekkil memnuniyetine öncelik vermektedir. Bizi biz yapan ve yaklaşık 10 yılı aşkın süredir ayakta tutan en önemli faktörler yukarıda saydığımız şekildedir. Etimesgut avukat olarak faaliyet alanlarımızda göstermiş olduğumuz titiz çalışma ile her geçen zaman diliminde hızla büyüyor ve kendimizi yeniliyoruz. Güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu sayede sizler için hazırlayacağımız müvekkil odaklı çalışmalar çok etkin ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Ankara ili, ağırlıklı olarak Etimesgut ve Sincan bölgelerinde faaliyet gösteren ARCA Hukuk Bürosu Av. Mehtap KAMALAK tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Etimesgut avukat olarak, kurulduğu günden bu yana faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Faaliyet Alanlarımız Etimesgut avukat olarak şimdilik aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteriyoruz. İş Hukuku Aile ve Boşanma Hukuku Ceza Hukuku Tüketici Hukuku Tazminat Hukuku Arabuluculuk İcra ve İflas Hukuku Bilişim Hukuku Faaliyet alanlarımızda, müvekkillerimizin yararına olacak şekilde etkili ve faydalı çalışmalar yürütüyoruz. Belki de bu yüzden tercih ve tavsiyeler ile her zaman büyüyerek ve faaliyet alanlarımızı arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büromuz Etimesgut ilçe sınırları içerisinde olmasına karşın yukarıda saydığımız hemen hemen bütün faaliyet alanlarında Ankara ili hatta Türkiye genelinde dava takibi yapmaktayız. Yine uzmanlık alanlarımız ile ilgili yazmış olduğumuz makaleler bir çok insana fikir vermekte ve beklide yollarını aydınlatmaktadır. Bazı makalelerimizin başlıkları aşağıdadır. Pandemide mahkeme kararıyla işyeri kirasında düzenleme Yaş dışındaki emeklilik şartlarının yerine getirilmesi ve kıdem tazminatı hakkı Düğün salonu ile sözleşmenin iptali ve karşılıklı sorumluluklar Boşanma davasında kusurlu eş ve mirasçılık
 20. Anlaşmalı boşanma, evliliği en az bir yıldır devam eden kişilerin aralarında imzaladıkları bir protokol ile mahkemeye başvurarak evliliklerini sonlandırma talebinde bulunmalarıdır. Bu durumda mahkemenin de uygun bulmasıyla tarafların boşanmasına karar verilir. Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme 4787 Sayılı Kanunun 2. Maddesine göre Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Sürecin bir anlaşmalı boşanma avukatı ile takip edilmesi hak kaybına uğramama adına önemlidir. Daha detaylı bilgi için https://aslanduran.com/anlasmali-bosanma-davasi-ve-hukuki-surec/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
 21. ASLAN & DURAN Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, Avukat Yasemin Berna ASLANBAY ile Avukat Şerife DURAN tarafından kurulmuş olup tecrübeli avukatlar ve alanında uzman danışmanlardan oluşmaktadır. Ofisimiz vizyonu; yaşadığınız hukuki sorunlarınıza avukat Ankara ofisi olarak, etkin, güncel ve hızlı çözümler sunmaktır. Avukat Şerife Duran, 1999 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup 12 yıl Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde hâkimlik tecrübesinin ardından mesleğine avukat olarak devam etmektedir. Avukat Yasemin Berna Aslanbay, 2015 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk ve Ceza Hukuku alanlarında avukatlık yapmaktadır. Ofisimiz, Ankara’da bir hukuk bürosu olup Türkiye’de ve yurt dışında hukukun her alanında bireysel ve kurumsal müvekkillerin hukuki sorunlarını hızlı ve etkin bir şekilde çözümlemeyi amaçlamaktadır. Hukuk normları çerçevesinde bir çok alanda sizlere hizmet vermeye çalışan ofisimiz aşağıdaki çalışma alanlarında faaliyet göstermektedir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Vergi Hukuku Gayrimenkul Hukuku Aile ve Boşanma Davaları İcra ve İflas Hukuku Tazminat Hukuku Ticaret ve Şirketler Hukuku Miras Hukuku Borçlar Hukuku Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakkı Bilişim Hukuku İnsan Haklarının Korunması Konularında faaliyet göstermektedir.
 22. Devlet Memurlarının Görevden Uzaklaştırılması Nedir? Genel olarak görevden uzaklaştırma; hizmette fiilen durması sakıncalı olan memura, geçici olarak memuriyet yetki ve görevlerinden el çektirilmesidir. Amacı, açılmış bir soruşturmanın doğru bir şekilde yürütülmesidir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir aşamasında alınabilir. Hatta memur, henüz soruşturma açılmamış olsa bile görevden uzaklaştırılabilir. Fakat görevden uzaklaştırma kararı verilen memurlar hakkında bu tarihi izleyen on iş günü içerisinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden Uzaklaştırmaya Hangi Makamlar Yetkilidir? Atamaya yetkili amirler. Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri. İllerde valiler. İlçelerde kaymakamlar. Görevden Uzaklaştırma Kararının Süresi Ne Kadardır? Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması nedeniyle verildiği zaman en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonrasında hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması nedeniyle bu yola başvurulmuşsa görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Görevden Uzaklaştırma Kararına Karşı İtiraz Edilebilir Mi? Görevden uzaklaştırma kararına karşı itiraz yolu mümkün değildir. Bu karara karşı iptal davası, itiraz etmeden açılır. İptal davasının yanı sıra şartları oluşmuşsa maddi ve manevi tazminat davası da açılabilir. Görevden Uzaklaştırma Tedbirine Karşı Dava Nasıl Açılır? Anayasa madde 125 gereğince idarenin her türlü iş ve eylemine karşı yargı yolu açıktır. İdari işlemlerin iptali için gerekli olan yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırılık oluştuğu takdirde dava açma hakkı doğacaktır. Görevden uzaklaştırma tedbiri bu yönlerden hukuka aykırılık oluşturuyorsa, tedbirin uygulanmasından itibaren 60 gün içinde bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, işlemi gerçekleştiren makama karşı idari mahkemelerde dava açılabilir. Görevden Uzaklaştırma Kararı Hangi Hallerde Kalkar? Soruşturma veya yargılama sonunda: Haklarında memurluktan çıkarma dışında bir disiplin cezası verilenler, Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler, Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler. Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir? Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Aylık Hakkı Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Göreve dönülmesi durumunda eksik yatırılan miktar toplu bir şekilde geri ödenir. Ceza kovuşturmasının sonucunda mahkûmiyete dair kurulan hüküm kesinleşinceye kadar memurun hak ve yükümlülükleri devam eder. Mali konularda mevzuatta açık bir hüküm bulunmadıkça memur aylıklarının geriye doğru götürülerek kesilmesi söz konusu değildir. Görevinden Uzaklaştırılan Memurun Sosyal Hakları Sosyal hak ve yardımlar 657 sayılı Kanun’un 187-213 maddelerinde düzenlenmiştir. Emeklilik hakkı, çocuk yardım ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı, tedavi ve cenaze giderleri yardımı, giyecek yardımı, yiyecek yardımı, analık sigortası yardımı, hastalık sigortası yardımıdır. Bu sosyal yardımlardan kesintisiz bir şekilde faydalanmaya iki kısım dışında devam eder. Bunlardan ilki emeklilik hakkı ile ilgilidir. Emeklilik Keseneğine esas aylık, üçte iki aylık tutarı değil, memurun esas aylığının yarısıdır. Diğeri ise, memur lojman/konutta oturuyorsa konutta oturmaya devam eder, ancak bu süre belirli süre ile yönetmelikte kısıtlanmıştır. Görevden Uzaklaştırmanın Sonuçları Görevden uzaklaştırmayla memuriyet statüsü sona ermez. Memurun özlük hakları bazı kısıntılara uğrasa da devam eder. Başka bir deyişle görevden uzaklaştırma, memuriyetin sona ermesi değildir. Memura bu dönemde aylığının 2/3’ ü ödenmeye devam olunur. Görevden uzaklaştırma geçici bir önlemdir. Görevden uzaklaştırmanın ortadan kalkmasından sonra memur görevine geri döner.
 23. İş hukuku; işçi ve işveren ilişkilerine dayanarak, işçi ve işverenin karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa, yönetmelikleri konu alan hukuk dalıdır. Ofisimiz konusunda uzmanlaşmış, deneyimli iş hukuku avukatı Ankara olarak her zaman yanınızdadır. Bu anlamda iş hukuku; iş sözleşmesine dayanarak işçi ve işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen ve her iki tarafında hakkını korumaya çalışan bir hukuk dalıdır. Tarihi gelişimi ile konuya bakacak olur isek; iş hukukunun ortaya çıkmasındaki en önemli neden işçilerin korunması yönündeki çalışmalar olmuştur. Ancak bu tek taraflı bir denge değildir. Her ne kadar işçiyi korumak amacı olsa da; işçi ve işveren arasındaki dengenin korunması yönünde de hareket eder. Bu anlamda haklarınızın korunması ve gözetilmesi hususunda iş davası avukatı Ankara ile çalışmanız her zaman yararınıza olacaktır. İş Sözleşmesi Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin sona ermesi ile bir takım hak ve alacaklar söz konusu olur. Bu sözleşmenin sona ermesi ile doğan hak ve alacaklar olabilir. Ancak sözleşmenin ne şekilde sona erdiği, yani tarafların anlaşarak sona erdirmesi gibi nedenlerde işçi ihbar ve kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. İşine geri dönemez. İş sözleşmesinin süresinin dolması ile sözleşme kendiliğinden sona erer. İş hukuku avukatı Ankara olarak iş sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davalarında uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz. 4857 sayılı iş kanunu her zaman güncel olarak takip ettiğimiz kanundur.
 24. ENCÜMEN Asıl manası “cemiyet,toplantı” ve “grup” olan Farsça encimenin,muhtemelen 19.yüzyılın ortalarından itibaren Arapça’daki cem’iyyet ve meclis kelimelerinin karşılığı olarak Osmanlılar tarafından kullanılmaya başlandığı görülmektedir.[1] [1] KAHRAMAN,Kemal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,11,s.175-176, 1995,İstanbul
 25. EMNİYET Emniyet bir şeye güvenmek manasına geldiği gibi, insanda doğruluktan ileri gelen bir huy anlamına da gelir, insanların sırlarını ve mallarını güzelce saklamak da, bir emniyet halidir. Emniyetin karşılığı "Hiyanettir", sözünde durmamaktır.
 26. EMİSYON Türkçe karşılığı "ihraç" demek olan emisyon sözcüğü yabancı dillerde çıkarmak, yaymak, tedavüle koymak anlamında kullanılır. Kâğıt paranın, tahvillerin, hisse senetlerinin ilk defa piyasaya sürülmesi emisyondur. Ufaklık paranın piyasaya çıkarılmasında emisyon terimi kullanılmaz. EMİSYON HACMİ Devletin yetkili kıldığı banka tarafından piyasaya sürülmüş toplam kağıt para miktarıdır.
 27. EMİN Emin sözlükte “kendisine güvenilen,hıyanet etmeyen,sözünde dura,vefalı,başkalarından korkmayan kimse” anlamlarına gelir.[1] Korkusu olmayan, emanet veren, emanet edilen bir beldenin lideri­ne, başkanına da denir.[2] Kendisine bırakılan şeyi iyi koruyan güvenilir demektir.[3]Türk hukukunda emin sıfatıyla zilyet kavramı vardır. Mesela saati tamir için bıraktığımız saatçi emin sıfatıyla zilyettir. (Saatçi bu saati üçüncü bir kişiye satarsa, üçüncü kişi iyi niyetli olmak şartıyla saatin mülkiyetini kazanır.) Fakat saati çalan bir kimse emin sıfatıyla zilyet değildir. [1] ALGÜL,Hüseyin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,ci1t,11,s.83, 1995,İstanbul [2] SOYALAN,Mehmet Yaşar, Elmalılı Tefsirinde Kur’an-i Terimler ve Deyimler, http://www.darulkitap.com/indir/elmalili-tefsirinde-kurani-terimler-ve-deyimler-m.y.soyalan-agac.html , erişim tarihi 23.06.2009 [3] YAZIR,M.Hamdi,Hak Dini Kur’an Dili,c.8,s.536
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...