Kişinin kendi görüntüsü üzerindeki hakkına ilişkin AİHM Kararları doğrultusunda tematik bilgiler

Büyük Daire Kararı
von Hannover - Almanya Davası (40660/08 ve 60641/08)

07.02.2012
Başvuranlar Prenses Caroline von Hannover ve eşi Prens Ernst August von Hannover'dir. 8. Maddeyi dayanak yapan başvuranlar, Alman mahkemelerinin, kendilerini tatil yaparken gösteren ve rızaları alınmaksızın çekilmiş ve 2002 ve
2004 yılları arasında iki Alman dergisinde yayınlanmış olan iki fotoğrafın daha fazla basılmasını yasaklamayı reddetmesi nedeniyle şikayetçi olmuşlardır. Özellikle mahkemelerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2004 tarihli von Hannover -Almanya Davasındaki (59320/00) (bkz. aşağı) kararını yeterince dikkate almadığını iddia etmişlerdir.

AİHM 8. Maddenin ihlal edilmediğine hükmetmiştir. 

Büyük Daire kararları
Peck – Birleşik Krallık Davası (no. 44647/98)

28.01.2003
Dava, belediye bir sokağa yerleştirilen kapalı devre kameranın (CCTV) kaydettiği ve içinde Peck'i elinde bir bıçakla gösteren görüntülerinin bulunduğu görüntülerin medyaya verilmesi ve Peck'in görüntüsünün geniş bir alanda yayınlanması ile ilgili idi.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinin (özel hayata saygı hakkı) ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Von Hannover - Almanya Davası (59320/00)

24.06.2004

Prenses Caroline von Hannover'i özel yaşamında görüntüleyen iki seri fotoğrafında 1993 ve 1997 yıllarında Alman dergilerinde yayınlanması ile ilgili idi. Fotoğraflar, Alman mahkemelerinde görülen üç ayrı davanın ve özellikle de Federal Adalet Divanının 1995 tarihli ve Federal Anayasa Mahkemesinin 1999 tarihli emsal kararlarının (Prensesi iddialarını reddeden) konusu olmuştur.

AİHM, ulusal mahkemelerin kararlarının 8. Maddeyi ihlal ettiğine hükmetmiştir. Yayınlanan fotoğraflar konusunda Prenses Caroline von Hannover'in yaptığı diğer başvuru 2012 tarihinde Büyük Dairede karara bağlanmıştır (bkz. yukarı).

Sciacca - İtalya Davası (50774/99)
11.01.2005

Başvuru, Sciacca'nın fotoğrafının vergi kaçırma da dahil olmak üzere kendisine karşı bir dizi suçlama ile açılan dava bağlamında iki gazetede yayınlanması ile ilgili idi.

AİHM, 8. Maddenin ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

Gurgenidze – Gürcistan Davası (71678/01)
17.10.2006

Gurgenidze'nin fotoğrafının kendisini ünlü bir yazarın el yazmasını çalmakla suçlayan bir dizi makaleye birlikte bir gazetede yayınlanması ile ilgili idi.

AİHM, 8. Maddenin ihlal edildiğine hükmetmiştir.
 

Verlagsgruppe News GmbH – Avusturya Davası (No. 2) (no. 10520/02)
14.12.2006

Viyana merkezli haftalık dergi News'in sahibi ve yayıncısı olan başvuran şirket aleyhine verilen ve şirketin büyük ölçekli vergi kaçaklığı şüphesiyle soruşturmaya uğrayan bir Avusturyalı büyük bir işadamını resmini yayınlanmasını yasaklayan
mahkeme kararıyla ilgili idi.

AİHM, başvuranın 10. Maddenin (ifade özgürlüğü) ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

Tønsbergs Blad AS ve Haukom - Norveç Davası (510/04)
01.03.2007

Bölgesel bir gazetenin yayıncısı ve o zamanki genel yayın yönetmeni, mülkiyetleri için geçerli olan daimi ikamet şartlarına riayet etmediği iddiaları bağlamında yazı ve fotoğraf yayınlamaktan dolayı Norveç'in en büyük sanayi şirketlerinden birinin başkan yardımcısına tazminat ödemekle cezalandırılmışlardır.

AİHM, başvuranların ifade özgürlüğü hakkının (10. Maddenin) ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Mgn Limited – Birleşik Krallık Davası (no. 39401/04)
18.01.2011

Dava, yayıncı şirket Mgn Limited'in aşağıdaki belirtilen nedenden dolayı ifade özgürlüklerini ihlal ettiği şikayeti ile ilgili idi.

Ulusal mahkeme, adı geçen yayıncının ünlü model Naomi Campbell'in uyuşturucu tedavisi hakkında The Daily Mirror'da yazı ve resim yayınlamak suretiyle Campbell'in mahremiyetini ihlal ettiğine hükmetmiştir ve aynı mahremiyet davası
bağlamında Campbell ve avukatları tarafından belirlenen "başarı ücretini (success fee)" ödemekle cezalandırmıştır.

AİHM, Mgn Limited'in özel yaşama ilişkin şikayeti bağlamında 10. Maddenin ihlalinin söz konusu olmadığını kaydetmiştir.
Mgn Limited'in ödemek zorunda kaldığı "başarı ücreti" bağlamında Sözleşmenin 10. Maddesinin ihlali söz konusudur. 

Mosley - Birleşik Krallık Davası (48009/08)
10.05.2011

Başvuran, Formula 1'in yönetim kurulu olan Uluslararası Otomobil Federasyonunun eski başkanı olan Max Mosley idi. Dava, News of the World gazetesinde ve gazetenin internet sitesinde yayınlanan ve Mosley’in cinsel aktivitelerinin ayrıntılarını açığa vuran köşe yazısı, görüntü ve video görüntüleri ile ilgili idi. Mosley Birleşik Krallık'ın, ihtiyati tedbir kararı aldırabilmesine imkan verecek şekilde gazetenin bu materyalleri yayınlamadan önce kendine haber vermesini bir yasal zorunluluk yapmadığından şikayetçi idi.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde medyanın yayınlamayı düşündüğü malzemeleri yayınlarda konu edilen şahıslara önceden haber verme zorunluluğunun bulunmadığından dolayı 8. Maddenin ihlal edilmediğini
kaydetmiştir.

Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH (no. 2) - Avusturya (1593/06) ve Krone Verlag GmbH - Avusturya Davası (27306/07)
19.06.2012

Bu davalar, bir anne ve çocuğun, ebeveynin velayet konusundaki tartışmalarını hakkında haber yapan iki gazetenin sahibi yayıncı şirketleri aleyhine Medya Yasası uyarınca açtıkları tazminat davalarıyla ilgili idi.

AİHM, sonuç olarak 10. Maddenin ihlal edilmediğine hükmetmiştir. AİHM özellikle çocuğun kimliğini açığa çıkaran ve çocuğu tanınacak şekilde fotoğraflarını gösteren ayrıntılı haberlerin, çocuğun özel yaşamına ciddi bir müdahale olduğuna
ve dolayısıyla da tazminat cezasının yerinde olduğuna hükmetmiştir. 

Kabul edilemez başvuru
Minelli - İsviçre Davası (14991/02)

14.06.2005 tarihli karar

Dava, medyada sık sık tartışmalara katılan avukat ve gazeteci Minelli'nin, birsüpermarket zinciri için danışman olarak çalışmasından dolayı bir haftalık dergide kendisine "kaçak avcı (poacher)" denilmesi ile ilgili idi. Minelli 8. Maddeye
istinaden makalede kendisiyle ilgili olarak "kaçak avcı" teriminin kullanılmasının ve fotoğrafının yayınlanmasının özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğinden şikayetçi idi.

AİHM, başvuranın kendisini kamuya mal ettiği için özel hayatının mutlak şekilde korunmasını talep etmeye hakkı olmadığını kaydederek başvurunun kabul edilemez olduğuna hükmetmiştir. 


Bu bilgi notunun Türkçe çevirisi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanmıştır


Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Bu içerik ile ilgili görüşler