Kıymetli Evrak Hukuku - Final Sınavı - 04.06.2014 - 4/B Sınıfı - AÜHF

A N K A R A   Ü N İ V E R S İ T E S İ   H U K U K   F A K Ü L T E S İ

2013-2014   A K A D E M İ K   Y I L I

(4/B S I N I F I)   K I Y M E T L İ   E V R A K   H U K U K U

Y I L   S O N U   S I N A V I

CEVAP   ANAHTARI

NOT: KANUN MADDELERİ SADECE ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE YARDIM AMACIYLA BELİRTİLMİŞ OLUP, SINAVDA KANUN MADDELERİNİN YAZILMAMASI, DOĞRU VEYA YANLIŞ YAZILMASI PUANLAMADA DİKKATE ALINMAMAKTADIR.

SORU VE CEVAPLARA BURADAN  ULAŞABİLİRSİNİZ!!

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Bu içerik ile ilgili görüşler