Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'tüketici rehberi'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Categories

 • Records
 • Lozan Antlaşması
 • Hastane Enfeksiyonlarının Hukuki Yansımaları
 • Darbeye Teşebbüs Suçu
 • Kubilay Olayı
 • Milli Nizam Partisi Dosyası

Forums

 • hukuk lobisi
  • Hukuki Gelişmeler
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Fakülteleri Bilgi Paylaşım Alanı
 • Hukuk Deposu's Hukuk Sözlükleri
 • Ankahukuk Arşiv's Arşiv Haberler
 • Ankahukuk Arşiv's Blog Yazıları

Blogs

 • Hukuk Dünyası's Ceza Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Avukatlık Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ceza Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Gayrimenkul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İdare Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Aile Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İcra - İflas Hukuku
 • Hukuk Dünyası's İş Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Kira Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Medeni Usul Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sigorta Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Ticaret Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Tüketici Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Diğer Hukuk Dalları
 • Hukuk Dünyası's Borçlar Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Anayasa / Kamu Hukuku
 • Hukuk Dünyası's Miras Hukuku
 • AnkaBlog's Sosyoloji
 • AnkaBlog's Tarih
 • AnkaBlog's Fotoğraf
 • AnkaBlog's Politika
 • AnkaBlog's Bilim
 • AnkaBlog's Sinema
 • AnkaBlog's Felsefe
 • AnkaBlog's Radyo Tiyatrosu
 • AnkaBlog's Belgesel
 • AnkaBlog's Edebiyat
 • AnkaBlog's Kültür
 • AnkaBlog's Magazin
 • AnkaBlog's Müzik
 • AnkaBlog's Psikoloji
 • Hukuk Eğitimi's Hukuk Eğitimi Dökümanları
 • Hukuk Eğitimi's Hakimlik-Savcılık Sınavları
 • Hukukçular Lokali's Yazıyorum
 • Hukuk Deposu's E-Makaleler

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Hukuk Fakültesi Mezunu musunuz? / Öğrencisi misiniz?


Cinsiyet


About Me


Meslek


Mezun Olduğunuz / Okuduğunuz Hukuk Fakültesi

Found 2 results

 1. Tüketici hakem heyetleri, Kanun koyucu tarafından tüketici işleminin tarafları olan tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların tüketiciler açısından masrafsız ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla başvurulması zorunlu yargı dışı bir çözüm merciidir. Tüketici hakem heyetlerinin görevi nedir? Tüketici hakem heyetleri kimlerden oluşur? Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşur. Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen parasal sınırlar nedir? Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı için; büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan illerde ise 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine ve değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur. 2021 yılı için, 11.330 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümü için 6502 sayılı Kanun’un 73/A maddesi kapsamında sırasıyla dava şartı arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine; tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulması gerekmektedir. Tüketici hakem heyetlerine nasıl başvuru yapılır? Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Bu itibarla, tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır. Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda ise başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilir. Elektronik ortamda yapılan başvuruların TÜBİS ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir. Hangi tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir? Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetleri bulunmayan yerlerde başvurular nasıl yapılır? Tüketici hakem heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlükleri, ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ancak her ilçede tüketici hakem heyeti bulunmamaktadır. Bazı tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları daha geniş şekilde belirlenerek hakem heyeti bulunmayan ilçeleri de kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş tüketici hakem heyetleri olarak faaliyette bulunmaktadır. Tüketici hakem heyetleri bulunmayan yerlerde ise ilgili kaymakamlıklarda bulunan irtibat personeli tarafından başvurular alınarak TÜBİS’e kaydedilmektedir. Tüketici hakem heyetleri tarafından başvurular nasıl incelenir? Tüketici hakem heyetleri incelemeleri dosya üzerinden yapılır, gerekli görülmesi halinde tüketici hakem heyetleri tarafından ayrıca taraflar ve bilirkişi dinlenebilir. Tüketici hakem heyetleri, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre verilir. Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Tüketici hakem heyeti başkanlığınca istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir. Tüketici hakem heyeti başkanı, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen bilirkişi görevlendirebilir. Bilirkişi raporunun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren 15 iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre 15 iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Tüketici hakem heyetleri ne kadar sürede karar verir? Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir. Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde ise başvurular tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınabilir. Tüketici hakem heyetlerinin kararlarının yerine getirilmesi nasıl sağlanabilir? Tüketici hakem heyetlerinin kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu kararlar yerine getirilmezse, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamların icrası hükümlerine göre kararın uygulanmasına yönelik işlemler için ilgili icra dairesine başvurulabilir. Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına karşı itiraz edilebilir mi? Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir. Ancak daha önce karar veren tüketici hakem heyetine itiraz amacıyla yeniden başvuru yapılamamaktadır. Mahkemeye itiraz aşamasında, tüketiciler 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenen harçlardan muaftır. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca gider avansı ödenmesi gerekmektedir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Başvuru aşamaları nereden takip edilebilir? Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular e-Devlet üzerinden TÜBİS kanalıyla takip edilebilir. Tüketici hakem heyeti tarafından yapılan başvuruya ilişkin henüz karar alınmadan önce tarafların uzlaşması halinde nasıl bir yol izlenmelidir? Başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilene kadar çözümlenmesi halinde, söz konusu durumun ispatına yönelik bilgi ve belgelerin tüketici hakem heyetine iletilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için https://ticaret.gov.tr/tuketici/tuketici-hakem-heyetleri/sikca-sorulan-sorular adresli internet sitesinde yer verilen Sıkça Sorulan Sorular bölümünden tüketici hakem heyetleri ve tüketici sözleşmeleri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan çeşitli soru ve cevaplara ulaşılabilir. Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılırken kullanılması gereken başvuru formu örneğine https://ticaret.gov.tr/tuketici/tuketici-hakem-heyetleri/basvuru-formlari adresli internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. (Kaynak)
 2. Bireysel müşterilerinin kredi kartı, krediler ve diğer bankacılık işlemler dolayısıyla ödedikleri ücretlere ilişkin merak edilen sorular ve cevapları Bankalar kredi kartından yıllık üyelik ücreti alabilir mi? 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bankalar, kredi kartına ilişkin imzaladığınız sözleşmede yıllık üyelik ücreti alınabileceğinin belirtilmesi ve söz konusu ücretin kartınıza yansıtılmasından en az bir ay önce hesap özetiniz ile bildirilmesi kaydıyla kredi kartı yıllık üyelik ücreti alabilirler. Söz konusu ücretin alınacağının hesap özeti ile bildirildiği döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartınızı kullanmaya devam ederseniz, kredi kartı yıllık üyelik ücretini kabul etmiş olursunuz. Kredi kartı yıllık üyelik ücreti ile ilgili uyuşmazlıklarda öncelikle ilgili Bankaya, buradan sonuç alınamaması halinde, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz. Kredi kartı yıllık üyelik ücreti ödemek istemiyorsam, ne yapabilirim? Bankalar yasal olarak yıllık üyelik ücreti tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmakzorundadır. Bankadan yıllık üyelik ücreti ödediğiniz kartınızı ücretsiz bir kartladeğiştirmeyi talep edebilirsiniz. Banka bu talebinizi limitinizi aynı tutarakgerçekleştirmek zorundadır. Ancak ücretsiz kredi kartı, taksitlendirme ve puan/milbiriktirme vb. imkanları sunmayabilir. Bankanın alacağı kredi kartı yıllık üyelik ücreti tutarını nereden öğrenebilirim? Tahsil edilecek kredi kartı yıllık üyelik ücreti tutarı tahsil edilmeden bir önceki ay hesap özetinizle size bildirilmelidir. Bankanızın internet sitesinde ve banka ile imzaladığınız kredi kartı sözleşmelerinin ekinde de sizden alınacak kredi kartı yıllık üyelik ücreti tutarı belirtilmektedir. Bu tutarda TÜFE'nin 1,2 katına kadar olan değişiklikler kredi kartı aidat tutarı tahsil edilmeden bir önceki ay hesap özetinizle size bildirilir. TÜFE'nin 1,2 katının üzerinde yapılan aidat artışları için onayınızın alınması gerekmektedir. Kullanmadığım kredi kartı için yıllık üyelik ücreti ödemek zorunda mıyım? Kredi kartı yıllık üyelik ücreti, borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımınızı müteakip ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebilir. Yani kredi kartınızı hiç kullanmamışsanız sizden ücret alınamaz. Ayrıca, kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartlarınız hareketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansıtılamaz. Kartımı kaybettim. Kart yenileme için ücret öder miyim? Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamaz. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla yenileme talebiniz olması halinde banka ücret alabilir. Ek kart için üyelik ücreti öder miyim? Ek kart üyelik ücretleri bankadan bankaya değişmekle birlikte, asıl kartın yıllık üyelikücretinin %50'sini geçemez. Sanal kredi kartı ve banka kartı için üyelik ücreti öder miyim? Sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti, sanal kart oluşturma ve kullanma ücreti alınamaz. Banka kartları için de yıllık üyelik ücreti alınamaz. Kredi kartımdan taksitli nakit avans kullandım. Banka bana hangi ücretleri yansıtabilir? Banka taksitli nakit avans işlemlerinizde faiz dışında sizden başkaca bir ücret talep edemez. Kredili mevduat hesabımdan (KMH) para çektiğimde herhangi bir ücret öder miyim? Banka kredili mevduat hesabı üzerinden kredi kullandığınızda faiz dışında sizden başka bir ücret talep edemez. Mevduat/ Katılma/ Özel Cari hesabım için hesap işletim ücreti alınabilir mi? 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında; finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında banka tarafından hesap işletim ücreti alınabileceği düzenlenmiştir. Ancak Kasım 2015 tarihli yargı kararı ile söz konusu Yönetmelik hükmünün yürütmesi durdurulduğundan bankalarca halihazırda hesap işletim ücreti alınmamaktadır. Sözleşme öncesi bilgi formu neden önemlidir? Kullanacağınız krediye ilişkin bankaca sizden alınacak ücret, masraf, komisyon vb. ile kredinize uygulanacak faiz/kar oranı bu bilgilendirme formunda yer almak zorundadır.Burada yer almayan hiçbir ücret, masraf, komisyon vb. sizden tahsil edilemez. Diğer taraftan, siz de bu formda yazılı olan tutarları ödemeyi kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, kredinin şartlarını ve yükümlülüklerini içeren sözleşme öncesi bilgilendirme formunu dikkatle okuyarak imzalamanız, kredi ile ilgili parasal yükümlülüklerinizi bilmeniz açısından önemlidir. Konut kredisi için kredi tahsis ücreti alınabilir mi? Bankalar kredi kullandırırken tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemez. Banka aldığım kredi ile ilgili olarak benden rehin, ipotek ve ekspertiz ücreti alabilir mi? Rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde banka yalnızca üçüncü kişilere ödediği ücretleri sizden alabilir. Konut kredisini kullanmaktan vazgeçmeme/ kredi talebimin reddedilmesine rağmen banka benden ekspertiz ücreti alabilir mi? Ekspertiz sonrası kredi kullanmaktan vazgeçseniz ya da kredi talebiniz bankaca reddedilse dahi banka değerleme şirketinden aldığı hizmetin fatura karşılığı bedelini şirkete ödeyeceği için bu tutarı sizden ister. Bankanın sizden talep edeceği ücret ekspertiz fatura bedelini geçemez. Konut kredisi taksitlerim bitti, buna ilişkin bankadan alacağım borcu yoktur kağıdı için banka benden ücret tahsil edebilir mi? Bir defaya mahsus olmak üzere talep ettiğiniz "borcu yoktur" şeklindeki bilgi yazılarından ücret alınamaz. Yaptığım havale/ EFT yanlış hesaba gönderildiğinden iade oldu, ama banka benden havale/ EFT işlem ücreti alabilir mi? Havalenin/ EFT’nin iadesi, reddi, devri ya da havale/ EFT işlemine dair bilgi değişikliği işlemlerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya 3. kişilere ödenen ücretler dışındasizden ücret alınamaz. Sizden bunun üzerinde ücret tahsil edilmişse iadesi içinöncelikle bankanıza başvuruda bulunabilirsiniz. Banka kira ödemelerim için ev sahibimin hesabına yatırdığım paradan ücret kesebilir mi? Ev sahibinizin hesabının bulunduğu şubeden yaptığınız ödeme işlemi için Banka sizden ücret tahsil edemez. Ancak, ev sahibinizin hesabının bulunduğu şube dışında aynı bankanın başka bir şubesinden ya da işlem alanından (ATM, mobil şube gibi)ödeme yaparsanız banka sizden ücret tahsil edebilir. Kendi bankamın ATM'sinden yaptığım işlemler için ücret öder miyim? Hesabınızın bulunduğu bankaya ait ATM'lerden kendi hesabınız için yaptığınız para yatırma, bakiye sorgulama ve belirlenen limit dâhilinde yapılan para çekme işlemlerinden ücret alınamaz. Başka banka ATM'sinden yaptığım işlemler için ücret öder miyim? Başka banka ATM'si vasıtası ile gerçekleştirdiğiniz işlemlerden işlem anında sizin onayınız alınarak ücret tahsil edilebilir. Banka, müşterilerine ilişkin bilgi ve belgeleri ne kadar süre ile saklamak zorundadır ve talep ettiğim evrak için benden ücret isteyebilir mi? 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre bankalar faaliyetleri ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usulleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanmak zorundadır.03.10.2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde ise, finansal tüketicilerin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğini talep etmeleri halinde, kuruluşlarca ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için herhangi bir ücret alınamayacağı, ilgili dokümanın düzenlenme tarihinden itibaren bir yılın üzerinde sürenin geçmesi halinde, finansal tüketiciye bilgi verilmek suretiyle,yapılan işlemle orantılı olacak şekilde makul bir ücret alınabileceği belirtilmektedir.Kurumumuzun tahsil edilen ücretlerin iadesine ilişkin aracılık görevi bulunmamaktadır.Talep ettiğiniz evraka ilişkin bankaca istenen ücret ile ilgili uyuşmazlıklarda Türkiye Bankalar Birliği ya da Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvuru yapmanız mümkündür. Bankalar bireysel müşterilerden hangi ücretleri alabilir, bankalarca alınan ücretlere ilişkin itirazlar için nereye başvurulabilir? Bireysel nitelikteki finansal tüketicilerden alınacak ücretler 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Yönetmelik ile belirlenen ana ücret kalemleri aşağıdaki gibidir: 1.Bireysel Krediler 1.1. Tahsis Ücreti 1.2. Ekspertiz Ücreti 1.3. Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti 2.Mevduat/Katılım Fonu 2.1. Hesap İşletim Ücreti (Yargı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.) 2.2. Para Çekme Ücreti 3.Para Transferleri 3.1. Elektronik Fon Transferi Ücreti 3.2. Havale Ücreti 3.3. Swift Ücreti 4.Kredi Kartları 4.1. Yıllık Üyelik Ücreti 4.2. Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti 4.3. Kart Yenileme Ücreti 4.4. Nakit Avans Çekim Ücreti 5. Diğer 5.1. Kiralık Kasa Ücreti 5.2. Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti 5.3. Fatura Ödeme Ücreti 5.4. Arşiv - Araştırma Ücreti 5.5. Onaya Bağlı Bildirim Ücreti 5.6. Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti 5.7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler 5.8. Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler Yönetmelikte yer alan ücretler dışında, finansal tüketicilerden farklı bir ücretin alınması mümkün bulunmamaktadır. Yönetmelikte belirlenen ve sözleşmenizde yer verilen dışında bir ücret alındığını düşünüyorsanız öncelikle ilgili Bankaya, buradan sonuç alınamaması halinde, Türkiye Bankalar Birliği ya da Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvuru yapılması mümkündür. Kaynak
×
×
 • Create New...