Jump to content
 • Özel Dosyalar

  1. Records

   Cumhuriyet tarihinin kilometre taşlarından biri olan 12 Eylül, üzerinden 20 yıl geçmesine karşın hala tartışılan en önemli olaylardan biri…

   2 Eylül 1980’den başlayarak, 1983 Milletvekili Genel Seçimleri sonucu TBMM’nin tekrar açılmasına kadar geçen süreçteki belge ve olaylara (bildiriler, konuşmalar, gazete küpürleri, yorumlar, tartışmalar, davalar, Sıkıyönetim Mahkemeleri kararları, Danışma Meclisi çalışmaları, 1982 Anayasası’na ilişkin tartışmalar…), “12 Eylül Belgeleri” adını verdiğimiz bu bölümde yer verilecek.
   Döneme ait binlerce sayfayı bulan belgeler, bu sayfalarda.
   38
   içerik

   Lozan Antlaşması

   Lozan Antlaşması
   8
   içerik

   Hastane Enfeksiyonlarının Hukuki Yansımaları

   “Hastane enfeksiyonudur, ölümcüldür, rutindir, hasta kaybedilebilir ” denebilir mi ?

   Av. Tülay Yıldız AKAR
   İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ - "SAĞLIK HUKUKU MAKALELERİ" - 10/17 EYLÜL 2011
   12
   içerik

   Darbeye Teşebbüs Suçu

   Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan T.B.M.M'nin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumayı amaç edinen "DARBEYE TEŞEBBÜS SUÇU"na ilişkin makaleler

   Bu suçun hukuki konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Devletin ve Anayasal Düzenin temel unsurları TCK'daki çeşitli hükümlerle korumaya alınmıştır. Örneğin "ülke" unsuru, yani toprak bütünlüğü TCK 302. madde ile; "Devletin şekli ve temel unsurları" TCK madde 309 ile; Anayasa'nın üç temel gücünden birisi olan "Yasama Organı/TBMM" TCK madde 311 ile; "Yürütme Organı/Hükümet" TCK madde 312 ile himaye edilmektedir.

   Darbeye Teşebbüs Suçu'na ilişkin makaleleri, sizler için derledik.
   9
   içerik

   Kubilay Olayı


   Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica olayı…

   23 Aralık 1930
   12
   içerik

   Milli Nizam Partisi Dosyası


   Milli Nizam Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından 20 Mayıs 1971’de, “laik devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunması prensiplerine aykırı hareket ettiği” gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

   Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı, 14 Ocak 1972 gün, 14072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
   1
   içerik
×
×
 • Create New...