İnsan haklarına önem veren devlet demektir. Bu önemin derecesi farklı olabilir.1961 Anayasasının 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”1982 Anayasasının 2.maddesine göre ise “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir”. anayasaların lafzına bakılırsa,1961 Anayasasının insan haklarına dayandığı,1982 Anayasasının ise sadece saygılı olduğu belirtilmiştir.!961 Anayasasının 1982 Anayasasına oranla insan haklarına daha çok önem dolayısı ile 1961 Anayasasının daha demokratik olduğu söylenebilir.